REAL-J

Items where Year is 1892

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 51.

Akadémiai Értesítő / Magyar Tudomány, 3 (1-12) - 1892. pp. 1-732.

Athenaeum, 1 - 1892.

Jogtudományi Közlöny, 27 - 1892.

Budapesti Szemle, 69 - 1892.

Budapesti Szemle, 70 - 1892.

Budapesti Szemle, 71 - 1892.

Budapesti Szemle, 72 - 1892.

Magyar Történelmi Tár, 3.15 - 1892.

Egyetemes Philologiai Közlöny, 16 - 1892.

Magyar Pedagógia, 1 - 1892.

Magyar-Zsidó Szemle, 9 - 1892.

Hadtörténelmi Közlemények, 5 - 1892.

Közgazdasági Szemle, 16 - 1892.

Magyar Nyelvőr, 21 - 1892.

Sárospataki Lapok, 11 - 1892.

Természettudományi Közlöny / Természet Világa, 24 - 1892.

Ungarische Revue, 12 - 1892.

A Kisfaludy-Társaság Évlapjai, 26 - 1892.

Mathematische und Naturwissenschaftliche Berichte aus Ungarn, 9 - 1892.

Archaeologiai Értesítő, U12 - 1892.

Akadémiai Almanach, 1892 - 1892.

Az Országos Középiskolai Tanáregylet Közlönye, 25 - 1892.

Budapest Régiségei, 4 - 1892.

A Bács-Bodrog Megyei Történelmi Társulat Évkönyve, 8 - 1892.

Bányászati és Kohászati Lapok, 25 - 1892.

A Békésvármegyei Régészeti és Mivelődéstörténelmi Társulat Évkönyve, 16 - 1892.

A Felsőmagyarországi Múzeum-Egylet évkönyve, 1892 - 1892.

Földrajzi Közlemények, 20 - 1892.

Földtani Közlöny, 22 - 1892.

A Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat Évkönyve, 7 - 1892.

Irodalomtörténeti Közlemények, 2 (1) - 1892.

Irodalomtörténeti Közlemények, 2 (2) - 1892.

Irodalomtörténeti Közlemények, 2 (3) - 1892.

Irodalomtörténeti Közlemények, 2 (4) - 1892.

A Komárom-Vármegyei és Komárom Városi Történeti és Régészeti Egylet jelentése, 6 - 1892.

Magyar Géniusz, 1 - 1892.

A Magyarországi Kárpátegylet évkönyve, 19 - 1892.

Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 10 - 1892.

MÁFI évi jelentése, 92 - 1892.

A Nemzeti Casino évkönyve, 1891 - 1892.

A Sopronmegyei Régészeti Társulat évkönyve, 2 - 1892.

Századok, 26 - 1892.

Természetrajzi Füzetek, 15 (1-2) - 1892.

Természetrajzi Füzetek, 15 (3) - 1892.

Természetrajzi Füzetek, 15 (4) - 1892.

Természettudományi Füzetek, 16 - 1892.

Történelmi és Régészeti Értesítő, U8 - 1892.

Grafikai szemle, 2 (1-12) - 1892.

Művészi ipar, 7 - 1892.

Orvosi Hetilap, 36 - 1892.

MTA Tagajánlások, 1892 - 1892.

This list was generated on Thu Feb 25 21:24:11 2021 CET.