REAL-J

Magyar Kémikusok Lapja, 1986

Magyar Kémikusok Lapja, 41 - 1986. ISSN 0025-0163

[img]
Preview
Text
MTA_MagyarKemikusokLapja_1986.pdf

Download (543MB) | Preview

Abstract

1986 / 1. szám Borbély Gabriella - Belenykaja, Ita M. - Beyer Hermann K.: A természetes mordenit dealuminálása Sokorai István - Horváth József: Laboratóriumi technológia, eljárásfejlesztés, méretnövelés kérdései vállalati szemszögből Erdős Péterné: Recirkulációs hűtővízrendszerek mikrobiológiai korróziója Schmidt Ferenc - Pelyva Jenő - Szabados István: Metanilsav előállítás méretnövelési lépcsőinek megvalósítása Inzelt György: Polimerfilm-elektródok, mint újtípusú elektrooptikai kijelzők Rónay Dezső: Modellvizsgálatok galvánanódok védőhatásának tanulmányozására Évfordulónaptár, 1986: Magyar vonatkozású kémiai- és vegyipartörténeti évfordulók 1986 / 2. szám Lopata Antal: Intermolekuláris kölcsönhatások tanulmányozása ciklodextrin zárványkomplexek körében lineáris szabadentalpia-összefüggések segítségével Fejes Pál - Hannus István - Kiricsi Imre: A és X típusú zeolitok szintézise kaolinból Kálmán Erika - Gál Lajos: Gépjárművek hűtőrendszerének korrózióvédelme Autocorin S inhibitorral Mohilla Rezső - Argyelán Lajos - Szolcsányi Pál: Gyors módszer gáztisztító adszorberek áttörési görbéjének számítására Siklós János - Tímár Lajos - Ország Imre - Ratkovics Ferenc: Sótartalmú etanol-víz elegyek desztillációjának szimulációja Békefi Elemér - Bozzay József - Rusznák István - Dávid Ágoston: Szilárd gömbszerű részecskék tömegáramának vizsgálata A SZINTETIKUS SZERVES KÉMIA ÚJABB EREDMÉNYEI Bitter István - Ágai Béla - Tőke László: Újabb eredmények és kutatási irányok a koronavegyületek körében 1986 / 3. szám Tél Tamás - Zrínyi Miklós: Polimerek statisztikus tulajdonságai II.: Analógia a kritikus jelenségekkel Simon Katalin: A szemcseeloszlás mérésének módszerei: (Irodalmi összefoglaló tanulmány) Tóth József - Milleyné Tóth Jolán: A kőolajképződés és a szerves geokémiai vizsgálatok mechanokémiai vonatkozásai A SZINTETIKUS SZERVES KÉMIA ÚJABB EREDMÉNYEI Makleit Sándor: Újabb vizsgálatok a morfin-alkaloidok területén IFJÚSÁGI ROVAT Császár Attila - Császár Pál: Félempirikus kvantumkémiai számítások gyorsítási problémái A Szovjetunió finomvegyszergyártása és export bővítésének távlatai 1986 / 4. szám Hári László: Fémoxidok redukciójának kinetikai vizsgálata Berkes Rudolf - Szabó Péterné - Újhidi Aurél: Klórozott szénhidrogének visszanyerése ipari hulladékokból rotációs filmkészülék alkalmazásával Próder István: Born Ignác amalgámozó eljárása VEGYIPARI VÁLLALATOK Varga Edit: A Kőbányai Gyógyszerárugyár A SZINTETIKUS SZERVES KÉMIA ÚJABB EREDMÉNYEI Sztaricskai Ferenc - Pelyvás István - Bognár Rezső: Új reakciók a dezoxi-aminocukrok és szénhidráttartalmú antibiotikumok kémiájában 1986 / 5. szám Polinszky Károly - Szebényi Imre - Takács Pál: Hazai szénkémiai és technológiai kutatások Péchy László - Schultheisz Zoltán: Kőszénkémiai és -technológiai kutatások a Veszprémi Vegyipari Egyetem Ásványolaj- és Széntechnológia Tanszékén Deák Gyula - Kása Zoltán - Próder József: Barnaszenek szuperkritikus extrakciója Győry Sándor: Gyenge minőségű szenek mezőgazdasági felhasználásának gyakorlata és távlati fejlesztési lehetőségei Podhorányi Gyula - Takács Pál: A füstgázkéntelenítés, mint potenciális nyersanyagforrás Hangos István: Kémiai technológia az elektronikai iparban Tasi Miklós - Pályi Gyula: A szintézisgáz alapú vegyipar egyik alapfolyamata: a metanol lánchosszabbító reakciója (homogenizálás) 1986 / 6. szám Márta Ferenc: Kémia és társadalom Náray-Szabó Gábor: Beszámoló a Magyar Kémikusok Egyesületének 1981-1985. évi munkájáról és jövő feladatairól Banai Endréné: Beszámoló a Magyar Kémikusok Egyesülete Tisztújító Küldöttgyűlésről Banai Endréné: A Magyar Kémikusok Egyesülete 1985. évi Tisztújító Közgyűlésén átadott kitüntetések Keller Péter: A tudomány és a növényvédőszer-kutatás kapcsolatának várható módosulása 2000-ig A SZINTETIKUS SZERVES KÉMIA LEGÚJABB EREDMÉNYEI Lipták András - Szurmai Zoltán: Szénhidrát acetálok reakciói II.: Acetálok hidrogénolízise IFJÚSÁGI ROVAT Radeczky Géza - Hankóné Novák Krisztina - Szász György - Józan Miklós: Összefüggés vizes és víz-etanolos oldatban mért protonálási állandók között 1986 / 7-8. szám Szekeres Gábor: Beszámoló az 1985. évi ACHEMÁ-ról I. rész: Általános áttekintés Ambrus Sándor - Keresztes István: Vegyipari eljárások Szilbereky Jenő: Gyógyszeripari technológiák és berendezések Kiss László - Szebényi Imre: Innováció Barátossy Jenő - Novotny György - Hirshberg Péter: Szerkezeti anyagok Nagy Iván: Műszerezés, irányítástechnika, számítógép-alkalmazás Bereczky Tamás: Fővállalkozás Frendl Géza: Biztonságtechnika Gyökhegyi László: A desztilláció és abszorpció készülékei Skriba Zoltán: Szárító berendezések Németh Jenő: Adszorpció Szolcsányi Pál: Termikus műveletek és reagáltatás Dallos Endre: Szűrés Dallos Endre: Centrifugák Glasz Endre: Hőátadási műveletek és berendezések Polonszky György: Anyagmozgatás, csomagolás Kádár Károly - Varga Attila: Technológiai fejlődés áttekintése a poliuretán lágy tömbhab gyártás területén 1986 / 9. szám Madarász Sándor: Beszámoló az 1985. évi ACHEMÁ-ról II.: Félüzemi fermentációs berendezések Kerényi Ervin - Keszler József: Laboratóriumi eszközök és készülékek, műszerek és berendezések Dalmay Gábor: Korrózióvédelem Németh Jenő: Keverés Kovács István: Környezetvédelem EGYESÜLETI HÍREK Barátossy Jenő: Szerelvények Barátossy Jenő: Szivattyúk és kompresszorok A SZINTETIKUS SZERVES KÉMIA LEGÚJABB EREDMÉNYEI Lipták András - Szurmai Zoltán: Szénhidrát acetálok reakciói, III.: Az acetálok oxidációja, fotolízise, reakciója, butil-lítiummal, oxidációs-redukciós átrendeződése, gyűrűnyitása Grignard reagensel 1986 / 10. szám Szentirmai Attila: Biotechnológia a vegyiparban és a biológiai eredmények szabadalmi oltalma Schügerl, Karl - Lübbert, Andreas - Korte, Thomas - Diekmann, Jürgen: Mérési technika gáz/folyadék reaktorok jellemzésére KÖNYVISMERTETÉS Halász Zsuzsa - Lakatos Béla: A háromfázisú rendszerek alkalmazása kristályosításra EGYESÜLETI HÍREK A SZINTETIKUS SZERVES KÉMIA LEGÚJABB EREDMÉNYEI Nádor Károly: Aza- és diazabiciklusos vegyületek kémiája 1986 / 11. szám Csikós Rezső - Farkas L. Péter - Reményi János: Mezőgazdasági hulladékok felhasználása és nemesítése Móra László: Az első magyar nyelvű kémiai technológiai munka Farkas Ferenc: Poliuretán-kutatás a Graboplastnál Zlokarnik, M.: Modellátvitel a művelettanban Trambouze, P.: Kémiai reaktorok méretnövelésének módszertana 1986 / 12. szám Nagy Iván: Vegyipari rendszerek üzemzavar-elemzése hibafa segítségével EGYESÜLETI HÍREK Juhász Péterné - Nyéki György: Hol tart a világ vegyipara? Raisz Iván - Lónyai Miklós: Kémiai elemző laboratórium mérési eredményeinek számítógépes kiértékelése Tringli István - Szabadváry Ferenc: Újabb adalékok Franz Joseph Müller tevékenységéhez A SZINTETIKUS SZERVES KÉMIA ÚJABB EREDMÉNYEI Lempert Károly: Kondenzált 7- és 8-tagú heterogyűrűt tartalmazó vegyületek szintézise: imidazo [1, 2-a] [1, 3, 5] benzotriazepinek és 3-hetera-1, 6-benzodiazocinok A KÉMIA OKTATÁSA Hartmann Hildegard - Szepes László - Jalsovszky István: A XVII. Nemzetközi Kémiai Diákolimpia

Item Type: Journal
Publisher: Delta
Additional Information: Magyar Kémikusok Lapja, 41. évfolyam (1-12. szám) - 1986
Subjects: Q Science / természettudomány > QD Chemistry / kémia
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 10 Nov 2016 07:18
Last Modified: 20 Dec 2016 13:54
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/8478

Actions (login required)

Edit Item Edit Item