REAL-J

Items where Year is 1893

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 54.

Akadémiai Értesítő / Magyar Tudomány, 4 (1-12) - 1893. pp. 6-698.

Athenaeum, 2 - 1893.

Jogtudományi Közlöny, 28 - 1893.

Budapesti Szemle, 73 - 1893.

Budapesti Szemle, 74 - 1893.

Budapesti Szemle, 75 - 1893.

Budapesti Szemle, 76 - 1893.

Magyar Könyvszemle, 1891 - 1893.

Magyar Könyvszemle, 1892-3 - 1893.

Nyelvtudományi Közlemények, 23 - 1893.

Akadémiai Almanach, 1893 - 1893.

Magyar Történelmi Tár, 3.16 - 1893.

Egyetemes Philologiai Közlöny, 17 - 1893.

Magyar Pedagógia, 2 - 1893.

Magyar-Zsidó Szemle, 10 - 1893.

Hadtörténelmi Közlemények, 6 - 1893.

Közgazdasági Szemle, 17 - 1893.

Magyar Nyelvőr, 22 - 1893.

Sárospataki Lapok, 12 - 1893.

Természettudományi Közlöny / Természet Világa, 25 - 1893.

Közgazdasági és statisztikai évkönyv, 6-7 - 1893.

Ungarische Revue, 13 - 1893.

A Kisfaludy-Társaság Évlapjai, 27 - 1893.

Mathematische und Naturwissenschaftliche Berichte aus Ungarn, 10 - 1893.

Archaeologiai Értesítő, U13 - 1893.

Az Országos Középiskolai Tanáregylet Közlönye, 26 - 1893.

A Bács-Bodrog Megyei Történelmi Társulat Évkönyve, 9 - 1893.

Bányászati és Kohászati Lapok, 26 - 1893.

A Békésvármegyei Régészeti és Mivelődéstörténelmi Társulat Évkönyve, 17 - 1893.

A Fejérvármegyei és Székesfejérvár Városi Történelmi s Régészeti Egylet Évkönyve, 2 - 1893.

Földrajzi Közlemények, 21 - 1893.

Földtani Közlöny, 23 - 1893.

Irodalomtörténeti Közlemények, 3 (1) - 1893.

Irodalomtörténeti Közlemények, 3 (2) - 1893.

Irodalomtörténeti Közlemények, 3 (3) - 1893.

Irodalomtörténeti Közlemények, 3 (4) - 1893.

Magyar Géniusz, 2 - 1893.

A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek, 7 - 1893.

A Magyarországi Kárpátegylet évkönyve, 20 - 1893.

Matematikai és Fizikai Lapok, 2 - 1893.

Mathematikai és Természettudományi Közlemények, 25 - 1893.

Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 11 - 1893.

A Mosonmegyei Történeti és Régészeti Egylet Jelentése, 87-92 - 1893.

MÁFI évi jelentése, 93 - 1893.

A Nemzeti Casino évkönyve, 1892 - 1893.

Századok, 27 - 1893.

Természetrajzi Füzetek, 16 (1-2) - 1893.

Természetrajzi Füzetek, 16 (3-4) - 1893.

Természettudományi Füzetek, 17 - 1893.

Történelmi és Régészeti Értesítő, U9 - 1893.

Grafikai szemle, 3 (1-12) - 1893.

Művészi ipar, 8 - 1893.

Orvosi Hetilap, 37 - 1893.

MTA Tagajánlások, 1893 - 1893.

This list was generated on Tue Mar 2 21:46:16 2021 CET.