REAL-J

Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1892

Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 10 - 1892.

[img]
Preview
Text
MatematikaiTermTudErtesito_10.pdf

Download (26MB) | Preview

Abstract

A MATHEMATIKAI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI OSZTÁLY ÜLÉSEI 1891. október 19-én 5 1891. november 16-án 18 1891. deczember 21-én 25 1892. január 17-én 59 1892. február 15-én 89 1892. márczius 14-én 137 1892. április 11-én 145 1892. május 16-án 161 1892. junius 20-án 215 *BEDŐ ALBERT: Az erdőket pusztító apáczarovarról 89 BITTÓ BÉLA: A nitroprussidnatrium, mint reagens szerves vegyületekre 30 BITTÓ BÉLA: Az aromás nitrovegyületek hatásáról aldehydekre és ketonokra 109 BUGARSZKY ISTVÁN: Vizsgálatok a chemiai statika köréből 187 *CHYZER KORNÉL: Emlékbeszéd Arányi Lajos l. tagról 25 *CHYZER KORNÉL: Magyarország új pókfaunája 99 DADAY JENŐ: A mezőségi tavak mikroskópos faunája 138 *FÉNYI GYULA: A Haynald-observatoriumon 1887-ben eszközölt protuberantia-észleletek 19 *FODOR JÓZSEF: Készülék bakterium-koloniák átültetésére 5 *FRANZKNAU ÁGOST: Adatok Letkés faunájához 25 *FRÖHLICH IZIDOR: Elméleti physika 137 GARA GÉZA: Adatok a bélrothadás kóros megváltozásának ismeretéhez 145 GYŐRY ISTVÁN: Uj nitrogéntartalmú vegyület (II. közlemény) 153 HIRSCHLER ÁGOSTON: Adatok a fibrin papaya-emésztésének ismeretéhez 146 ILOSVAY LAJOS: A levegőben égéskor keletkező nitrogéntartalmú melléktermékek meghatározásáról 215 KONKOLY MIKLÓS: A m. kir. meteorologiai intézet földrajzi hossza 67 KONKOLY MIKLÓS: A napfoltok gyakoriasságáról (I. és II. tábla) 72 KONKOLY MIKLÓS: Spektroskopikus megfigyelések az ó-gyallai csillagdán 282 KORÁNYI SÁNDOR és VAS FRIGYES: Az izom górcsövi és elektromos elváltozásai a működés alatt 230 *KRENNER Józs. SÁNDOR: Adatok a magyar vivianitok ismeretéhez 146 KORDA DEZSŐ: Magas feszültségű, váltakozó erőtér létesítése elektromos kondenzátorokkal 260 LANDAUER ÁRMIN: Az izmok érző és véredénymozgató idegeiről (III. tábla) 163 LENDL ADOLF: A mikroszkóp egy ujabb szerkezetéről 149 *LIPTHAY SÁNDOR: A vasutak jövedelmezősége kapcsolatban a tarifák kér-désével 145 *MÉHELY LAJOS: A paleaeoarcticus állatőv gőtéinek két vérrokonáról 5 NEUMANN ZSIGMOND: Az óvári-i vasas forrás vizének elemzése 143 ÓNODI ADOLF: A hangszalagok mozgásai a bolygóideg átmetszésénél 26 RADOS GUSZTÁV: Az orthogonális helyettesítések elméletéhez 20 RADOS GUSZTÁV: Az adjungált helyettesítések elméletéről 47 SCHAFFER KÁROLY: Adatok az ammonszarv szövettanához 115 SCHIFF ERNŐ: Ujabb adatok az újszülöttek haematologiájához 55 SCHIFF ERNŐ: Adatok az első életnapok alatt elválasztott vizelet chemiai összetételéhez 150 SCHMIDT SÁNDOR: Adatok a pyroxen-csoport egyes ásványainak pontosabb ismeretéhez 18 SCHULEK VILMOS: A szembogár szűkítő kiszabadításáról 60 SCHULEK VILMOS: A szürke hályognak egy új műtéti módja 90 SCHULEK VILMOS: *Hályogeltávolítási műszerek 216 SCHULLER ALAJOS: Az elektromos jelzőkészülékekről 217 SILBERSZKY KÁROLY: Ujabb adatok a virágszervek rendellenes szerkezetéhez 147 *SZABÓ JÓZSEF: Az idegen szók használatáról 5 SZILI Adolf: Egy látásérzéki tévedés magyarázata 239 *SZILY KÁLMÁN: Előterjesztés a Lendl-féle mikroszkóp tárgyában 19 *SZILY KÁLMÁN: A primitiv gyökök viszonyszáma 23 TAUSZK FERENCZ: A tüdőbeli bolygóideg-rostok szerepe a légzés mechanismusában 245 *THANHOFFER LAJOS: Ujabb vizsgálatok az izmok szerkezetéről 59 *THANHOFFER LAJOS: Ujabb vizsgálatok az izomidegek végződéséről 63 *THANHOFFER LAJOS: Adatok a harántcsíkos izomrostok idegvégződéséhez 161 UDRÁNSZKY LÁSZLÓ: A központi idegrendszer chemiai összetételének megváltozása a veszettség folyamán. I. A víztartalom ingadozásairól 75 VAS FRIGYES: Az együttérző idegsejtek chromatinja szerkezetéről 235 VÁLYI GYULA: A harmadrendű görbék elméletéhez (III. közlemény) 6 VÁLYI GYULA: A negyedrendű és elsőfajú térbeli görbékről 252 *WINKLER LAJOS: A gázok oldhatóságáról vízben (III. közlemény) 5 ZIMÁNYI KÁROLY: Azurit a Laurion hegységből (IV. tábla) 204

Item Type: Journal
Publisher: Magyar Tudományos Akadémia
Additional Information: Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 10. kötet, 1891-1892.
Subjects: Q Science / természettudomány > QA Mathematics / matematika
Q Science / természettudomány
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 12 Jul 2015 12:18
Last Modified: 17 Jan 2019 12:11
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/4424

Actions (login required)

Edit Item Edit Item