REAL-J

Magyar Kémiai Folyóirat, 1961

Magyar Kémiai Folyóirat, 67 - 1961.

[img]
Preview
Text
MTA_MagyarChemiaiFolyoirat_1961_067.pdf

Download (503MB) | Preview

Abstract

1961 / 1. szám Légrádi László - Kovács Tibor: A direkt színezékek minőségének javítása Szabó Zoltán - Solymosi Frigyes - Batta István: A fémnikkel katalizátor aktivitásának vizsgálata a nikkeloxid hordozó defektszerkezetének függvényében Solymosi Frigyes - Szabó Zoltán: A hibás elrendeződés hatása a spinellképződés sebességére Pungor Ernő - Balázs Lóránt: Sav-bázis és jodometriás meghatározások nagyfrekvenciás titriméterrel Dobos Gábor - Somogyi Márta: Az elektródüvegek kémiai ellenállásának vizsgálata Holló János - Vértes Attila - Szejtli József: Beta-sugárreflexiós vizsgálatok, II Dévay József - Lábody Imre - Gáldy Anna: Módszer a töltőáram hatásának kiküszöbölésére a polarográfiában Magyar Miklós: Fémkatalízis a műszaki gyakorlatban, VIII. Szepesy László - Simon Ferencné - Simon Pál: Különböző gázelemzési feladatok megoldása gázkromatográfiával Burger Kálmán - Schulek Elemér: A brómklór alkalmazása az analitikában Krasznai István - Tóth Zoltán: Vizsgálatok az 1,3-klórbrómpropán 1,2-izomer melletti meghatározására acetonos nátriumjodid oldat alkalmazásával Ráskai Béla: Magyar barnakőszénkátrány típusok kokszosodásának alakulása a hőmérséklet függvényében, II. 1961 / 2. szám Senkariuk, Vladimir - Hoffmann István: Metilborát előállításának néhány kérdése Nyilasi János - Boksay Zoltán: Poliamin fémkomplexek, III. Burger Kálmán - Schulek Elemér: Új eljárás karbonsavkloridok savklorid tartalmának meghatározására Balog János - Császár József: Adatok a 8-oxikinolin-vanádium(V) kémiájához Perényi László: Makromolekuláris fermentmodellek hatásmechanizmusáról Magyar Miklós: Az enzimkatalízis kinetikájáról, II. Bognár János - Jellinek Olga: Katalitikus analízis, I. Szolcsányi Pál: Konverzió anomália igen kis méretű lazított katalizátorágyban Lengyel Béla - Székely Tamás - Czuppon Alfréd: Nagy funkcionalitású metilklórszilán elegyek hidrolíziséről és polikondenzációjáról Dobó János - Somogyi Ágnes - Lakner Endre: Színezhető teflon előállítása besugárzásos ojtásos kopolimerizációval Erdey-Grúz Tibor - Vajasdy Irma: Platina anódok állapotának hatása az elektrolitikus oxigénfejlődés potenciáljára 1961 / 3. szám Kerti József: Az alumínium anódikus sajátosságairól Bognár János - Jellinek Olga: Katalitikus analízis, II. Bognár János - Jellinek Olga: Katalitikus analízis, III. Almássy Gyula - Kotsis Endre - Barossné Papp Lívia: Vegytiszta bórsav előállítása technikai bóraxból, illetve bórax és bórsav keverékéből ioncserés technikával Beke Dénes - Szántay Csaba - B. Bárczai Marietta: Adatok a heterociklusos, pszeudobázisos aminokarbinolok kémiájához, XVI. Beke Dénes - Szántay Csaba - B. Bárczai Marietta: Adatok a heterociklusos, pszeudobázisos aminokarbinolok kémiájához, XVII. Lempertné Sréter Magda - Knausz Dezső - Lempert Károly: Az 5,5-dietilbarbitursav 2-imidjeinek alkilezése, dezalkilezése és átalkilezése ammóniával és aminokkal Berecz Endre - András László - Geiger István: Háromkomponensű vizes elektrolitoldatok fizikai-kémiai vizsgálata, III. Berecz Endre - Horányi György: Háromkomponensű vizes elektrolitoldatok fizikai-kémiai vizsgálata, IV. Mika József - Szopory Béla: A fényelektromos végpontjelzésű kolorimetriás "sokszorozós" eljárása, I. Fodorné Csányi Piroska: Izotópkicserélődés kationcserélőkön, III. KÖNYVISMERTETÉS Müller Sándor: Fodor Gábor: Szerves kémia 1961 / 4. szám Bognár János - Jellinek Olga: Katalitikus analízis, IV. Bognár János - Jellinek Olga: Katalitikus analízis, V. Berecz Endre - Horányi György: Háromkomponensű vizes elektrolitoldatok fizikai-kémiai vizsgálata, V. Berecz Endre - Horányi György: Háromkomponensű vizes elektrolitoldatok fizikai-kémiai vizsgálata, VI. Gyenes István: N-o-Brómbenzil-N-etil-N,N-dimetilammónium-p-toluol-szulfonát tartalmi meghatározása Gyenes István - László Andrásné: Bázisok p-toluolszulfonátjainak és etánszulfonátjainak meghatározása nem vizes közegben Móritz Péter: Összefüggés folyadékok viszkozitása és felületi feszültsége között Szolcsányi Pál: Folyadékkal lazított szemcsés ágyak kiterjedése a lyukelmélet alapján Burger Kálmán - Gaizer Ferenc - Schulek Elemér: A brómklór alkalmazása az analitikában Beke Dénes - Szántay Csaba: Adatok a heterociklusos, pszeudobázisos aminokarbinolok kémiájához, XVIII. Toldy Enikő - Csillag Ferencné - Bobák Tamásné - Gyenes István: Piperazinszármazékok meghatározás Dobos Sándor - Till Ferenc: Lángspektrofotometriás meghatározások pontosságát befolyásoló tényezők vizsgálata 1961 / 5. szám Gadó Pál: Rutinszerű kvantitatív analízis röntgen-diffraktométerrel Bognár János - Sárosi Szilvia: Katalitikus analízis, VI. Bognár János - Sárosi Szilvia: Katalitikus analízis, VII. Erdey-Grúz Tibor - Berky Dénes - Kaposi Olivér - Rozsondai Béla: Automatikus időmérő berendezés kapillárviszkoziméterekhez Maros László - Perlné Molnár Ibolya - Schulek Elemér: Perjodátos oxidációk, II. Szolcsányi Pál: Lazított ágyak szemcseeloszlása kismértékű ágykiterjedéskor Burger Kálmán: Új szelektív mikromódszerek a fémanalízisben Guczi László: A kémiai védőhatás mechanizmusának vizsgálata vizes oldatok radiolízisénél Márta Ferenc: Nitrogénmonoxid hatása a propilaldehid termikus bomlására, I. Márta Ferenc: Nitrogénmonoxid hatása a propilaldehid termikus bomlására, II. Császár József: A bisz-Ni(II)-(szalicilaldoxim)-ról Fodorné Csányi Piroska - Horányi György - Kaposi Olivér: Szénhidrogének szennyeződéseinek meghatározása a tricium fékezési sugárzásának abszorpciójával 1961 / 6. szám Szabó Zoltán - Márta Ferenc: Nitrogénmonoxid hatása a propilaldehid termikus bomlására, III. Szabó Zoltán - Márta Ferenc: Nitrogénmonoxid hatása a propilaldehid termikus bomlására, IV. Erdey-Grúz Tibor - Dévay József - Vajasdy Irma - Horányi György: Szinuszáram hatása elektródfolyamatokra, I. Bognár Rezső - Farkas József - Rákosi Miklós: Flavonoidok, V. Andriska Viktor - Bruckner Györgyi: Fenarzazinklorid meghatározása fényabszorpcióméréssel Dessewffy Olivér: A gélkaucsuk mennyiségének függése a töltőanyag koncentrációjától és a hőmérséklettől, I. Dessewffy Olivér: A gélkaucsuk mennyiségének függése a töltőanyag koncentrációjától és a hőmérséklettől, II. Nyilasi János: Aminosavak fémkomplexeiről, III. Magyar Miklós - Gerendás Mihály: Az enzimkatalízis kinetikájáról, III. Krausz Imre: Korányi György: A szilikátüvegek felületi tulajdonságai 1961 / 7. szám Dessewffy Olivér: A gélkaucsuk mennyiségének függése a töltőanyag koncentrációjától és a hőmérséklettől, III. Tóth József: Gáz (gőz) adszorpció inhomogén aktivitású szilárd felületeken, IV. Tóth József: Gáz (gőz) adszorpció inhomogén aktivitású szilárd felületeken, V. Pungor Ernő - Farsang György: Vizsgálatok a polarográfiás katalitikus hidrogénhullámok tárgykörében, I. Kovács Gyuláné - Dávid Péter: Műanyag alapú lakkok alumínium tartalmának meghatározása emissziós színképelemzéssel Zagyvai István - Németh Lászlóné - Hangos István: A kolloid grafit készítésének néhány kérdése, II. Andriska Viktor - Bruckner Györgyi: Eljárás dinitrorodánbenzol kolorimetriás meghatározására Vinkler Elemér - Lázár János - Klivényi Ferenc: Az úgynevezett "cisztindiszulfoxid" szerkezetének igazolása szintézissel Csekő Gyula: Tömegspektrométeres módszer gázok oldékonyságának meghatározására Kerényi István: A penicillin jodometriás értékmérésének vizsgálata Szolcsányi Pál: Lazított katalizátorágyas reaktorok kinetikai számítása Galiba Ilona - Latzkovits László - Gál Dezső: Szilárd és gőzfázisú anyagok között végbemenő heterogén izotóp kicserélődéses reakciók vizsgálata Krausz Imre: Szabadváry Ferenc: Az analitikai kémia módszereinek kialakulása 1961 / 8. szám Pungor Ernő - Farsang György: Vizsgálatok a polarográfiás katalitikus hidrogénhullámok tárgykörében, II. Pungor Ernő - Farsang György: A tetraetilammóniumsók jelenlétének hatása szerves anyagok katalitikus áramára, kobaltot nem tartalmazó rendszerek esetén Ecsery Zoltán - Müller Miklósné: A D2-vitamin redukciója alkálifémmel Buzágh Aladár - Komáromy Istvánné - Tar Ildikó: Különböző származású ligninek termikus vizsgálata Schneer Anna - Patoh Piroska: A cirkónium-morin rendszer vizsgálata, II. Buzágh Aladár - Udvarhelyi Katalin - Györgyiné Edelényi Judit: Szilárd gyantafrakciók szorpciója oldószer-víz elegyekben Farsang György - Pungor Ernő: Alumínium alapú ötvözetek polarográfiás vizsgálata Gömöry Pál - Török Ferenc: A hidegen vulkanizálódó szilikongumi sajátságait megszabó tényezők vizsgálata Burger Kálmán: Új szelektív mikromódszerek a fémanalízisben, II. Jász Árpád - Lengyel Tamás: Bioner ioncserés egyensúlyok vizsgálata radioizotópokkal Gyenes István - László Andrásné: Szteránvázas vegyületek olvadáspont-változása a felfűtés sebességének függvényében Láng László - Bekéné Bárczai Marietta - Beke Dénes: Adatok a heterociklusos, pszeudobázisos aminokarbinolok kémiájához, XIX. Kabai János: Fagyasztás hatása a különböző hőmérsékleten előállított ferrihidroxid gélek peptizálhatóságára Pungor Ernő: Straub Gyula: Műszeres kémiai analízis eszközei 1961 / 9. szám Gyenes István: DL-a-Fenil-a-piperidil-(2)-ecetsav-metilészter-klórhidrát analitikai vizsgálata Lakatos Béla - Bohus János - Hess Árpád: Kísérletek pszeudo-aromás szervetlen ligandokkal alkotott átmeneti fémkomplexek előállítására, I. Erdey-Grúz Tibor - Dévay József - Horányi György - Vajasdy Irma - Mészáros Lajos: Szinuszáram hatása elektródfolyamatokra, II. Erdey-Grúz Tibor - Dévay József - Szegedi Róbert: Szinuszáram hatása elektródfolyamatokra, III. Farkas Loránd - Pallos László - Hidasi György: A cernuozid és az aureuzidin szintézise Farkas Loránd - Várady József: Polioxi-kromonok, III. Péter László: Az ellenelektród szerepe az egyenirányított szikragerjesztésnél, II. Balázs Lóránt - Pungor Ernő: Metilglukamin mérőoldat alkalmazása a nagyfrekvenciás végpontjelzéssel történő savmeghatározásoknál Tóth József: Gáz (gőz) adszorpció inhomogén aktivitású szilárd felületeken, VI. Gegus Ernő: Gyors oldatos színképelemzési eljárás kohó- és Martin-salakok elemzésére Bognár Rezső - Wieniawski, Witold: Nitrogén-glükozidok, VIII. Schulek Elemér - Burger Kálmán - Laszlovszky József: A bromatometria elvi alapjairól Kőhegyi Ferenc - Fodorné Csányi Piroska - Lévay Béla: Tricium mérése folyadék szcintillátorral koincidencia kapcsolásban Lőrincz Csaba: Eljárás és készülék drogok hatóanyag tartalmának gyors mikromeghatározására Szabó Zoltán: N. N. Szemjonov: A kémiai kinetika és a reakciósebesség néhány problémája Kiss István: Erdey-Grúz Tibor: Az anyagszerkezet alapjai 1961 / 10. szám Péter László: Az ellenelektród szerepe az egyenirányított szikragerjesztésnél, III. Péter Ferenc - Pályi Gyula: Xantén-típusú ftalein-származékok polarográfos vizsgálata, I. Pályi Gyula - Péter Ferenc - Szeberényi István: Xantén-típusú ftalein-származékok polarográfos vizsgálata, II. Péter Ferenc - Pályi Gyula - Szabados Ida: Adszorpciós hullámok vizsgálata, II. Farkas Loránd - Várady József: Izoflavonok gyűrűátfordulásairól, III. Török Tibor - Pethő Attila: Alumínium-ötvözetek réztartalmának spektrográfiás meghatározása 0,1-1,0 % koncentrációhatárok között Erdey-Grúz Tibor - Golopenczáné Bajor Olga: A koncentráció és a hőmérséklet hatása az oxigén túlfeszültségére kénsavas oldatban platina anódon Erdey-Grúz Tibor - Dévay József - Szegedi Róbert: Szinuszáram hatása elektródfolyamatokra, IV. Erdey-Grúz Tibor - Dévay József - Vajasdy Irma - Horányi György - Mészáros Lajos: Szinuszáram hatása elektródfolyamatokra, V. Gebhardt István - Lengyel Béla - Török Ferenc: Az oktametilciklotetrasziloxán katalizált polimerizációjáról Krausz Imre - Endrődiné Havas Ágnes: Nitrit meghatározása nagyfrekvenciás titrálással Füsti Molnár Sándor - Légrádi László: Szilfonálási reakciók komplexometriás ellenőrzése Gerecs Árpád - Somogyi László - Bukovecz Margit: A D-mannóz 2,4-dinitro-fenilhidrazonjáról Solymosi Frigyes - Révész László: Az ammóniumperklorát termikus bomlása cinkoxid jelenlétében Magyar Miklós: A kemiszorpció vizsgálata kinetikus módszerrel Gerecs Árpád: Varga József - Polinszky Károly: Kémiai Technológia 1961 / 11. szám Analitikai-kémiai kongresszus. A) Plenáris előadások Analitikai-kémiai kongresszus. B) Előadások a szekciókban Mucskai László: Nitrogénoxid oxidációja híg nitrózus gázokban ekvimolekuláris NO+NO2 folyamatos abszorpciója mellett Légrádi László - Füsti Molnár Sándor: A cink és szulfát ion egymás melletti komplexometriás meghatározása Fodorné Csányi Piroska - Horányi György - Kaposi Olivér: Szénhidrogének kéntartalmának meghatározása a trícium fékezési sugárzásának abszorpciójával Farkas Loránd - Várady József: Az izo-flavonok gyűrűátfordulásairól, IV. Telcs Iván - Nagy Ferenc: Folyadékfázisú katalitikus hidrogénezés kinetikai vizsgálata elektrokémiai módszerekkel, II. Maros László - Schulek Elemér - Perlné Molnár Ibolya - Szakácsné Pintér Margit: Széndioxid gyors desztillációs és titrimetriás meghatározása Gerecs Árpád - Décsei Lajos: Adatok a tetrahidrofurfurilalkohol és a tetrahidrofurfurilacetát gyűrűnyitásához Szarvas Pál: Erdey László: A kémiai analízis súly szerinti módszerei 1961 / 12. szám Eckhart Ede - Varga János: Helyi érzéstelenítő hatású kotarnin-származékok Erdey-Grúz Tibor - Dévay József - Szegedi Róbert - Vajasdy Irma: Szinuszáram hatása elektródfolyamatokra, VI. Beke Dénes - B. Bárczai Marietta - Főcze Lajos: Adatok a heterociklusos, pszeudobázisos aminokarbinolok kémiájához, XX. Burger Kálmán: Szerves reagensek analitikai alkalmazásának néhány elméleti és gyakorlati kérdéséről, I. Nagy Ferenc - Horányi György - Kalló Dénes: Egyensúlyra vezető elsőrendű háromszög-reakció sebességi állandóinak kiszámítása hidrointegrátorral Maros László - Perlné Molnár Ibolya - Schulek Elemér: Adatok az 1,2-glikolok és polioxivegyületek analitikájához, VI. Maros László - Szakácsné Pintér Margit - Schulek Elemér: Hangyasav (formián) meghatározása a higany(II)kloridos oxidáció során keletkező széndioxidon keresztül Maros László - Szakácsné Pintér Margit - Perlné Molnár Ibolya - Schulek Elemér: Gyors eljárás vizek összes széndioxid tartalmának meghatározására Erdey-Grúz Tibor - Dévay József - Szegedi Róbert: Szinuszáram hatása elektródfolyamatokra, VII. Damokos Tamás: A télizöld meténg (Vinca minor L.) alkaloidjának polarográfiás vizsgálata Nyilasi János - Boksay Zoltán: Poliamin fémkomplexek, IV. Auber László: Színes oldatok színének jellemzése Simon Pál: Friedrich Asinger: Bevezetés a petrolkémiába Krausz Imre: I. M. Hais - K. Macek: A papírkromatográfia kézikönyve

Item Type: Journal
Publisher: Műszaki Kiadó
Additional Information: Magyar Kémiai Folyóirat : a Magyar Kémikusok Egyesülete tudományos folyóirata, 67. évfolyam (1961)
Subjects: Q Science / természettudomány > QD Chemistry / kémia
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 16 Nov 2016 05:41
Last Modified: 13 Dec 2016 07:06
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/8549

Actions (login required)

Edit Item Edit Item