REAL-J

Items where Year is 1887

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 47.

Akadémiai Értesítő / Magyar Tudomány, II/21 (1-8) - 1887. pp. 1-264.

Jogtudományi Közlöny, 22 - 1887.

Budapesti Szemle, 49 - 1887.

Budapesti Szemle, 50 - 1887.

Budapesti Szemle, 51 - 1887.

Budapesti Szemle, 52 - 1887.

Magyar Könyvszemle, 1886 - 1887.

Nyelvtudományi Közlemények, 21 - 1887.

MTA Tagajánlások, 1887 - 1887.

Magyar Történelmi Tár, 3.10 - 1887.

Egyetemes Philologiai Közlöny, 11 - 1887.

Magyar-Zsidó Szemle, 4 - 1887.

Közgazdasági Szemle, 11 - 1887.

Magyar Nyelvőr, 16 - 1887.

Sárospataki Lapok, 6 - 1887.

Természettudományi Közlöny / Természet Világa, 19 - 1887.

Közgazdasági és statisztikai évkönyv, 1 - 1887.

Ungarische Revue, 7 - 1887.

A Kisfaludy-Társaság Évlapjai, 21 - 1887.

Mathematische und Naturwissenschaftliche Berichte aus Ungarn, 5 - 1887.

Archaeologiai Értesítő, U7 - 1887.

Akadémiai Almanach, 1887 - 1887.

Az Országos Középiskolai Tanáregylet Közlönye, 20 - 1887.

Beobachtungen Astrophysikalischen Observatorium O Gyalla, 10 - 1887.

A Bács-Bodrog Megyei Történelmi Társulat Évkönyve, 3 - 1887.

Bányászati és Kohászati Lapok, 20 - 1887.

A Békésvármegyei Régészeti és Mivelődéstörténelmi Társulat Évkönyve, 13 - 1887.

Földrajzi Közlemények, 15 - 1887.

Földtani Közlöny, 17 - 1887.

Hazánk, 7 - 1887.

A Komárom-Vármegyei és Komárom Városi Történeti és Régészeti Egylet jelentése, 1 - 1887.

Magyar Könyvészet, 11 - 1887.

A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek, 4 - 1887.

A Magyarországi Kárpátegylet évkönyve, 14 - 1887.

Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 5 - 1887.

A Mosonmegyei Történeti és Régészeti Egylet Jelentése, 86 - 1887.

MÁFI évi jelentése, 87 - 1887.

A Szepesmegyei Történelmi Társulat Évkönyve, 3 - 1887.

Századok, 21 - 1887.

Természetrajzi Füzetek, 11 (1) - 1887.

Természettudományi Füzetek, 11 - 1887.

A Trencsén megyei Természettudományi Egylet évkönyve, 10 - 1887.

Történelmi és Régészeti Értesítő, U3 - 1887.

Archaeologiai Közlemények, 15 - 1887.

Művészi ipar, 2 - 1887.

Orvosi Hetilap, 31 - 1887.

Transilvania, 18 - 1887.

This list was generated on Tue Mar 2 21:39:58 2021 CET.