REAL-J

Magyar Kémikusok Lapja, 1993

Magyar Kémikusok Lapja, 48 - 1993. ISSN 0025-0163

[img]
Preview
Text
MTA_MagyarKemikusokLapja_1993.pdf

Download (508MB) | Preview

Abstract

1993 / 1. szám Beér János M.: Stacionárius égetés, mint környezetvédelmi vezérmotívum Gilles, Ernst Dieter - Friedrich, Martin: Gyártásirányítás a reprodukálható minőség biztosítására a termelésben Gázmár László - Mohácsi Béla - Pap Géza: Háromdimenziós, számítógépes létesítménytervező rendszer telepítése az OLAJTERV Rt.-ben Próder István: Évfordulónaptár A MAGYAR VEGYIPAR GYAKORLATBÓL A GYAKORLATNAK KÖNYVISMERTETÉS EGYESÜLETI ÉLET SZEMLE... SZEMLE... SZEMLE 1993 / 2. szám Bodor, Nicholas: Lágy gyógyszerek Baranyai Lajos: A radioizotópos nyomjelzéstechnika ipari alkalmazásának lehetőségei és újabb eredményei Czermann János: Kísérleti üzemek szerepe eljárások megvalósításában - ahogy a tervező látja Fábián Éva: 100 éve kezdődött a termelés a Hungária Műtrágya- és Kénsavgyárban Körtvélyessy Gyula: A metil-klorid mint ipari metilezőszer A MAGYAR VEGYIPAR A GYAKORLATBÓL A GYAKORLATNAK EGYESÜLETI ÉLET SZEMLE... SZEMLE... SZEMLE 1993 / 3. szám Polányi, J. C. - Riely, H.: Fotokémia adszorbeált állapotban Szeifert Ferenc - Árva Péter - Nagy Dezső - Berty, J. M.: Pórusdiffúzió ammóniaszintézisnél I. Az alkalmazott matematikai modell Lakatos Gyula: Eljárások biológiai szennyvíztisztító rendszerek hatásfokának növelésére Hints Miklós: Néhány adat az erdélyi vegyipar kezdeti időszakának történetéhez A MAGYAR VEGYIPAR GYAKORLATBÓL A GYAKORLATNAK Vodnár János: Spirálcsöves, önkeverő laboratóriumi készülékek EGYESÜLETI ÉLET SZEMLE... SZEMLE... SZEMLE... 1993 / 4. szám Réti Tamás: Újra részvénytársaság a NITROKÉMIA Szilágyi Árpád - Maros József - Szommer László - Bodnár Ákos: Telítetlen poliésztergyanták katalitikus előállítása Bálint Sándor - Boros Sándor - Damján Jánosné - Pelyva Jenő: Új, hazai növényvédőszer: a propizoklór Barcza Imréné: Hulladékszegény technológiák kutatása a Nitrokémiában Kránitz Tibor: Az RC1-reakciókaloriméter alkalmazása környezetvédelmi és kutatási célokra a Nitrokémiában Rajnai Kálmán: Foszfonátok a Nitrokémiában Dukai József - Sebők Dezső: A triticumex szerkezeti igazolása Somogyi István: Speciális VARION ioncserélők és adszorbens a hulladékfeldolgozásban és a szennyvízkezelésben Sebők Dezsőné: Felszíni vizek gázkromatográfiás vizsgálatánál jelentkező problémák megoldása Tóth Jánosné: A Nitrokémia környezeti hatásvizsgáló rendszerének ismertetése A MAGYAR VEGYIPAR EGYESÜLETI ÉLET SZEMLE... SZEMLE... SZEMLE 1993 / 5. szám Horváth Ernő - Ormos Zoltán: Granulálás gördülőréteges berendezésekben Czermann János - Kósa Levente: Pneumatikus szállítók tervezése és működési zavarai. Irodalmi összefoglaló Békássy Sándor - Polyánszky Éva - Bozóki Gábor - Gácsi Gyuláné: Foszforsavészter-tenzidek összetételének és alkalmazási tulajdonságainak kapcsolata az oktil-foszfát habzásgátló példáján bemutatva Nagy András: Nedves szemcseszórással tisztított fémfelületek korróziójának gátlása Párkány Mihály: Hiteles anyagminták az analitikai kémiában Próder István - Kovács Gy. István: A magyar vegyipar az 1873. évi bécsi világkiállításon A MAGYAR VEGYIPAR GYAKORLATBÓL A GYAKORLATNAK EGYESÜLETI ÉLET SZEMLE... SZEMLE... SZEMLE 1993 / 7. szám Mészáros István - Fonyó Zsolt: Gyors algoritmus energiaintegrált desztilláló-kapcsolások kijelölésére Verhás József: A legújabb termodinamikai elméletek egymáshoz való viszonyáról Davis, Burtron H. - Halász János: B, E & T: tudósok a felület tudományának hátterében Hlavay József - Antal László - Wiseman, Grit - Vassányi István: Respirábilis és durva porok komplex analitikai vizsgálata II. Ásványos fázisok meghatározása Bőhm János - Fekete Szilárd - Nagy László: Környezetbarát eljárás lúgos szennyvizek semlegesítésére Harsányi Imre: Műtrágyaipari törekvések, tapasztalatok a Nitrogénművek Rt.-nél Keglevich György - Ernyei László - Sallay Péter: A szerves kémiai technológia laboratóriumi oktatása I. Technológiai berendezés működési optimumának meghatározása az aceton előállítás példáján EGYESÜLETI ÉLET SZEMLE... SZEMLE... SZEMLE 1993 / 8. szám Beck Mihály - Braun Tibor: Forradalom a kémiában: a fullerének felfedezése Szokonya László - Marton Gyula - Dencs Béláné - Kovács Miklós: Biomassza kémiai hasznosítása I. d-Xilóz előállítás növények savas hidrolízisével Boronyák Imre - Gyökhegyi László: Desztilláló berendezések termodinamikai hatásfokáról. Ventur Miz tányérok összehasonlító termodinamikai vizsgálata Molnár Károlyné - Buzás László: Áttekintés a magyar gyógyszergazdaságról Jay, Mitchell: A vegyipari termelés és felhasználás jövője a FÁK országaiban Földényi Rita: A cián-imido-ditioszénsav-származékok növényvédőszerkémiai vonatkozásai GYAKORLATBÓL A GYAKORLATNAK EGYESÜLETI ÉLET Szemle... Szemle... Szemle 1993 / 9. szám Dobé Sándor - Bérces Tibor - Szilágyi István - Turányi Tamás - Márta Ferenc: Oxigén-tartalmú szabad gyökök reakcióinak kinetikai vizsgálata Palló Gábor: Megemlékezés Szent-Györgyi Albert születésének centenáriumán Szokonya László - Kovács Miklós - Marton Gyula - Dencs Béláné: A cellulóz savas hidrolízisének kinetikája Hajdár János - Bercsi Zsolt - Tímár Imre - Veres György: Négyutú irányváltó csap áramlástechnikai vizsgálata Balázs Ádám - Fisch Iván - Gesztesi Gyula - Vukics Ferencné: Savas olajipari hulladékok energetikai hasznosításának lehetőségei Bártfai Imre - Csizmazia Gyula: Specifikus hőcserélők számítógépes matematikai modellezése és gyakorlati alkalmazása Móra László: Vajda Ödön, a vegyipari gépek kiváló professzora. Emlékezés halála 30-ik évfordulóján GYAKORLATBÓL A GYAKORLATNAK KÖNYVISMERTETÉS SZEMLE... SZEMLE... SZEMLE 1993 / 10-11. szám Náray-Szabó Gábor: Kémia és környezetvédelem Körtvélyessy Gyula: Környezetvédelem a hazai vegyiparban Mizsey Péter: A környezetvédelem időszerű kérdései a vegyiparban Papp Sándor - Pálmai György - Szebényi Imre: Környezetvédelmi oktatás hazánkban Vajda György: Új kihívás az energetikában: az üvegházhatás és fékezésének módszerei Civin Vilmos: Villamosenergia-termelés és környezet Lengyel Zoltán László: Vegyi környezetszennyezők az élelmiszerekben Czakó Lajos - Miháltz Pál: Trendek és szemléletváltás a szennyvíztisztításban Czencz Mária: Termelésbe integrált környezetvédelem a vegyiparban. Maradékanyagok keletkezésének csökkentése és hasznosítása Biacs Péter: A fenntartható fejlődés vállalati alapokmánya. A környezetgazdálkodás alapelvei Lőrinc Imre: A légköri ózonkutatás néhány problémája Tóth Béla - Pátzay György: Az atomerőművi radioaktív hulladékok biztonságos kezelése Endrédy István - Pásztó Péter: Fizikai-kémiai és biotechnológiai lehetőségek a talaj, a talajvíz szénhidrogén-szennyeződéseinek eltávolítására A MAGYAR VEGYIPAR EGYESÜLETI ÉLET KÖNYVISMERTETÉS SZEMLE... SZEMLE... SZEMLE 1993 / 12. szám Kőrös Endre: Emlékezés Schulek Elemérre születésének 100-ik évfordulóján Pungor Ernő 70 éves Milch György: A derivatív spektrofotometria elméleti vonatkozásai Nagy Attila - Balogh István - Hlavay József: Ajka város területén gyűjtött immissziós és emissziós porok komplex analitikai vizsgálata Nagy Attila - Somorjay Tünde - Hlavay József: Veszprém megye néhány településéről származó immissziós porok ásványos fázisainak és ólomtartalmának meghatározása Varga József - Bezúr László: Fémvegyületek illékonysága szerepének vizsgálata atomabszorpciós módszerrel környezetvédelmi szempontból A MAGYAR VEGYIPAR GYAKORLATBÓL A GYAKORLATNAK EGYESÜLETI ÉLET SZEMLE... SZEMLE... SZEMLE

Item Type: Journal
Publisher: Magyar Kémikusok Egyesülete
Additional Information: Magyar Kémikusok Lapja, 48. évfolyam (1-12. szám) - 1993
Subjects: Q Science / természettudomány > QD Chemistry / kémia
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 11 Nov 2016 05:56
Last Modified: 20 Dec 2016 13:58
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/8485

Actions (login required)

Edit Item Edit Item