REAL-J

Items where Year is 1889

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 52.

Akadémiai Értesítő / Magyar Tudomány, II/23 (1-5) - 1889. pp. 1-218.

Jogtudományi Közlöny, 24 - 1889.

Budapesti Szemle, 57 - 1889.

Budapesti Szemle, 58 - 1889.

Budapesti Szemle, 59 - 1889.

Budapesti Szemle, 60 - 1889.

Magyar Könyvszemle, 1888 - 1889.

MTA Tagajánlások, 1889 - 1889.

Magyar Történelmi Tár, 3.12 - 1889.

Egyetemes Philologiai Közlöny, 13 - 1889.

Egyetemes Philologiai Közlöny, P1 - 1889.

A Magyar Tudós Társaság évkönyvei, 17 - 1889.

Magyar-Zsidó Szemle, 6 - 1889.

Hadtörténelmi Közlemények, 2 - 1889.

Közgazdasági Szemle, 13 - 1889.

Magyar Nyelvőr, 18 - 1889.

Sárospataki Lapok, 8 - 1889.

Természettudományi Közlöny / Természet Világa, 21 - 1889.

Természettudományi Közlöny / Természet Világa, 21P - 1889.

Ungarische Revue, 9 - 1889.

A Kisfaludy-Társaság Évlapjai, 23 - 1889.

Mathematische und Naturwissenschaftliche Berichte aus Ungarn, 6 - 1889.

Archaeologiai Értesítő, U9 - 1889.

Akadémiai Almanach, 1889 - 1889.

Az Országos Középiskolai Tanáregylet Közlönye, 22 - 1889.

Az Országos Régészeti és Embertani Társulat Évkönyve, 1889 - 1889.

Budapest Régiségei, 1 - 1889.

A Bács-Bodrog Megyei Történelmi Társulat Évkönyve, 5 - 1889.

Bányászati és Kohászati Lapok, 22 - 1889.

A Békésvármegyei Régészeti és Mivelődéstörténelmi Társulat Évkönyve, 14 - 1889.

A Felsőmagyarországi Múzeum-Egylet évkönyve, 1889 - 1889.

Földrajzi Közlemények, 17 - 1889.

Földtani Közlöny, 19 - 1889.

Hazánk, 11 - 1889.

A Komárom-Vármegyei és Komárom Városi Történeti és Régészeti Egylet jelentése, 3 - 1889.

Magyar Könyvészet, 13 - 1889.

A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek, 5 - 1889.

A Magyarországi Kárpátegylet évkönyve, 16 - 1889.

Mathematikai és Természettudományi Közlemények, 23 - 1889.

Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 7 - 1889.

MÁFI évi jelentése, 89 - 1889.

A Nemzeti Casino évkönyve, 1888 - 1889.

A Szepesmegyei Történelmi Társulat Évkönyve, 5 - 1889.

Századok, 23 - 1889.

Természetrajzi Füzetek, 12 (1) - 1889.

Természetrajzi Füzetek, 12 (2-3) - 1889.

Természetrajzi Füzetek, 12 (4) - 1889.

Természettudományi Füzetek, 13 - 1889.

Történelmi és Régészeti Értesítő, U5 - 1889.

Művészi ipar, 4 - 1889.

Orvosi Hetilap, 33 - 1889.

Transilvania, 20 - 1889.

This list was generated on Thu Feb 25 21:49:12 2021 CET.