REAL-J

Magyar Kémikusok Lapja, 1983

Magyar Kémikusok Lapja, 38 - 1983. ISSN 0025-0163

[img]
Preview
Text
MTA_MagyarKemikusokLapja_1983.pdf

Download (615MB) | Preview

Abstract

1983 / 1. szám Görög Sándor - Szepesi Gábor: Analitikai tevékenység a gyógyszeriparban Szebényi Imre - Nyitrai József - Fodor Lajos: Vegyészmérnökképzés a kémiai oktatás a 200 éves Műegyetemen Bihari-Varga Magdolna: Termoanalítikai módszerek alkalmazása biológiai anyagok vizsgálatára Krivián Lajos: A katódos védelem elméletének fejlesztése Molnár Ferenc - Hajósné Szikszay Éva - Szelényi Károlyné: Korrózióvédő pigmentek elektrokémiai vizsgálata ÉVFORDULÓNAPTÁR, 1983: MAGYAR VONATKOZÁSÚ KÉMIAI- ÉS VEGYIPARTÖRTÉNETI ÉVFORDULÓK RENDEZVÉNYNAPTÁR KÖNYVISMERTETÉS EGYESÜLETI HÍREK A KÉMIA OKTATÁSA Mojzes János: A kutatómódszer alkalmazása a hidrogénvegyületek tanításában 1983 / 2. szám Keil, G. - Apelt, E. - Friedrich, G. - Grübler, J.: Gondolatok a kémiai technológia egyes feladatairól Winnacker, Karl: A kémiai technológia változó korunkban Polinszky Károly - Blickle Tibor: Újabb szempontok a kémiai technológiák kutatásában Józsa László - Benedek Pál: A recirkuláció kémiai technológiai hálózatokban Németh András: A kémiai technológiai kibernetika új útjai 1983 / 3. szám Adonyi Zoltán: Technológia és környezet I. Ötvös András: Folyamatelemzés a kémiai technológiában Benedek Pál: Állapotegyenletek I. Mogyoródi Ferenc: Kutatás vagy licencvásárlás? IFJÚSÁGI ROVAT Varsányiné Riedl Katalin: Ehető gombák polifenoloxidáz- enzimek okozta elszíneződések tanulmányozása EGYESÜLETI HÍREK Az 1982. évi Vegyészkonferencia KÖNYVISMERTETÉS 1983 / 4-5. szám Malpas, R.: A világ vegyipara a 2000. évben Lévai Tamás - Szekeres Gábor: Achema '82: Általános áttekintés Farkas Ferenc - Klug Ottó - Kovács Ferenc - Gombos Márton: Vezetőképesség mérésen alapuló automatikus timföldgyári analizátorok KÖNYVISMERTETÉS Gulyás Lajos: Reaktorkaszád optimalizálása Kollár László - Tőrös Szilárd: Notropinok homogénkatalitikus sztereoszelektív redukciója Hlavay József - Vigh Gyula - Varga Istvánné - Inczédy János: Levegőt szennyező bűzanyagok gázkromatográfiás meghatározása II. Dénes Ferenc - Huszár Miklós - Kiss János: A kenőzsírfejlesztés helyzete Magyarországon KÖNYVISMERTETÉS 1983 / 6. szám Dr. Preisich Miklós (1918-1983) Kotsis Levente - Argyelán János - Szolcsányi Pál: Levegőszétválasztás egylépéses nyomásváltó szorpciós eljárással -méretnövelés kérdései Benedek Pál: Állapotegyenletek II.: Gömbszimmetrikus molekulákból álló test állapotegyenletei Pippel, W.: A szocialista országok kémiai technológiai tanszékvezető professzorainak 4. konferenciája A MOLEKULASZERKEZET-KUTATÁS KORSZERŰ MÓDSZEREI Borossay József - Szepes László: A fotoionizáció spektroszkópiai alkalmazása: fotoelektron-spektroszkópia A KÉMIAI OKTATÁS Benedek Pál: Feljegyzés a vegyészmérnök-képzés tantervi irányelveinek vitájához VEGYIPARI VÁLLALATOK Halkovics László: Adalékok a magyarországi városigáz-gyártás és szénfeldolgozás történetéhez IFJÚSÁGI ROVAT Szabó Éva: Pirido-asz-triazinok tömegspektrométeres vizsgálata IRODALMI SZEMLE: ÚJ TERMÉKEK ÉS ELJÁRÁSOK 1983 / 7. szám Kisfaludy Lajos: Zemplén Géza születésének 100. évfordulójára Náray-Szabó Gábor: Beszámoló a Magyar Kémikusok Egyesületének 1981. és 1982. évi munkájáról Benedek Pál: Állapotegyenletek III.: Az alkalmas állapotegyenlet kiválasztása Adonyi Zoltán: Technológia és környezet II. Kálmán Alajos: Megemlékezés Dr. Náray-Szabó Istvánról KÖNYVISMERTETÉS EGYESÜLETI HÍREK VEGYIPARI VÁLLALATOK Bihari István - Szűk Gyula: A Chinoin KÖNYVISMERTETÉS A MOLEKULASZERKEZET-KUTATÁS KORSZERŰ MÓDSZEREI Földvári István: Vákuum-ultraibolya spektroszkópia IRODALMI SZEMLE: ÚJ ANYAGOK ÉS ELJÁRÁSOK 1983 / 8. szám Pfeifer Gyula: Speciális elemzési feladatok növényvédőszer-készítmények vizsgálatánál Benedek Pál: Állapotegyenletek IV.: A molekula alakjának, nagyságának és polaritásának figyelembevétele az állapotegyenletekben Valyon József - Papp János - Kalló Dénes: Zeolitok alkalmazásának lehetősége sz energiatermelésben és az energiatárolásban Cserfalvi Tamás - Kiss György: Konduktometriás érzékelő bórsav folyamatos mérésére atomerőműben Böckh György - Fejes István: A termelőeszközök elhasználódása és karbantartási ciklusai EGYESÜLETI HÍREK A MOLEKULASZERKEZET-KUTATÁS KORSZERŰ MÓDSZEREI Pintér Ferenc - Gáti László - Vize László: A molekulaszerkezet-kutatás néhány nemlineáris spektroszkópiai módszere I. VEGYIPARI VÁLLALATOK A Budapesti Vegyiművek múltja, jelene, jövője 1983 / 9. szám Dr. Tettamanti A. Károly (1912-1983) Scholtz Józsefné - Szabó János - Egyházy Tibor: Politerm mérési és értékelési módszer ammóniaszintézis katalizátor-aktivitásának meghatározására Benedek Pál - Olti Ferenc - Valkó Péter: Állapotegyenletek V.: Egykomponensű test termodinamikai tulajdonságainak számítása Rév Endre - Fonyó Zsolt: Hőcserélő-rendszerek szintézise I.: A feladat megfogalmazása, alapfogalmak A 80-AS ÉVEK KÉMIAI TECHNOLÓGIÁJA Horváth Gyula: A gyógyszeripar technológiai fejlődése a nyolcvanas években A MOLEKULASZERKEZET-KUTATÁS KORSZERŰ MÓDSZEREI Pintér Ferenc - Gáti László - Vize László: A molekulaszerkezet-kutatás néhány nemlineáris spektroszkópiai módszere II. KÖNYVISMERTETÉS 1983 / 10. szám Steingaszer Pál - L. Dudás Éva: Termikus plazmák vegyipari alkalmazása Rév Endre - Fonyó Zsolt: Hőcserélő-rendszerek szintézise II.: Globális és dekompozíciós módszerek: Műveleti meggondolások Valkó Péter: Állapotegyenletek VI.: Kisszámítógépre írt program egykomponensű gázok termodinamikai számításaihoz Schőn István: Gyógyszerek, vegyszerek és környezetszennyezők teratogén hatása A 80-AS ÉVEK KÉMIAI TECHNOLÓGIÁJA Illés Vendel: Kismolekulatömegű olefinek gyártásának helyzete és a fejlesztés irányai VEGYIPARI VÁLLALATOK Solymosi József: A Tiszamenti Vegyiművek IRODALMI SZEMLE: ÚJ ANYAGOK ÉS ELJÁRÁSOK 1983 / 11. szám Görög Sándor - Herényi Bulcsú - Horváth Péter - Laukó Anna: Új irányzatok a gyógyszerészeti-gyógyszeripari szteroid-analízisben Bezegh András - Domokos László - Gál Sándor: Újonnan kifejlesztett szorbit kristályosítási folyamat matematikai modellje Horkay Ferenc - Zrínyi Miklós: Polimergélek kritikus jelenségeken alapuló és klasszikus termodinamikai elméletének összehasonlító vizsgálata I. Rév Endre - Fonyó Zsolt: Hőcserélő-rendszerek szintézise III.: Hőtani és struktúrális meggondolásokon alapuló módszerek: Egyéb szempontok, értékelés Héberger Károly - Danóczy Richárdné: Vizsgálatok az in situ elégetéses olajtermelési eljárás kémiai begyújtási módszerének kidolgozásához Szebényi Imre: A vegyészmérnök-képzés tantervi irányelveinek néhány kérdése Szabóné Ravsz Bernadett - Vass András - Páhr Márta - Klemm Lászlóné: N,N-diszubsztituált glicinanilidek, mint potenciális herbicidek Móra László: Gáspár Margit, a magyar kémiai tudományok kiváló bibliográfusa: Emlékezés születése 90. évfordulóján A MOLEKULASZERKEZET-KUTATÁS KORSZERŰ MÓDSZEREI Pintér Ferenc - Gáti László - Vize László: A molekulaszerkezet-kutatás néhány nemlineáris spektroszkópiai módszere III. 1983 / 12. szám Bognár Rezső: Zemplén Géza élete és munkássága Zemplén Géza: Az izoprimveróznak, az 1-d-xylosido-6-d-glükóznak, a primveróz -izomerjének és származékainak szintézise Zemplén Géza - Pacsu Jenő: Acetylezett cukrok és rokonvegyületek elszappanosítása Zemplén Géza: Acetilezett szénhidrátok elszappanosítása Zemplén Géza: Higanysók hatása acetohalogéncukrokra Zemplén Géza: A hesperidin és a neohesperidin szerkezete Zemplén Géza: Redukáló diszaccharidok lebontása Zemplén Géza: Cukor-formazánok szerkezetéről Zemplén Géza: Redukáló diszaccharidok lebontása és a diszaccharidok szerkezetének közvetlen bizonyítása Zemplén Géza: A primveróznak és származékainak új kiadós szintézise Zemplén Géza: A titántetraklorid hatása lävoglükozánra Zemplén Géza - Mester László: Cukor-formazánok előállítása Zemplén Géza - Kisfaludy Lajos: Diszaccharidok szintézise kationcserélő gyantával, illetőleg szabad savval Zemplén Géza - Mester László - Szántay Csaba: Kísérletek a 4,6-diamino-tetraoxibenzolnak és származékainak előállítására Próder József - Lékó Sándor: Gázolaj és szénhidrogénelegy biológiai lebontásának vizsgálata szennyvízben IRODALMI SZEMLE: ÚJ TERMÉKEK ÉS ELJÁRÁSOK

Item Type: Journal
Publisher: Lapkiadó
Additional Information: Magyar Kémikusok Lapja, 38. évfolyam (1-12. szám) - 1983
Subjects: Q Science / természettudomány > QD Chemistry / kémia
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 09 Nov 2016 07:41
Last Modified: 20 Dec 2016 13:54
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/8477

Actions (login required)

Edit Item Edit Item