REAL-J

Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1885

Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 3 - 1885.

[img]
Preview
Text
MatematikaiTermTudErtesito_03.pdf

Download (21MB) | Preview

Abstract

A MATHEMATIKAI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI OSZTÁLY ÜLÉSEI 1884. október 20-án 5 1884. november 17-én 23 1884. deczember 15-én 34 1885. január 19-én 57 1885. február 16-án 93 1885. márczius 16-án 136 1885. április 20-án 156 1885. május 16-án 173 1885. június 15-én 208 ANTOLIK KÁROLY: A gyürűcsöves higany légszivattyú 139 APÁTHY ISTVÁN: Tanulmány a Najádeák szövettanához 6 APÁTHY ISTVÁN: A sima izomzat gyarapodása és pótlása 240 BALLÓ MÁTYÁS: A hygrothermáns, alkalmazva a bor hevítésére saját edényében 229 BALLÓ MÁTYÁS: Új ruhamosási eljárás 235 BEDŐ ALBERT: Magyarország erdőségei 210 DADAY JENŐ: Adatok a Balaton-tó faunájának ismeretéhez 164 B. EÖTVÖS LORÁND: A folyadékok felületi feszültségének összefüggése a kritikus hőmérséklettel 58 ERŐSS GYULA: Az újszülöttek rendes hőmérséki viszonyairól 253 FIALOVSZKY LAJOS: Melius Péter herbáriuma 23 FODOR JÓZSEF: Baktériumok az egészséges állat vérében 175 GOTHARD JENŐ: A herényi astrophysikai observatorium sarkmagasságának meghatározásáról 48 GOTHARD JENŐ: Astropysikai megfigyelések a herényi observatoriumon 94 GOTHARD JENŐ: Tanulmányok a csillagászati photographiáról 162 HANTKEN: A budakeszii márga mikroskopi faunája 18 HŐGYES ENDRE: A szemmozgás asszocziáló idegmechanismus czentrális és czentrifugális részének detailberendezéséről 27 HŐGYES ENDRE: A látó és halló idegreflexek élet és kórtanához 57 *HÜMMINGER ADOLF: A kalocsai Haynald-observatoriumon történt napfoltmegfigyelésekről 57 *JENDRÁSSIK JENŐ: A polydromo-motorról 156 *JENDRÁSSIK JENŐ: Dolgozatok a m. k. egyetem physiologiai intézetéből 239 KÁNITZ ÁGOST: Gróf Széchenyi Béla középázsiai expedicziójának növénytani eredményeiről 137 KLUPÁTY JENŐ: A folyadékok közötti válaszfelületek feszültségéről 98 KOCH ANTAL: Az aranyi hegy kőzetéről és ásványairól szóló közlemények átnézete és újabb közlemények 113 KONKOLY MIKLÓS: Az ó-gyallai csillagvizsgáló közleményei. I. Astrophysikai megfigyelések, 1884 91 II. A napfoltok és nap felületének megfigyelése, 1884 92 III. 615 állócsillag spektruma 95 IV. Hullócsillagok megfigyelése, 1883 96 V. Napfoltok gyakoriassága, 1872—1884 160 VI. Adatok Jupiter physikájához az 1883—1884-iki oppositióból 161 KORÁNYI SÁNDOR: A szemlencse fejlődéséről a gerinczeseknél 243 *KÖNIG GYULA: A parcziális differencziálegyenletek általános elméletéről 137 KRENNER JÓZSEF SÁNDOR: Adalék az allaktit optikai viszonyainak ismeretéhez 20 KRENNER JÓZSEF SÁNDOR: A zygaditról 150 *LENHOSSÉK JÓZSEF: A progén koponyákról 208 LENHOSSÉK MIHÁLY: Adatok a gerinczagyi dúczok ismeretéhez, békán tett vizsgálatok alapján 241 LOCZKA JÓZSEF: Asványelemzési közlemények 93 LOJKA HUGÓ: Adatok Magyarország zuzmóflorájához 158 MARGÓ TIVADAR: Dolgozatok a m. k. egyetem állattani intézetéből 6 MIHÁLKOVICS GÉZA: Vizsgálatok a gerinczes állatok kiválasztó és ivarszerveiről, III. Az ivarmirigyek fejlődése 9 MIHÁLKOVICS GÉZA: Dolgozatok egyetemi intézetéből 243 *NENDTVICH KÁROLY: Magyarország ásványvizei 156 *NENDTVICH KÁROLY: A vámfalusi és turbékonyi ásványvizekről 173 ÓNODI A. D.: Az együttérző idegrendszer fejlődéséről 245 *OSSIKOVSZKY JÓZSEF: A bártfai források chemiai elemzése 173 RADOS IGNÁCZ: A függvénytan egyik alaptételéről 50 RADOS GUSZTÁV: Egy a geometriában föllépő számelméleti problémáról 186 RADOS GUSZTÁV: Az algebrai függvények elméletéhez 193 REGÉCZY NAGY IMRE: Észrevételek az osmosis elméletéhez 239 RÉTHY MÓR: Megjegyzések Frölich Izor az elhajlott fény elméletéről szóló dolgozatához 42 ROTHMANN ARMIN: Az izommagvakról 240 SCHULHOF LIPÓT: Az 1873. VII. sz. Coggia-féle üstökös pályaszámításáról 177 SCHULLER ALAJOS: Tartós higany-kontakt 78 SCHULLER ALAJOS: Az indukált elektromos áram chemiai hatásáról 86 SIPŐCZ LAJOS: Néhány magyarhoni ritkább ásványfaj vegyi összetételéről 196 SZABÓ JÓZSEF: Göd ós Dunakeszi forrásvizeinek geologiai viszonyai 134 SZABÓ JÓZSEF: Selmecz geologiai viszonyainak előleges vázlata 157 SZIGETI KÁROLY: A folyami rák zöld mirigyének boncz-, szövet- és élettana 6 SZILY KÁLMÁN: Adatok Bólyai Farkas életrajzához 5 TÉGLÁS GÁBOR: Az erdőfalvi őstelepek 31 TÉGLÁS GÁBOR: A boiczai barlangok és azok őstörténelmi jelentősége 144 THAN KÁROLY: A szliácsi források chemiai elemzése 181 THAN KÁROLY: A gázometrikus módszerek kibővítése 216 THANHOFFER LAJOS: Dolgozatok a m. kir. állatorvosi élettani intézetből. I. Adatok a központi idegrendszer vizsgálati módszeréhez 35 *WESSELOWSZKY KÁROLY: Árva éghajlati viszonyai 156

Item Type: Journal
Publisher: Magyar Tudományos Akadémia
Additional Information: Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 3. kötet, 1884-1885.
Subjects: Q Science / természettudomány > QA Mathematics / matematika
Q Science / természettudomány
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 12 Jul 2015 12:19
Last Modified: 17 Jan 2019 12:08
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/4445

Actions (login required)

Edit Item Edit Item