REAL-J

Magyar Kémikusok Lapja, 1988

Magyar Kémikusok Lapja, 43 - 1988. ISSN 0025-0163

[img]
Preview
Text
MTA_MagyarKemikusokLapja_1988.pdf

Download (463MB) | Preview

Abstract

1988 / 1. szám Márta Ferenc: A kémia lehetőségei Holló János - Dénes Géza: A kémia és a biotechnológia kapcsolatai Jobst Kázmér: A klinikai kémia helyzete, fejlesztési célkitűzések Bérces Tibor: A fotokémia fejlődési irányai, szerepe az iparban és a légkörkémiában Czvikovszky Tibor: A kompozitanyagok fejlődési irányai Farkas Ferenc - Kelemenné Haller Annamária: Poliuretánok termikus viselkedésének tanulmányozása modellvegyületeken Szabolcs József: Szabó Dezső Zakar András: Vámos Endre EGYESÜLETI HÍREK Próder István: Évfordulónaptár, 1988: Magyar vonatkozású kémiai- és vegyipartörténeti évfordulók 1988 / 2. szám Nádasy Miklós - Vass András - Sági Károly: Foszforilezett savanilidek, mint új rovarölő szerek Kovácsné Huber Gyöngyi: A foszmetilán környezeti viselkedése Gaál Zoltán - Kovács Zoltán: Kémiai technológiai rendszerek megbízhatósága I.: Fogalmak, fő vizsgálati irányok Sári Zsolt: Klór-anilinek előállításának módszerei klór-nitro-benzolokból I.: Katalizátor nélküli heterogénkatalitikus redukciók Dormán András: A marketing stratégia és gyakorlat kialakulása a Taurusnál EGYESÜLETI HÍREK KÖNYVISMERTETÉS 1988 / 3-4. szám Szekeres Gábor: Dr. Gór Nagy Sándor (1925-1988) Pálmai György - Szebényi Imre: A környezet savasodása Adonyi Zoltán: Az SO2-emisszió csökkentésének lehetősége és technológiái Czencz Mária - Klopp Gábor - Szebényi Imre: A levegő NOx szennyeződése és eltávolításának technológiái Oláh József - Cserháti Tibor - Szejtli József: Béta-ciklodextrin alkalmazása ipari eredetű toxikus szennyvizek biológiai tisztításánál Szénási Tibor - Majerusz László: Környezetvédelem a Tiszai Vegyi Kombinátban Welther Károly: Szagártalmak mérséklése katalitikus oxidációval Havas Géza - Deák András - Sawinsky János: Oldalkeverő homogenizálási hatékonyságának vizsgálata modellberendezésben Sári Zsolt: Klór-anilinek előállításának módszerei klór-nitro-benzolokból II.: Fémkomplex-katalizált redukciók Gaál Zoltán - Kovács Zoltán: Kémiai technológiai rendszerek megbízhatósága II.: Vizsgálati módszer, tapasztalatok Hangos Katalin - Almásy Gedeon: Vegyipari berendezések állapotainak ugrásszerű változásairól Jankó Tamás: A Horvath-Lin állapotegyenlet vizsgálata és módosítása IFJÚSÁGI ROVAT Bíró Sándor: Kevert tartályreaktor vizsgálata 1988 / 5. szám Nagy József - Weis, J. Ch. - Kuszmann Anna - Liptay György: Szilikonkaucsuk polimerek és szilikongumik termoanalitikai vizsgálata I. Gárdos György - Mező István: Dehidrogénező katalizátorok aktivitása Gaál Zoltán - Kovács Zoltán: Kémiai technológiai rendszerek megbízhatósága III.: Az eredmények hasznosítása Pernyeszi József - Tillinger Ferenc - Zádori Antal: Hazai fejlesztésű porlasztásos szárítók alkalmazása a vegyiparban P. Nagy Sándor: 25 éves a Magyar Vegyészeti Múzeum ENERGIATAKARÉKOS MŰVELETI MEGOLDÁSOK Pleva László - Blazsek István: Energiafelhasználást befolyásoló tényezők elemzése ammóniaszintézis-üzemekben KÖNYVISMERTETÉS 1988 / 6. szám Kasztreiner Endre - Szilágyi Géza: Piridazin-alapú vérnyomáscsökkentők kutatása a Gyógyszerkutató Intézetekben Nagy Árpád - Kiss Lászlóné - Simon Péterné - Haklits István - Nagy Olivér: Kadmiumtartalmú hulladékvizek kezelése A MOLEKULASZERKEZET-KUTATÁS KORSZERŰ MÓDSZEREI Kása Imre: A lumineszcencia spektroszkópia kémiai aspektusai VI.: A fluoreszcencia analízis kinetikus módszerei A SZINTETIKUS SZERVES KÉMIA ÚJABB EREDMÉNYEI Somsák László: A kapto-dativ gyökstabilizáció néhány szénhidrátkémiai és egyéb szintetikus alkalmazása A KÉMIA OKTATÁSA Törő Gábor: Iskolaszámítógép a kémiaórán IFJÚSÁGI ROVAT Pungor Ernő, ifj. - Náray Zsófia: Kémiailag és fizikailag oldott szén-dioxid tömegspektrometriás mérése KÖNYVISMERTETÉS 1988 / 7. szám Poppe László - Novák Lajos: Hidrolítikus enzimek a szerves kémiában: új lehetőség optikailag aktív vegyületek előállítására Antal László - Hlavay József - Kárpáti Judit: Respirábilis és ülepedett porok elemi és fázisösszetételének vizsgálata Móra László: Kémikusok a Kis Akadémiában Parti Mihály - Balázs Tibor: Többfokozatú moduláris felépítésű bepárlótelep számítógépes méretezése Szoláry Csaba - Farkas Ferenc - Kelemenné Haller Annamária - Gárdos György: Poliuretán-képződési reakciók kinetikai vizsgálata IR-spektroszkópiával, folytonos módszerrel Újváry István: Számítógépek a szerves kémiában I.: Szintézistervezés és reakciónyilvántartás EGYESÜLETI HÍREK 1988 / 8. szám Szebényi Imre: Korach Mór születésének centenáriumára Hancsók Jenő - Gárdos György - Perger József: n-Paraffin-szénhidrogének izomerizálása kis hőmérsékleten, laboratóriumi körülmények között Nemes András - Kreidl János - Aracs Jánosné - Trischler Ferenc: Tercier akril-nitritek ipari előállítása Széchy Gábor - Kiss József - Szebényi Imre: A szén föld alatti elgázosítása Tomori Lászlóné - Horváth Gyula - Vargek Mária: GC-MS alkalmazása a gyógyszerkutatásban Ujváry István: Számítógépek a szerves kémiában II.: REACTCAT: szöveges reakció-adatbázis Comodore 64 számítógépre EGYESÜLETI HÍREK KÖNYVISMERTETÉS 1988 / 9. szám Gyökhegyi László: A méretnövelésről a vegyiparban Herman Ákos - Rózsa Éva: Szerves anyagok a mikroelektronika jövendő alapanyagai?: (Irodalmi áttekintés) Hajósné Szikszay Éva - Földes Rita - Ratkovics Ferenc: Vizsgálatok acetonitril+benzol elegy extrakciós szétválasztására Békássyné Molnár Erika - Borus Andor: A szulfitoxidációs módszer alkalmazása félüzemi méretű kolonnában tányérok minősítése céljából Valasek István: Kenőzsírok kiválasztásának és felhasználásának irányelvei Szabadváry Ferenc: Winkler Lajos: Megemlékezés születésének 125. évfordulójára 1988 / 10. szám Palkovics István - Gémes István - Szőnyi Péter: Réz (II)-króm (III)-oxid katalizátor alkalmazása aromás aminok N-alkilezésénél Vajda Tádé - Tőrös Róbert: A szűrés korszerű elmélete és alkalmazása különböző szűrőberendezések üzemének optimalizására I. Szergényi István: Az energetika és a vegyipar összefüggése a XIII: Energia Világkongresszus tükrében Kazsi Sándor - Tar Csaba: Poliuretánok és alapanyagaik I.: Izocionátok, tulajdonságaik és előállításuk Nagy József - Borbély-Kuszmann Anna - Weis, J. - Liptay György: Szilikonkaucsuk polimerek és szilikongumik termoanalitikai vizsgálata II. Szabó István - Blicke Tibor - Újhidy Aurél: Fluidizációs reaktorok tervezése Szabadváry Ferenc: Putnoky László (1888-1948) EGYESÜLETI HÍREK KÖNYVISMERTETÉS 1988 / 11. szám Szük Gyula - Péterdi Viktória - Zeller István - Bárdi Árpád: Az Iprifavlon gyártás üzemi megvalósítása Németh András: A kémiai technológia oktatásának irányzatai Milleyné Tóth Jolán: Szenek fizikai, kémiai állapotának vizsgálata redoxipotenciál mérésekkel és a módszer alkalmazhatósági területei Kaszai Sándor - Tar Csaba: Poliuretánok és alapanyagaik II.: Poliolok, prepolimerek, poliuretán-rendszerek Kovács Gy. István - P. Nagy Sándor - Próder István: A szénkéneggyártás magyarországi története Takács Erzsébet: Beszámoló a RADCURE '87 Europe konferenciáról (München, 1987. V. 3-6.) Vass József - Chován J. Tibor - Delzsényi Miklós - Szeifert Ferenc: Mikroprocesszoros irányító berendezés szakaszos kémiai reaktorokhoz 1988 / 12. szám Csegezy Miklós - Nagypataki Gyula: Környezetkímélő alkilátok hazai gyártása Vásárhelyi Katalin - Farkas L. Péter: A membránok és a membrántechnológia alkalmazásának jelenlegi helyzete Vajda Tádé - Tőrös Róbert: A szűrés korszerű elmélete és alkalmazása különböző szűrőberendezések üzemének optimalizására II.: Szakaszos üzemű szűrőcentrifugák üzemének meghatározása Szentgyörgyi Sándor - Örvös Mária: Közelítő módszer a hőmérséklet- és nedvességtartalom-eloszlás meghatározására a szárítás lassuló sebességű szakaszában Zalai András: Motorkenőolajok detergenseinek hatásmechanizmusa Morgós Jenő: Ötvenéves a Budapesti Műszaki Egyetem Szerves Kémiai Technológiai Tanszéke EGYESÜLETI HÍREK KÖNYVISMERTETÉS

Item Type: Journal
Publisher: Delta
Additional Information: Magyar Kémikusok Lapja, 43. évfolyam (1-12. szám) - 1988
Subjects: Q Science / természettudomány > QD Chemistry / kémia
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 10 Nov 2016 07:19
Last Modified: 20 Dec 2016 13:55
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/8480

Actions (login required)

Edit Item Edit Item