REAL-J

Magyar Kémikusok Lapja, 1978

Magyar Kémikusok Lapja, 33 - 1978.

[img]
Preview
Text
MTA_MagyarKemikusokLapja_1978.pdf

Download (804MB) | Preview

Abstract

1978 / 1. szám Kosztandov, L. A.: A szovjet vegyipar hatvan éves fejlődésének eredményei Farkas Ferenc: Poliuretánok fényállósága Skriba Zoltán: Regressziós görbe meghatározása programozható zsebszámítógéppel Dobolyi Elemér - Farkas Péter: Szennyvizek nitrogéntartalmának eltávolítási lehetőségei Magyarországon II.: Biológiai módszerek Nemcsók János - Bakonczay Zoltán: A szerotonin in vitro felvétele a tavikagyló központi idegrendszerébe Balogh István - Baranyi Antal - Varjú Gyula: Előzetes vizsgálatok ásványok káliumtartalmának vízoldhatóvá tételére EGYESÜLETI HÍREK VILÁGHELYZET-VILÁGSZÍNVONAL Geleji Frigyes: A vegyiszálipar műszaki színvonala A KÉMIA OKTATÁSA Pálfalvi Aladárné - Perczel Sándor: Demonstrációs kísérletek a középiskolao kémiatanításhoz KÖNYVISMERTETÉS 1978 / 2-3. szám Adonyi Zoltán: A környezetvédelmet szolgáló kéntelenítő rendszerek analízisének eredményei Kisgergely Lajos: A Péti Nitrogénművek "Nagykapacitású Műtrágyagyár" beruházása Kováts Gábor - Költő László: Korszerű olefinüzemek létesítésének egyes problémái Rezsőfi Ildikó - Ádám Antal: Gázsűrűség-mérleggel, mint gázkromatográfiás detektorral végzett mérések értékelése Gaál Zoltán - Timár László - Machács Miklós: Ammónia üzem megbízhatósági vizsgálata Horváth Amanda - Hangosné Mahr Magdolna: A talajhigiénében alkalmazott analitikai módszerek Almásy Gedeon: Összetett vegyipari technológiai rendszerek matematikai modellezésének helyzete és fejlődési irányai Heibel, Freimut: A segédanyagok alkalmazásának speciális problémái a PVC feldolgozásnál Kántor László - Nagypataki Gyula: Alapanyag és termékminőség összefüggése benzolgyártásnál Költő K. László: Évfordulónaptár, 1978: Magyar vonatkozású kémiai- és vegyipartörténeti évfordulók ÚJABB FEJEZETEK A VEGYIPARI GENERÁLTERVEZÉS TERÜLETÉRŐL Somló György: A vegyipar fejlesztése a világ gazdaságtörténetének tükrében I. RENDSZERTECHNIKAI KÖZLEMÉNYEK Benedek Pál - Váczi Pál: Komplex reagáló rendszerek szimulációja BESZÁMOLÓK AZ 1976. ÉVI ACHEMA-RÓL Barátossy Jenő: Hőátadó berendezések Barátossy Jenő: Szerelvények Barátossy Jenő: Keverés 1978 / 4. szám Toldy Lajos: A szteroid totálszintézisének jelentősége a gyógyszeriparban Szűcs István - Rátosi Ernő: A hőfényképezési ellenőrzési módszer alkalmazása a kőolajfeldolgozó üzemekben Móger Galina - Gál Dezső: Etil-benzol-hidroperoxid előállítása fotokémiai úton Illés Vendel - Szalai Ottó - Ottó Antal: Propán pirolízise turbulens csőreaktorban Hangosné Mahr Magdolna - Hrabéczyné Páll Andrea: Beszámoló a Környezetvédelem Analitikája c. tudományos ülésszakról ÚJABB FEJEZETEK A VEGYIPARI GENERÁLTERVEZÉS TERÜLETÉRŐL Somló György: A vegyipar fejlesztése a világ gazdaságtörténetének tükrében II. IFJÚSÁGI ROVAT Kassay Árpád - Kovács Árpádné - Pokol György - Sztatisz Janisz - Gál Sándor: Kőolajok porózus közeg jelenlétében lejátszódó oxidációjának vizsgálata nagynyomású DSC cellával BESZÁMOLÓK AZ 1976. ÉVI ACHEMA-RÓL Jakabos Áron: Desztilláció, kristályosítás 1978 / 5. szám A Magyar Kémikusok Egyesületének cselekvési programja Wéber Tamás - Farkas L. Péter: A pirolízisolajból előállított 170-200 °C forrásponthatárú párlat polimerizációja Bőhm József - Csőke Barnabás - Pethő Szilveszter - Tompos Endre: Foszfát őrlőmű intenzifikálása Harsányi György: A CONTIFLO kémiai elemző Békássy Sándor - Vidal-Madjar, Claire - Gonnord, Marie-France - Arpino, Patrick - Guiochon, Georges: Gáz-szilárd és gáz-folyadék kromatográfia grafitált korommal bevont kapilláris kolonnákon Czajlik István - Földesné Berezsnich Tamara - Tüdős Ferenc - Vértes Éva: A kopolimerizáció kinetikája III. RENDSZERTECHNIKAI KÖZLEMÉNYEK Deutsch Tibor - Irinyi György: A légzés kémiai szabályozásának modellezése és számítógépes szimulációja BESZÁMOLÓK AZ 1976. ÉVI ACHEMA-RÓL Nagy Iván: Műszerek és szabályozók A SZERVETLEN KÉMIA LEGÚJABB EREDMÉNYEI Gömöry Pál: A fémorganikus vegyületek újabb alkalmazásai IFJÚSÁGI ROVAT Gedra Ágnes: Propilén és izo-butén etil-benzol-hidroperoxidos epoxidációja EGYESÜLETI HÍREK 1978 / 6. szám Hedvig Péter: Műanyagtermékek minőségellenőrzésének újabb módszerei I.: Elméleti alapok Paksy László: Automatikus elemzési módszerek kohó- és fémipari alkalmazásának néhány problémája Lutz, Förster - Bányász Vince - Cserhalmi Gyula: Benzinforrpontú szénhidrogénelegy komponenseinek meghatározása gázkromatográfiás mérés és számítógépes feldolgozás alkalmazásával Solymár Károly - Zöldi József - Tóth Béla: A technológia intenzifikálása adalékos feltárással az Ajkai Timföldgyárban Sawinsky János: Hosszirányú keveredés recirkulációs modellje Fonyó Zsolt - Kövesi János: Vegyipari műveleti egységek lineáris modellezése Kerényi Ervin: Szerves hulladékok pirolízise I. ÚJABB FEJEZETEK A VEGYIPARI GENERÁLTERVEZÉS TERÜLETÉRŐL Somló György: A vegyipar fejlődésének regionális illesztése IFJÚSÁGI ROVAT Zemplénné Papp Éva: Neutrongenerátoros aktivációs analitikai módszerek fémek és ötvözeteik vizsgálatára KÖNYVISMERTETÉS 1978 / 7. szám Kovács Sándor: A műszaki-gazdasági információ szerepe a vegyiparban Fonyó Zsolt: Vegyipari folyamatok hierarchikus tervezése Szergényi István - Baumann Miklós: Kőolajparaffinok és molekulaszitával elválasztott frakcióik elektronmikroszkópos vizsgálata Sawinsky János - Hunek József - Podmaniczky László: Hosszirányú keveredés diffúziós modellje Márffy Ferenc - Gáll Gaszton - Kósa Somogyi István: Koleszterikus folyadékkristály termoindikátorok minősítése Dencs Béla - Ormós Zoltán: Szemcseképzés oldatból, gázzal fluidizált rétegben Antoni Ferenc - Rosdy Béla: Beszámoló a XVII. Biokémiai Vándorgyűlésről ÚJABB FEJEZETEK A VEGYIPARI GENERÁLTERVEZÉS TERÜLETÉRŐL Somló György: Technológiai kölcsönhatások IFJÚSÁGI ROVAT Laczkó Zsuzsanna: Termodinamikai tulajdonságok számítása apline-függvények segítségével 1978 / 8. szám Somló György: Vegyipar a világgazdasági korszakváltásban Csernok Attila: Hozzászólás Somló györgy előadásához Szekeres Gábor: A Magyar Kémikusok Egyesületének 1977. évi eredményei és az 1978. évi feladatok Jakabos Áron: A Magyar Kémikusok Egyesületének 1978. évi Közgyűlése Kerényi Ervin: Szerves hulladékok pirolízise II. Szabó István - Szotyori László - Ujhidy Aurél: Gyűrűzárási reakció megvalósítása különböző reaktorokban Biacs Péter: A növényi lipidek biokémiája Szabóné Ákos Zsuzsanna - Kissné Erőss Klára - Pungor Ernő: [Tetrafluoro-borát(III)]-ionok minőségi és mennyiségi elemzésének problémái Szőkefalvy-Nagy Zoltán: Hamphry Davy: Születése 200. évfordulójára KÖNYVISMERTETÉS ÚJABB FEJEZETEK A VEGYIPARI GENERÁLTERVEZÉS TERÜLETÉRŐL Somló György: Technológiai kölcsönhatások II. A KÉMIA OKTATÁSA Tóth Zoltán - Joó Ferenc: Katalízis szemléltető bemutatása piroszőlősav hidrogénezésének példáján Fonyó Zsolt - Olti Ferenc - Országh István - Szeifert Ferenc - Zalotai Lajos: Alkalmazott számítástechnika a vegyész- és vegyészmérnök-képzésben IFJÚSÁGI ROVAT Breining Tibor - Hermecz István - Mészáros Zoltán - Tóth Gábor - Kajtár Márton: Sztereoizomerek szintézise a pirido(1,2-a)-pirimidin-származékok körében 1978 / 9. szám Cseh György: Új hatóanyagok és összefüggések a prosztaglandin rendszerben Takács Pál - Siklós Pál: A szénelgázosítás és cseppfolyósítás fejlődési irányai I.: A szénelgázosítás helyzete és fejlődési irányai Hedvig Péter: Műanyagtermékek minőségellenőrzésének újabb módszerei II.: Termikus és mechanikai mérési módszerek Szepesy László - Welther Károly - Szalai Ottó: Új módszer a hozamadatok ábrázolására és értékelésére szénhidrogének és szénhidrogénelegyek hőbontásakor Zetelakiné Horváth Kornélia: Az enzimtermelést befolyásoló tényezők kinetikai vizsgálata Veress Gábor: Az 1977. évi Őszi Lipcsei Vásár IFJÚSÁGI ROVAT Novák Béla: Adatok két gombaellenes kemoterapeutikum hatásmechanizmusához 1978 / 10. szám Garbar, M.: A szocialista országok baráti együttműködése a vegyipar, a mikrobiológiai ipar és a cellulóz-papíripar területén Szepesy László - Welther Károly - Szalai Ottó: Új, formális sebességi egyenlet szénhidrogének, szénhidrogénelegyek és benzinpárlatok hőbomlásának leírására Gyökhegyi László - Ivicsics Lajos: Néhány gyakorlati megoldás vegyipari berendezések működési hiányosságainak megszüntetésére áramlástani módszerekkel Helmeczi Balázs: Kémiai anyagok hatása néhány fiziológiai csoportba tartozó talajbaktérium kvantitatív változására és aktivitására Fonyó Zsolt: Vegyipari hálózatok leírása jel-folyam gráfokkal Beszámoló a KGST országok vegyipari lapszerkesztőinek budapesti értekezletéről KÖNYVISMERTETÉS ÚJABB FEJEZETEK A VEGYIPARI GENERÁLTERVEZÉS TERÜLETÉRŐL Somló György: Technológiai kölcsönhatások III. IFJÚSÁGI ROVAT Ecsedi Gábor - Hermecz István - Virág Sándor: Új antiatheroszkleoritikus hatású vegyületek, pirido (1,2-a) pirimidin származékok hatásának biokémiai vizsgálata 1978 / 11. szám Szénási Tibor - Stickl László - Szabó Mihály: Korszerű diagnosztika a vegyipari karbantartás és a biztonságtechnika szolgálatában Takács Pál - Siklós Pál: A szénelgázosítás és cseppfolyósítás fejlődési irányai II.: A széncseppfolyósítás helyzete és fejlődési irányai Szepesy László - Welther Károly - Szalai Ottó: Benzinpárlatok különböző hőbontó reaktorokban mért hozamadatainak összehasonlítása Pukánszky Béla, ifj. - Pukánszky Béla, ifj.: A műanyagcsúsztatók hazai kutatása Paulina András: Hoór-Tempis Mór, az elektrokémiai magyar úttörője Sawinsky János: Hosszirányú keveredés hatása ellenáramú extraháló oszlopok szétválasztó-képességére Szabadváry Ferenc: Emlékezés Joseph Louis Gay Lussacra (1778-1850) 1978 / 12. szám Csurgai Lajos: A növényvédőszer-gyártás fejlesztése Magyarországon Szántó András - Nádasy Miklós: A növényvédőszer-kutatás néhány kérdése Matolcsy György: A racionális növényvédőszer-kutatás eredményei és távlatai Tóth Géza - Karátsonyi Bogdán - Gyarmati József: Növényvédőszerek a gyógyszeriparban Nádasy Miklós: A szisztémikus gombaölőszerek I. Darvas Ferenc - Bordás Barna - Tüske Márton - Kovácsné Kálmán Magda: Hatásbecslő matematikai módszerek a növényvédőszerek kutatásában Poros Tamás: A Budapesti Vegyiművek szerepe a hazai kémiai növényvédelemben Harsányi Imre - Tömördi Elemér: A növényvédőszerek gyártásának helyzete a Nitrokémia Ipartelepeknél

Item Type: Journal
Publisher: Lapkiadó
Additional Information: Magyar Kémikusok Lapja, 33. évfolyam (1-12. szám) - 1978
Subjects: Q Science / természettudomány > QD Chemistry / kémia
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 08 Nov 2016 05:25
Last Modified: 20 Dec 2016 13:53
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/8475

Actions (login required)

Edit Item Edit Item