REAL-J

Magyar Kémikusok Lapja, 1976

Magyar Kémikusok Lapja, 31 - 1976.

[img]
Preview
Text
MTA_MagyarKemikusokLapja_1976.pdf

Download (811MB) | Preview

Abstract

1976 / 1. szám Kisfaludy Lajos - Löw Miklós - Schőn István - Szirtes Tamás - Nyéki Olga - Korenczki Ferenc - Vezér Csilla - Keresztessy Péter - Szirmai Mária: A peptidszintézisek jelenlegi állása Temesvári István - Kreidl János - Stefkó Béla - Pungor Ernő: Maleinsav és fumársav polarográfiás vizsgálata és meghatározása egymás mellett EGYESÜLETI HÍREK Simon Ferencné: Új eredmények és lehetőségek a gázkromatográfiában Hunek József - Földes Péter - Sawinsky János: A reaktív desztilláció számítási módszerei Szergényi István: Új nomogram kőolajparaffinok átlagmolekulasúlyának meghatározására BEVEZETÉS A SZERVESKÉMIAI SZERKEZETKUTATÁSBA Nánási Pál: A poliszacharidok szerkezetkutatásának újabb eredményei VILÁGHELYZET-VILÁGSZÍNVONAL Honti György: A felületaktív anyagok és gyártásuk fejlődése az utóbbi évtizedben KÖNYVISMERTETÉS 1976 / 2. szám Simon Pál: A hatékonyság növelése a vegyipar V. ötéves tervének főfeladata Ujhidy Aurél - Berkes Rudolf: Újabb fejlődési irányok filmkészülékek alkalmazása terén I.: Szárítás és nagyviszkozitású oldatok kezelése Deák Éva - Juhász Endre: A pH-mérések egységesítése Parti Mihály: Folyadékeloszlás tökéletes oszlopokban Kőrös Endre: Beszámoló a X. Komplexkémiai Kollokviumról VILÁGHELYZET-VILÁGSZÍNVONAL Kovács Lajos: Lakk- és festékipari termékek fejlődése BEVEZETÉS A SZERVESKÉMIAI SZERKEZETKUTATÁSBA Harsányi Kálmán: Gyógyszerkutatási eredményeink az 1,2,4-oxadiazol vegyületek körében A MAGYARORSZÁGI KÉMIA KLASSZIKUSAI Winkler Lajos: A vízben feloldott oxigén meghatározása IFJÚSÁGI ROVAT Keszei Ernő - Lelik László: Metil-bromid heterogén pirolítikus bomlásának vizsgálata tömegspektrométerbe épített reaktorban 1976 / 3. szám Blickle Tibor - Seitz Károly - Vajda Tádé: Vezetéses transzportfolyamatokat leíró potenciálfüggvények inhomogenitásának viselkedése zárt rendszerekben Széplaky Miklós: Foszfátok helyettesítésének problémái mosószerek gyártásánál Bodrossy Félixné - Boros Tibor - Spacsek Katalin: Az 1,4-cisz-poliizoprén vulkanizálásának reakciómechanizmusa Lopatin, Borisz Alekszejevics: Oszcillometriás cellák elméleti vizsgálatának eredményei Kertész Magdolna: A levegőszennyeződés analitikájának jelenlegi helyzete Ujhidy Aurél - Berkes Rudolf: Újabb fejlődési irányok filmkészülékek alkalmazása terén II.: Rotációs filmkészülékek felhasználása környezetvédelmi célokra és kémiai reakciók kivitelezésére KÖNYVISMERTETÉS Hegyaljai Kiss Géza: Beszámoló az 1975. évi Vegyészkonferenciáról VILÁGHELYZET-VILÁGSZÍNVONAL Nádasy Miklós: A világ növényvédőszer-iparának jelenlegi helyzete A KÉMIAI TUDOMÁNY MAGYAR KLASSZIKUSAI Ilosvay Lajos: Adalékok a salétromossav kémhatásához IFJÚSÁGI ROVAT Sényei Zsuzsa: Vinil-klorid-acetát kopolimer hidrolízisének infravörös spektroszkópiai követése 1976 / 4. szám Parti Mihály - Vimmer László - Molnár Károly: Szuszpendáltatás keverős készülékekben Farkas Ferenc - Gombos Márton - Kovács Ferenc - Klug Ottó: Az Oscimhometer továbbfejlesztése, imduktív és kapacitív cellák csatlakoztatása és ezek alkalmazása Joó Gyula: Az összenyomódó szűrőlepény tulajdonságait befolyásoló üzemi paraméterek vizsgálata Sawinsky János - Pekovits László - Hunek József: Az axiális keveredés hatása az extraháló oszlop dinamikájára I.: Analóg-szimuláció és közelítő leírás KÖNYVISMERTETÉS Móra László: Az első magyar kémiai folyóiratunk, a "Vegytani Lapok". (Adalék a hazai kémiai szakirodalom történetéhez) KÖNYVISMERTETÉS VILÁGHELYZET-VILÁGSZÍNVONAL Fekete György: Gyógyszeripar A KÉMIAI TUDOMÁNY MAGYAR KLASSZIKUSAI Than Károly: A molekulasúlyok térfogatának egységéről A KÉMIA OKTATÁSA Szabó László: Vegyipari szakmunkásképzés a vegyipari szakközépiskolákban IFJÚSÁGI ROVAT Wajandt János: Plazmahőmérséklet meghatározása 1976 / 5. szám Károlyi József: A Nagynyomású Kísérleti Intézet 25 éve Vámos Endre - Adonyi Zoltán - Kőrösi Gábor - Valasek István: Összefüggés E.P. adalékok hőbomlása és tribológiai tulajdonságai között Jakob Károly - Sasvári Mihály - Wéber Gábor: Optimalizáló számítások kőolajfeldolgozás programozásához Vámos Endre - Valasek István - Tóth József: Gördülőcsapágyak kenéselmélete és a hazai gépzsírválaszték kialakításának elméleti és gyakorlati alapjai Szabados István: Kísérleti reaktorrendszerek automatizálása a Nagynyomású Kísérleti Intézetben Vámos Endre - Valasek István: A motorolajok fejlesztésének lépései és az alkalmazástechnikai kutatások Klotzsche, Heiner - Schmidt Ferenc - Sachse, Dieter: A technológiai változatok fejlődése szénhidrogének hidrokrakkolásakor Tóth László - Péter István - Hevesi Jenő: Kétfémes reformáló katalizátorok vizsgálata laboratóriumi méretű reaktorberendezéssel Kriza Dániel - Forstner János: Kutatások szerves intermedierek előállítására VILÁGHELYZET-VILÁGSZÍNVONAL Radó Aurél: Új irányzatok a fotokémiai iparban IFJÚSÁGI ROVAT Karger-Kocsis József: Szilíciumorganikus gyökanionok ESR spektrumainak kvantumkémiai értelmezése 1976 / 6. szám Mészáros Zoltán - Hermecz István - Vasváriné Debreczy Lelle - Horváth Ágnes - Dávid Ágoston - Horváth Gábor - Dvortsák Péter - Pongorné Csákvári Mariann - Kovácsné Mindler Vera: Pirido(1,2a)pirimidinek: új potenciális farmakonok Harsányi Imre - Damján János - Kolonics Zoltán: A Nitrokémia Ipartelepek szennyvízkezelése Csikós Rezső - Farkas L. Péter: A pirolízisolaj komplex hasznosítása I.: A pirolízisolaj mint potenciális vegyipari nyersanyagforrás Havas Géza - Sawinsky János - Deák András - Fekete Antal: Axiális szállítású keverők homogenizálási hatékonyságának vizsgálata Fülöp János - Spiri Endre - Vajda Tádé: Katalitikus reaktor egyszerűsített modelljének vizsgálata Sámsoni Zoltán - Lakatos Tamás: Félautomata vezérlőberendezés spektográfhoz Évfordulónaptár, 1976: Magyar vonatkozású kémiatörténeti és vegyipari évfordulók KÖNYVISMERTETÉS 1976 / 7. szám Lengyel Béla: Erdey-Grúz Tibor Jakabos Áron: Beszámoló a Magyar Kémikusok Egyesületének 1975. évi tevékenységéről Inczédy János - Gaál Judit: Optikai izomerek kromatográfiás elválasztása Csikós Rezső - Farkas L. Péter: A pirolízisolaj komplex hasznosítása II.: A pirolízisolaj feldolgozása Havas Géza - Sawinsky János - Deák András: Csiga, szalag, kalodás és szárnylapátos keverők homogenizálási hatásosságának vizsgálata nagyviszkozitású, newtoni folyadékok keverésénél Farády László - Bencze Lajos: Módszerek folyadékok hővezetési tényezőjének mérésére és számítására I. Mérési módszerek Beszámoló a Magyar Kémikusok Egyesületének 1976. évi Közgyűléséről VILÁGHELYZET-VILÁGSZÍNVONAL Vámos Endre: A kenőanyagok fejlődésének irányvonalai IFJÚSÁGI ROVAT Mizsey Péter: Kőolajtartályok tisztítása kémiai módszerekkel KÖNYVISMERTETÉS EGYESÜLETI HÍREK 1976 / 8. szám Rusznák István: Dr. Csűrös Zoltán akadémikus 75 éves Keresztes János: Csőköteges hőcserélők vizsgálata hőfényképezéssel Arany Sándor: A hatásfok növelése a G-penicilin enzimes hidrolízisénél Sámsoni Zoltán - Mórik Gyula: Automatikus mintaváltó készülék atomabszorpciós spektrofotométerhez VILÁGHELYZET-VILÁGSZÍNVONAL Költő László: A metanolgyártás technológiai világhelyzete RENDSZERTECHNIKAI KÖZLEMÉNYEK Olti Ferenc: Feladatmegoldás automatizált szervezése IFJÚSÁGI ROVAT Lombosi Tibor: Salétromsav-üzemi véggázok nitrogén-oxid mentesítése adszorpciós módszerrel EGYESÜLETI HÍREK 1976 / 9. szám Cs. Pintér Péter: Örvényszivattyúk diagnosztikája Halász András - Polyák Klára: A lángnélküli atomabszorpciós spektrofotometria Bozzay József: Kiss Dénes 75 éves Marik Jánosné - Korda Piroska: Új eredmények a termometriában RENDSZERTECHNIKAI KÖZLEMÉNYEK Vajda Sándor: Matematikai modellek paramétereinek becslése VILÁGHELYZET-VILÁGSZÍNVONAL Kerti József: Az alkáliklorid-elektrolízis néhány időszerű kérdése A KÉMIA OKTATÁSA Kőrös Endre: Redoxireakciók kémiai és biológiai rendszerekben A KÉMIAI TUDOMÁNY MAGYAR KLASSZIKUSAI Bugarszky István - Liebermann Leó: A fehérjenemű anyagok sósav-, nátriumhidroxid és konyhasó lekötőképességéről IFJÚSÁGI ROVAT Schunk János - Vukov István: Ionszelektív oxidhidrát szorbensek alkalmazása 1976 / 10. szám Péceli Béla - Töős István: A kőolajfeldolgozó ipar fejlődése a 9. Kőolaj Világkongresszus tükrében Steingaszner Pál - Zalka Lajos: Motorhajtóanyag gyártási technológiák a 9. Kőolaj Világkongresszuson Zalai András - Péchy László - Cenkvári István: Motorolajok technológiai világhelyzete a 9. Kőolaj Világkongresszus alapján Csikós Rezső - Báthory József: 9. Kőolaj Világkongresszus: petrolkémia, gázok előállítása Balla Béla: Folyamatos műgyanta-gyártó reaktor áramlási modellje Veress Gábor: Számítógépek alkalmazása az analitikai kémiában Ermakov, V. I. - Scserbakov, V. V.: Elektrolitoldatok villamos jellemzői, meghatározásuk elektromágneses térben, széles frekvenciatartományban I. Simon Judit: Új módszerek és eredmények a termikus analízisben Frendl Géza: A Flixborough katasztrófa RENDSZERTECHNIKAI KÖZLEMÉNYEK Olti Ferenc: Tökéletesen kevert üstreaktor koncentráció- és szintszabályozása KÖNYVISMERTETÉS 1976 / 11. szám Kosztandov, L. A.: A vegyipar fejlesztésének eredményei a Szovjetunió kilencedik ötéves tervében Poros Tamás: Százéves a Budapesti Vegyiművek Zádor György: A százéves Budapesti Vegyiművek gyártmányfejlesztési tevékenysége Petrásy Tibor: A Budapesti Vegyiművek kereskedelmi tevékenysége Csanda Endréné - Eifert Gyula - Küronya István: Az olitref hatóanyag (Trifluralin) kutatás eredményei Ermakov, V. I. - Scserbakov, V. V.: Elektrolitoldatok villamos jellemzői, meghatározásuk elektromágneses térben, széles frekvenciatartományban II. Ugriné Hunyadvári Éva - Szergényi István: Cetil-sztearilalkohol-folyékony paraffin rendszerek képződési mechanizmusának tanulmányozása Lopatin, Borisz Alekszejevics - Tiscsenko, Ju. N.: Új, félvezetőkre épített nagyfrekvenciás konduktométerek VILÁGHELYZET-VILÁGSZÍNVONAL Horváth Péterné: Az alkáli-klorid-elektrolízis néhány időszerű kérdése 1976 / 12. szám Bakos Miklós: Az új mérésügyi kormányrendelet Farkas Margit - Szepesváry Pál: Számítástechnika a kémiában - miért és hogyan? Csikós Rezső - Farkas L. Péter - Csermely Zoltán: A pirolizisolaj komplex hasznosítása III.: Az aromás párlat feldolgozása Pogány László: A kőolajfeldolgozás és a termékelosztás prognózisának új vonásai KÖNYVISMERTETÉS Sámsoni Zoltán: Az emissziós színképelemzés alkalmazási lehetőségei a talajtani és agrokémiai vizsgálatokban A MAGYARORSZÁGI KÉMIA KLASSZIKUSAI Szily Pál: Indikátorok alkalmazásáról állati folyadékok vegyhatásának meghatározására RENDSZERTECHNIKAI KÖZLEMÉNYEK Réti Péter: Homogén csőreaktor modellezése Árva Péter: Sok elemből álló homogén rendszer modellje IFJÚSÁGI ROVAT Merész Péter: Etilén és halogénhelyettesítésű etilénszármazékok erőállandóinak számítása

Item Type: Journal
Publisher: Lapkiadó
Additional Information: Magyar Kémikusok Lapja, 31. évfolyam (1-12. szám) - 1976
Subjects: Q Science / természettudomány > QD Chemistry / kémia
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 08 Nov 2016 05:24
Last Modified: 20 Dec 2016 13:52
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/8473

Actions (login required)

Edit Item Edit Item