REAL-J

Items where Year is 1885

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 62.

Akadémiai Értesítő / Magyar Tudomány, II/19 - 1885. pp. 1-225.

Jogtudományi Közlöny, 20 - 1885.

Budapesti Szemle, 41 - 1885.

Budapesti Szemle, 42 - 1885.

Budapesti Szemle, 43 - 1885.

Budapesti Szemle, 44 - 1885.

Akadémiai Almanach, 1885 - 1885.

MTA Tagajánlások, 1885 - 1885.

Magyar Történelmi Tár, 3.8 - 1885.

Egyetemes Philologiai Közlöny, 9 - 1885.

Magyar-Zsidó Szemle, 2 - 1885.

Közgazdasági Szemle, 9 - 1885.

Magyar Nyelvőr, 14 - 1885.

Sárospataki Lapok, 4 - 1885.

Természettudományi Közlöny / Természet Világa, 17 - 1885.

Ungarische Revue, 5 - 1885.

A Kisfaludy-Társaság Évlapjai, 20 - 1885.

Mathematische und Naturwissenschaftliche Berichte aus Ungarn, 3 - 1885.

Archaeologiai Értesítő, U5 - 1885.

Az Országos Középiskolai Tanáregylet Közlönye, 18 - 1885.

A Bács-Bodrog Megyei Történelmi Társulat Évkönyve, 1 - 1885.

Bányászati és Kohászati Lapok, 18 - 1885.

A Békésvármegyei Régészeti és Mivelődéstörténelmi Társulat Évkönyve, 11 - 1885.

A Felsőmagyarországi Múzeum-Egylet évkönyve, 1885 - 1885.

Földrajzi Közlemények, 13 - 1885.

Földtani Közlöny, 15 - 1885.

Hazánk, 3 - 1885.

Hazánk, 4 - 1885.

Koszoru, 3 - 1885.

Magyar Könyvészet, 9 - 1885.

Magyar Tanügy, 13 - 1885.

A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek, 2 - 1885.

A Magyarországi Kárpátegylet évkönyve, 12 - 1885.

Mathematikai és Természettudományi Közlemények, 20 - 1885.

Mathematikai és Természettudományi Közlemények, 21 - 1885.

Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 3 - 1885.

A Mosonmegyei Történeti és Régészeti Egylet Jelentése, 84 - 1885.

MÁFI évi jelentése, 85 - 1885.

A Pozsonyvármegyei Régészeti Egylet értesítője, 3 - 1885.

Rovartani Lapok, 2 (1) - 1885.

Rovartani Lapok, 2 (2) - 1885.

Rovartani Lapok, 2 (3) - 1885.

Rovartani Lapok, 2 (4) - 1885.

Rovartani Lapok, 2 (5) - 1885.

Rovartani Lapok, 2 (6) - 1885.

Rovartani Lapok, 2 (7) - 1885.

Rovartani Lapok, 2 (8) - 1885.

Rovartani Lapok, 2 (9) - 1885.

Rovartani Lapok, 2 (10) - 1885.

Rovartani Lapok, 2 (11) - 1885.

Rovartani Lapok, 2 (12) - 1885.

A Szepesmegyei Történelmi Társulat Évkönyve, 1 - 1885.

Századok, 19 - 1885.

Természetrajzi Füzetek, 9 (1) - 1885.

Természetrajzi Füzetek, 9 (2) - 1885.

Természetrajzi Füzetek, 9 (3-4) - 1885.

Természettudományi Füzetek, 9 - 1885.

A Trencsén megyei Természettudományi Egylet évkönyve, 8 - 1885.

Történelmi és Régészeti Értesítő, U1 - 1885.

Művészi ipar, 1 - 1885.

A Nemzeti Casino évkönyve, 1885 - 1885.

Orvosi Hetilap, 29 - 1885.

This list was generated on Tue Mar 2 21:50:17 2021 CET.