REAL-J

Items where Year is 1891

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 51.

Akadémiai Értesítő / Magyar Tudomány, 2 (1-12) - 1891. pp. 1-736.

Jogtudományi Közlöny, 26 - 1891.

Budapesti Szemle, 65 - 1891.

Budapesti Szemle, 66 - 1891.

Budapesti Szemle, 67 - 1891.

Budapesti Szemle, 68 - 1891.

Magyar Könyvszemle, 1890 - 1891.

Magyar Történelmi Tár, 3.14 - 1891.

Egyetemes Philologiai Közlöny, 15 - 1891.

Magyar-Zsidó Szemle, 8 - 1891.

Hadtörténelmi Közlemények, 4 - 1891.

Közgazdasági Szemle, 15 - 1891.

Magyar Nyelvőr, 20 - 1891.

Sárospataki Lapok, 10 - 1891.

Természettudományi Közlöny / Természet Világa, 23 - 1891.

Közgazdasági és statisztikai évkönyv, 5 - 1891.

Ungarische Revue, 11 - 1891.

Mathematische und Naturwissenschaftliche Berichte aus Ungarn, 8 - 1891.

Archaeologiai Értesítő, U11 - 1891.

Akadémiai Almanach, 1891 - 1891.

Az Országos Középiskolai Tanáregylet Közlönye, 24 - 1891.

Budapest Régiségei, 3 - 1891.

A Bács-Bodrog Megyei Történelmi Társulat Évkönyve, 7 - 1891.

Bányászati és Kohászati Lapok, 24 - 1891.

A Békésvármegyei Régészeti és Mivelődéstörténelmi Társulat Évkönyve, 15 - 1891.

Földrajzi Közlemények, 19 - 1891.

Földtani Közlöny, 21 - 1891.

Irodalomtörténeti Közlemények, 1 (1) - 1891.

Irodalomtörténeti Közlemények, 1 (2) - 1891.

Irodalomtörténeti Közlemények, 1 (3) - 1891.

Irodalomtörténeti Közlemények, 1 (4) - 1891.

A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek, 6 - 1891.

A Magyarországi Kárpátegylet évkönyve, 18 - 1891.

Matematikai és Fizikai Lapok, 1 - 1891.

Mathematikai és Természettudományi Közlemények, 24 - 1891.

Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 9 - 1891.

MÁFI évi jelentése, 91 - 1891.

A Nemzeti Casino évkönyve, 1890 - 1891.

A Szepesmegyei Történelmi Társulat Évkönyve, 6 - 1891.

A Szepesmegyei Történelmi Társulat Évkönyve, 7 - 1891.

Századok, 25 - 1891.

Természetrajzi Füzetek, 14 (1-2) - 1891.

Természetrajzi Füzetek, 14 (3-4) - 1891.

Természettudományi Füzetek, 15 - 1891.

A Trencsén megyei Természettudományi Egylet évkönyve, 13-14 - 1891.

Történelmi és Régészeti Értesítő, U7 - 1891.

A Kisfaludy-Társaság Évlapjai, 25 - 1891.

Művészi ipar, 6 - 1891.

Orvosi Hetilap, 35 - 1891.

MTA Tagajánlások, 1891 - 1891.

Transilvania, 22 - 1891.

This list was generated on Sat Apr 10 17:37:34 2021 CEST.