REAL-J

Magyar Kémikusok Lapja, 1989

Magyar Kémikusok Lapja, 44 - 1989. ISSN 0025-0163

[img]
Preview
Text
MTA_MagyarKemikusokLapja_1989.pdf

Download (480MB) | Preview

Abstract

1989 / 1. szám Pekker Sándor: Magas hőmérsékletű szupravezető anyagok KÖNYVISMERTETÉS Urbányi György: Olajemúlziós szennyvizek elektrokémiai tisztítása ENERGIATAKARÉKOS MŰVELETI ELJÁRÁSOK Gyenis János - Farkas István - Németh Jenő - Hollósi Sándor: Alakos részecskék energiatakarékos bevonása finom szemcsékkel EGYESÜLETI HÍREK A SZINTETIKUS SZERVES KÉMIAÚJABB EREDMÉNYEI Somsák László: A kapto-datív gyökstabilizáció EGYESÜLETI ÉLET A KÉMIA OKTATÁSA Bentzik Ferenc: Néhány gondolat a kémia helyzetéről és tanításáról HOZZÁSZÓLÁSOK Kárpáti László: Anyagismeret nélkül nincs kémiatudás Maleczkiné Szeness Márta: Össze kell hangolni a tankönyv tartalmát Tamássyné Wayand Judit: Szükség van a kémiatanítás feltételeinek a javítására ÉVFORDULÓNAPTÁR, 1989 Próder István: Magyar vonatkozású kémia- és vegyipartörténeti évfordulók A MAGYAR VEGYIPAR Új vezérigazgatója van a Tiszai Vegyi Kombinátnak Hírek a vegyiparból Bemutatjuk vállalatainkat Csökkent a vegyipar energiafelhasználása GYAKORLATBÓL A GYAKORLATNAK Üzem- és biztonságtechnikai információk Inczefi Lajos: Receptúrák EGYESÜLETI ÉLET ÖSSZEFOGLALÁSOK 1989 / 2. szám SZÁMÍTÓGÉP ALKALMAZÁSA A MŰSZAKI KÉMIÁBAN Fazekas Imre - Labancz Dezső: Számítógépes folyamatirányítás a BVK-ban Jakab László - Skriba Zoltán: Csőtervező CAD fejlesztése a VEGYTERV-ben EGYESÜLETI ÉLET Jakob Károly - Szalmásné Pécsvári Gabriella: Számítógépes módszerek alkalmazása a hatékonyabb kőolajfeldolgozás érdekében I.: Anyagáramok tulajdonságainak számítása, adatgyűjtő rendszerek, készülékek szimulációja Kálmán György: Számítógépes irányítás a TVK poliolefin gyáraiban Simon Ferenc - Timár Lajos - Siklós János - Csermely Zoltán: Fizikai-kémiai tulajdonságadatok szolgáltatása a vegyiparban és a szénhidrogén-feldolgozásban - PROPAC-rendszer KÖNYVISMERTETÉS Tátrai Ferenc: A számítástechnika alkalmazásának oktatása a BME Kémiai Technológia tanszéken A MAGYAR VEGYIPAR Papp László: Dr. Osztrovszki György Doubravszky Sándor: Dr. Hardy Gyula BEMUTATJUK VÁLLALATAINKAT Villamosszigetelő és Műanyaggyár (VSZM) Peremartoni Vegyipari Vállalat GYAKORLATBÓL A GYAKORLATNAK Nyomásveszteség csővezetékekben Frendl Géza: Biztonság és üzemtechnika Receptek EGYESÜLETI ÉLET Orbán Sylvia: Beszámoló a Stabinform' 88 kollokviumról Beszámoló a VIII. Műanyagok a korrózióvédelemben 1989 / 3. szám Náray-Szabó Gábor: Beszámoló a Magyar Kémikusok Egyesülete 1986-1988. évi munkájáról Pungor Ernő - Niegreisz Zsuzsa - Pólos László: Az elektroanalitikai módszerek alkalmazása és perspektívái az iparban Szeifert Ferenc - Árva Péter: Szintek közötti információátvitel a kémiai technológiai rendszerek hierarchikus modellezésében SZEMLE...SZEMLE...SZEMLE Szentgyörgyi Sándor: Transzportfolyamatok I.: A nem-egyensúlyi termodinamika alapjai Táplányi Endre: Megemlékezés Kisenyiczkei Rómer Istvánról ( 1788-1842) A MAGYAR VEGYIPAR Görög Sándor: Kisfaludy Lajos: 1924-1988 BEMUTATJUK VÁLLALATAINKAT CAOLA Kozmetikai és Háztartásvegyipari Vállalat HÍREK GYAKORLATBÓL A GYAKORLATNAK Receptúrák Műveleti számítások EGYESÜLETI ÉLET Domány György: X. Nemzetközi Gyógyszerkémiai Szimpózium Fürstné Kólyi Erzsébet: XIII. Kémiatanári Konferencia Sárospatakon Simon Kálmán: Beszámoló a "Molekuláris felismerés" Című nemzetközi szimpóziumról Banai Endréné: MKE-hírek KÖNYVISMERTETÉS SZEMLE...SZEMLE...SZEMLE TÁJÉKOZTATÓ MUNKATÁRSAINK RÉSZÉRE 1989 / 4. szám Tomor László: Kőolajfeldolgozók törekvése hulladékmentes technológia megvalósítására SZEMLE...SZEMLE...SZEMLE Pethő Gábor: A szaliciátion fémkomplexeinek potenciometriás és spektrofotometriás vizsgálata Kerti József: A műszaki-gazdasági fejlődés irányai a vegyiparban: A membráncellás nátrium-klorid elektrolízis Kun-Szabó Tibor - Gárdos György - Szatmári Ede: Motorhajtó anyagok előállítása prolízisolaj hidrokrakkolásával SZEMLE...SZEMLE...SZEMLE Valasek István: Szerkezeti anyagok tribológiai tulajdonságai EGYESÜLETI ÉLET Hírek A MAGYAR VEGYIPAR Bemutatjuk vállalatainkat: Tiszai Vegyi Kombinát Vegyipari hírek EGYESÜLETI ÉLET GYAKORLATBÓL A GYAKORLATNAK Veress Gábor: Mérőrendszerek ellenőrzése I.: Ellenőrző anyagok mérésével nyert eredmények grafikus elemzése Széchyné Bálint Ágnes: Számítógépes program független reakciók meghatározása Frendl Géza: Biztonságtechnika-üzemtechnika Venkateswara Rao, K. - Raviprasad, A.: Műveleti számítások: Többkomponensű elegyek minimális refluxarányának meghatározása Receptúrák: Gázok laboratóriumi előállítása 1989 / 5-6. szám BESZÁMOLÓK AZ 1988. ÉVI ACHEMA-RÓL I. Szekeres Gábor - Balatoniné Rudas Vera: Általános áttekintés Fábry Pál: Biotechnológiai eljárások és készülékek Szemle...szemle...szemle Körtvélyessy Gyula: Szerves és szervetlen vegyipari alapanyagok gyártása Szemle...szemle...szemle Druzsbaczky Gábor: Vegyiszál-gyártás és műanyag -feldolgozás Barátossy Jenő: Szerkezeti anyagok Dalmay László: Korrózióvédelem Szemle...szemle...szemle Kerényi Ervin - Keszler József: Laboratóriumi technika Békássyné Molnár Erika: Számítástechnika, számítógépek, mikroprocesszorok alkalmazása Schweitzer Valéria: Környezetvédelem Frendl Géza: Biztonság- és üzemtechnika Csikós Rezső: Innováció és kutatás Szekeres Gábor: Szakirodalom, oktatási segédletek Malmok, osztályozók, sziták Szabó Zoltán: Szűrés Németh Jenő: Adszorpció Elek Antalné: A Szovjetunió vegyiparának távlati fejlesztése I. Kuty Ákosné: A vegyipari termékek világpiacának alakulása Szemle...szemle...szemle Kubala Ferenc: A műszaki-gazdasági fejlődés irányai a vegyiparban: Gyógyszerek és gyógyszertechnológiák Szemle...szemle...szemle A MAGYAR VEGYIPAR Bemutatjuk vállalatainkat: Északmagyarországi Vegyiművek Nehézvegyipari Kutató Intézet Vegyipari hírek GYAKORLATBÓL A GYAKORLATNAK Szabó Gábor Tamás: Receptúrák: Receptúrák a fázistranszfer katalitikus reakciók köréből I. Körtvélyessy Gyula: Gázok előállítása Biztonságtechnika-üzemtechnika Czermann János: Műveleti számítások: Levegő adiabatikus kompressziójának teljesítmény-szükséglete Új gyártmányok és készülékek EGYESÜLETI ÉLET KÖNYVISMERTETÉS SZEMLE...SZEMLE...SZEMLE 1989 / 7. szám BESZÁMOLÓK AZ 1988. ÉVI ACHEMA-RÓL II. Bukosza Istvánné: Desztilláló és reflektáló készülékek Szilbereky Jenő: Gyógyszergyártás Pázmány József: Keverés, homogenizálás-különös tekintettel a statikus keverőkre Borka Gábor: Hőátadó berendezések Bodnár András: Kompresszorok és üzemi segédberendezések Ormós Zoltán: Szárító berendezések A MAGYAR VEGYIPAR Ambrus Ferenc: Bemutatjuk vállalatainkat: Kőbányai Gyógyszerárugyár VEGYIPARI HÍREK GYAKORLATBÓL A GYAKORLATNAK Szabó Gábor Tamás: Receptúrák: Receptúrák a fázistranszfer katalízis köréből II. Kicserélési reakciók különféle nukleofilokkal Frendl Géza: Biztonságtechnika-üzemtechnika Valasek István: Üzemi tribológia: Csigahajtások kenése EGYESÜLETI ÉLET HÍREK SZEMLE...SZEMLE...SZEMLE TÁJÉKOZTATÓ MUNKATÁRSAINK RÉSZÉRE 1989 / 8. szám A kémiai távlatai Magyarországon: A Magyar Kémikusok Egyesülete és az MTA Kémiai Tudományok osztálya által összeállított tanulmány Móra László: Az első kísérlet magyar kémiai szaklap alapítására: 125 éve jelent meg a Vegyészet és Gyógyszerészet c. folyóirat Ódor Gézáné: A műszaki-gazdasági fejlődés irányai a vegyiparban: Vegyiszál-gyártó ipar I. A MAGYAR VEGYIPAR Bemutatjuk vállalatainkat: Borsodi Vegyi Kombinát Ejfert Gyula - Sárosi Lajos: Vállalati események: 4-klór-3-niro-benzoésav és nitro-benzilidin-trifluoridok gyártása a Budapesti Vegyiműveknél VEGYIPARI HÍREK GYAKORLATBÓL A GYAKORLATNAK Szabó Gábor Tamás: Receptúrák: Receptúrák a fázistranszfer katalízis köréből III. Frendl Géza: Biztonságtechnika-üzemtechnika Vegyipari információs bulletin 1988. évi számának tartalomjegyzéke KÖNYVISMERTETÉS 1989 / 9. szám Mogyoródi Ferenc: Tiolkarbanát gyártási eljárás kidolgozása és nagyüzemi megvalósítása Ilyés Mihályné: A finn iparpolitika és érvényesülése a vegyiparban I. Jakob Károly - Szalmásné Pécsvári Gabriella - Tolvaj Gábor: Számítógépes módszerek alkalmazása a hatékonyabb kőolajfeldolgozás érdekében II.: Technológiai rendszerek számítása, folyamatelemzés, termeléstervezés Dalmay Gábor: Reológia-tribológia-korrózióvédelem Klumpp Egon - Eifert Gyula - Boros Péter - Szilágyi János - Rajt Judit - Tamás József: Új inszekticid hatású foszforsavészterek előállítása A műszaki-gazdasági fejlődés irányai a vegyiparban: Vegyiszálgyártás II. A MAGYAR VEGYIPAR Vegyipari hírek GYAKORLATBÓL A GYAKORLATNAK Tátrai Ferenc: Számítógépi programok Veress Gábor: Mérőrendszerek ellenőrzése I.: Ellenőrző anyagok mérésével nyert eredmények statisztikai elemzése I.: ellenőrzés egyetlen koncentráció mérés esetén EGYESÜLETI ÉLET MTESZ-hírek Banai Endréné: MKE-hírek 1989 / 10. szám Erdész Károly: Vibrációs rendszerek osztályozási módszere és vibrotechnikai kutatások az MTA Műszaki Kémiai Kutató Intézetben I.: Vibrációs rendszerek osztályozása Ilyés Mihályné: A finn iparpolitika és érvényesülése a vegyiparban II. A MŰSZAKI-GAZDASÁGI FEJLŐDÉS IRÁNYAI A VEGYIPARBAN Szamosi József: Foszfátműtrágyák I. A foszfátműtrágya-gyártás gazdasági fejlődésének áttekintése Szemle...szemle...szemle MŰSZAKI KATALÍZIS Kalló Dénes - Lónyi Ferenc: Alakszelektív katalízis I.: Az alakszelektivitás jellemzői és típusai A MAGYAR VEGYIPAR Bemutatjuk vállalatainkat: Nitrokémiai Ipartelepek Budapesti Vegyiművek Kuty Ákosné: Marketing hírek: A karbamid világpiaci helyzete GYAKORLATBÓL A GYAKORLATNAK Hedrick, Robert H.: Műveleti számítások: Kristályosító működésének ellenőrzése Veress Gábor: Mérési és analitikai módszerek: Mérőrendszerek ellenőrzése III. Szabó Gábor Tamás: Receptúrák: Receptúrák a fázistranszfer katalízis köréből IV. Gáspár István: Receptek hidrazinszármazékok előállítására I. Kissné Suhonyai Katalin - Valasek István: Üzemi tribológia: Hidraulika-olajok elszennyeződése és tisztítása I. Frendl Géza: Biztonságtechnika-üzemtechnika Néhány vegyi anyaggal kapcsolatos megelőző tűzvédelmi intézkedés EGYESÜLETI ÉLET Békássyné Molnár Erika: Beszámoló az V. Ipari Szétválasztási Ankétról Morgós Jenő - Révay György: Beszámoló a XXI. Kolorisztikai Szimpóziumról EGYESÜLETI HÍREK 1989 / 11. szám Bertóti Imre - Szépvölgyi János - Székely Tamás: A korszerű műszaki kerámiák alkalmazási és fejlesztési kérdései Banai Endréné: MKE-hírek Biacs Péter - Váradi Mária: Az agro- és élelmiszer-analitika fejlődési irányai az 1988. évi Vegyészkonferencia tükrében Keller, Cornelius: Kémia a csillagok között Kockázatok felmérése a vegyiparban A MŰSZAKI-GAZDASÁGI FEJLŐDÉS IRÁNYAI A VEGYIPARBAN Gárdos György - Horváth József: BTX-aromások kinyerése és feldolgozása GYAKORLATBÓL A GYAKORLATNAK Nagy Iván: Az 1990-es évek irányítástechnikája Thury Éva - Kollárné Hunek Klára - Kemény Sándor: Számítógépi programok: Programcsomag gőz-folyadék egyensúlyi adatok feldolgozása Valasek István: Üzemi tribológia: Kőolajok elszennyeződése és tisztítása Frendl Géza: Biztonságtechnika-üzemtechnika A MAGYAR VEGYIPAR Bemutatjuk vállalatainkat: A NEVIKI Toxikológiai Kutató Központja REANAL Finomvegyszergyár, Budapest Csikós Rezső: Freund Mihály születésének 100. évfordulójára Hírek a vegyiparból: Import lehetőségek szocialista országokból Újrarendezett kiállítás a Magyar Vegyészeti Múzeumban "A Magyar Vegyipar kialakulása a 19. századig" Az 1988. évi őszi BNV-n díjat nyert vegyipari termékek KÖNYVISMERTETÉS EGYESÜLETI ÉLET Banai Endréné: Beszámoló a Műanyag-kollokviumról Banai Endréné: Beszámoló az Intermedier vitaülésről Banai Endréné: MKE-hírek 1989 / 12. szám Erdész Károly: Vibrációs rendszerek osztályozási módszere és vibrotechnikai kutatások az MTA Műszaki Kémiai Kutató Intézetben II.: Vibrofluidizációs folyamatok vizsgálata és vibrációs berendezések fejlesztése Blickle Tibor: Műszaki kémiai rendszerek, modelljeik, számításuk Mostofizadeh, Ch.: Hőtranszformátorok: Gazdaságos energiafelhasználás bepárlásnál, szárításnál, desztillálásnál, fűtésnél és hűtésnél A SZINTETIKUS VEGYIPAR NYERSANYAGAI Széchy Gábor: A butén-1 előállítása és felhasználása EGYESÜLETI HÍREK MŰSZAKI KATALÍZIS Kalló Dénes - Lónyi Ferenc: Alakszelektív katalízis II. Alakszelektív katalizátorok és katalikus eljárások Varga Károly: A katalizátor és reaktor matematikai modelljének megfogalmazása A MAGYAR VEGYIPAR Bán Miklós: Kiss Árpád élete és munkássága: Születésének 100. évfordulójára Heil Bálint - Meskó Gábor: 40 éves a Veszprémi Vegyipari Egyetem Körtvélyessy Gyula: A Szerves Vegyipari Kutatóintézet 40 éves Nagy Jánosné: Új termékek, új technológiák a Kőbányai Gyógyszerárugyárban GYAKORLATBÓL A GYAKORLATNAK Receptúrák

Item Type: Journal
Publisher: Delta
Additional Information: Magyar Kémikusok Lapja, 44. évfolyam (1-12. szám) - 1989
Subjects: Q Science / természettudomány > QD Chemistry / kémia
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 10 Nov 2016 07:20
Last Modified: 20 Dec 2016 13:56
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/8481

Actions (login required)

Edit Item Edit Item