REAL-J

Magyar Kémikusok Lapja, 1975

Magyar Kémikusok Lapja, 30 - 1975.

[img]
Preview
Text
MTA_MagyarKemikusokLapja_1975.pdf

Download (730MB) | Preview

Abstract

1975 / 1. szám Somló György: 25 éves a Vegyterv Árva Péter - Szeifert Ferenc: Módszer peremérték-feladat megoldására műveleti egység számításánál Rónay Dezső: Vasionok hatása sárgaréz sósavas párolásánál Lorencz Sándor: A műtrágyák púderezéséről VILÁGHELYZET-VILÁGSZÍNVONAL Vajta László: A kőolajfinomítók fejlesztési iránya Takács Pál: A szénfeldolgozó vegyipari technológiák világhelyzete PIACKUTATÁS - MARKETING A VEGYIPARBAN Muraközi Ernő: A világpiaci kőolaj-áremelkedés néhány tanulsága A SZÁMÍTÁSTECHNIKA KÉMIAI ALKALMAZÁSA Benedek Pál: Szerves szintézisút tervezése mesterséges intelligenciával 1975 / 2. szám Szekér Gyula: A magyar vegyipar a szocialista gazdasági integráció útján Gór Nagy Sándor: A magyar vegyipar 1975. évi feladatai Mádi István: Imre Lajos (1900-1974) Csala Károly - Blickle Tibor - Takács Géza - Bezegh András: Végtermékforma optimálása Sasvári György - Tőrös Róbert: Heterogén katalitikus gázreakció matematikai modellje KÖNYVISMERTETÉS Rédey László - Kovács Istvánné - Zorkóczy Ildikó: Ipari hulladékoldatok és szennyvizek elektrokémiai kezelése PIACKUTATÁS - MARKETING A VEGYIPARBAN Balogh Ferenc - Zányi Jenő: A gyógyszeripari tápszergyártás hazai és világpiaci helyzete A MAGYARORSZÁGI KÉMIA KLASSZIKUSAI Eötvös Loránd: A folyadékok felületi feszültsége és vegyi alkata között fennálló kapcsolatról BEVEZETÉS A SZERVESKÉMIAI SZERKEZETKUTATÁSBA Sohár Pál: Az IR és NMR spektroszkópia alkalmazása a szerveskémiai szerkezetkutatásban 1975 / 3. szám Erdey-Grúz Tibor: Mit tudunk a kémiai szerkezetről és mit tanítsunk? Marx György: Milyenek az atomok és mit tanítsunk róluk? Nemecz Ernő - Meskó Gábor: A Veszprémi Vegyipari Egyetem 25 éve Kalló Dénes: Szénhidrogénreakciók tanulmányozása szigetelő katalizátorokon Müller László: Gázelegyek diffúziókinetikai folyamatai porózus anyagokban Hodossy Lajos: A kétfázisú áramlás alkalmazása hidrogénező technológiáknál Kőnig Péter - Fejes Pál: Kinetikai paraméterek számítógépi becslése olefinek gázfázisú heterogén-katalitikus hidrogénezési reakciójában Nagypataki Imre: A fejlesztési tevékenység műszaki, gazdasági és emberi tényezőinek kölcsönhatása Hevesi Jenő - Steingaszner Pál - Fáy László: Benzinreformáló reaktorok működésének számítógépi számítása A Magyar Kémikusok Egyesületének 1975. évi munkaterve 1975 / 4. szám Szekér Gyula: A magyar vegyipar háromévtizedes fejlődése Polinszky Károly: A hazai kémiai kutatás és oktatás fejlődése a felszabadulás óta Kováts Gábor - Somló György: Nyersanyagárrobanás és rövidtávú vegyipari prognózis I. Rusznák István - Huszár Andor - Székely Géza - Trézl Lajos - Serfőző Gusztáv - Zaouiné Serfőző Ilona: Fibrillált szálgyártásra alkalmas polipropilén alapú fóliacsíkok orientációjának vizsgálata Pais István: A mikrotápanyagok felhasználásának jelentősége és perspektívái a műtrágyagyártásban Görög Sándor: A kvantitatív szerveskémiai analízis néhány kérdéséről Darvas Ferenc - Magdányi László - Buda László: Hansch-módszer alkalmazása biológiailag hatásos vegyületek tervezésére 1975 / 5. szám Hardy Gyula: 25 éves a Műanyagipari Kutató Intézet Csillag László - Antal István - Dolp Rozália: Epoxigyanták szintézisének aktuális kérdései Dobó János: Polimerizációs vizsgálatok viszkózus közegben Pogány Gabriella: Fotopolimerkémiai kutatások Bodor Géza: Lézerdiffraktográfia alkalmazása polimerek szerkezetének modellezéséhez Simon Artur: Az olefinek szuperaktív polimerizációs katalizátorai Vancsóné Szmercsányi Ibolya: Telítetlen poliészterek kutatása a Műanyagipari Kutató Intézetben Kováts Gábor - Somló György: Nyersanyagárrobanás és rövidtávú vegyipari prognózis II. KÖNYVISMERTETÉS Beszámoló az "ASZU technológia '74" kiállításról 1975 / 6. szám Varsányi György: Schay Géza 75 éves Odor Géza - Szabó Aladár - Szekeres Gábor: A vegyipar külgazdasági kapcsolatainak 30 éve Arany Sándor - Zsuga Miklós - Szabó Vince: Keverős tartályreaktor modellező vizsgálata I.: Elvi alapok Arany Sándor - Zsuga Miklós - Szabó Vince: Keverős tartályreaktor modellező vizsgálata II.: Hőátviteli tulajdonságok mérési módszere Bögi István: Az OLAJTERV földgázipari tervezési tevékenysége BEVEZETÉS A SZERVESKÉMIAI SZERKEZETKUTATÁSBA Sohár Pál: Az IR és NMR spektroszkópia alkalmazása a szerveskémiai szerkezetkutatásban II. VILÁGHELYZET-VILÁGSZÍNVONAL Zalai András: Motorhajtóanyagok Kőrös Endre: Beszámoló a IX. Komplexkémiai Kollokviumról KÖNYVISMERTETÉS 1975 / 7. szám Márta Ferenc: A kémiai kinetika fejlődésének fontosabb vonása Vitán Gábor: Gyakorlati célokra használatos ezüst/ezüst/klorid elektródok polarizációs tulajdonságai Vass Julianna - Pallos József - Bencze Lajos: Olefin diszproporcionáló homogén katalizátorok hatásmechanizmusának vizsgálata Dallos Endre: Szűrőcentrifugák kiválasztása Vastagh Ágnes: Szabad fenol gyors meghatározása fenol-formaldehid gyantában Dolp Györgyné - Sztankai Gizella: Epoxigyanták hidroxilszámának meghatározása fenil-izo-cianátos módszerrel Arany Sándor - Zsuga Miklós - Szabó Vince: Keverős tartályreaktor modellező vizsgálata III.: Penicillin fermentlevek hőátadási tényezőinek meghatározása BEVEZETÉS A SZERVESKÉMIAI SZERKEZETKUTATÁSBA Bognár Rezső - Sztaricskai Ferenc: Antibiotikumok szerkezetkutatása: Polién-makrolidok KÖNYVISMERTETÉS 1975 / 8. szám Preisich Miklós: A Magyar Kémikusok Egyesületének tevékenysége és helyzete társadalmunkban RENDSZERTECHNIKAI KÖZLEMÉNYEK Pallai Iván - Almásy Gedeon: Irányításelmélet és vegyipari technológiai rendszerek Gálosi György - Heiszman József - Nagy Balázs - Rusznák István: Laboratóriumi kísérletek ciklohexanon és ciklododekanon együttes oximezésére Banai József: A nyomás alatti vízgőzös földgázbontó berendezések üzemeltetésének főbb kérdései Kempler Kurt: Dr. Győry István, a bromatometria felfedezője Jakabos Áron: Beszámoló a Magyar Kémikusok Egyesülete Tisztújító Küldöttgyűlésről VILÁGHELYZET-VILÁGSZÍNVONAL Quartulli, O. J.: Fejlesztési eredmények az ammóniagyártás technológiájában BEVEZETÉS A SZERVESKÉMIAI SZERKEZETKUTATÁSBA Gráf László: Újabb eredmények az adenohipofízis polipeptid hormonjainak szerkezet- és aktív centrum kutatásában Pólos László: Új eredmények az atomabszorpciós spektrofotometria területén KÖNYVISMERTETÉS 1975 / 9. szám Major Gyula - Mózes Gyula - Magyar Miklós: Kenőzsírokat alkotó kőolaj-szappan rendszerek képződésmechanizmusa Illés Vendel - Horváth Attila: Újabb ismeretek benzinpárlatok pirolíziséről I.: Benzinpárlatok bruttó bomlássebességének meghatározása nemizoterm, nemizobár csőreaktorban Banai József - Esztó Zoltán: Szénhidrogénbontó berendezések üzemeltetési kérdéseinek vizsgálata matematikai modell alapján Farkas Ferenc - Gombos Márton - Klug Ottó - Kovács Ferenc: A szódatartalom hatásának vizsgálata timföldgyári aluminátlúgok vezetőképességére oszcillometriás mérés alkalmazásakor Kompolthy Tivadar: Dr. Kunz Alfonz BEVEZETÉS A SZERVESKÉMIAI SZERKEZETKUTATÁSBA Halmos Miklós - Kovács Kálmán: A szteroidok szerkezetkutatásának legújabb eredményei A KÉMIAI TUDOMÁNY MAGYAR KLASSZIKUSAI Lengyel Béla: A köneny színképről 1975 / 10. szám László Antal - Szolcsányi Pál - Szabó Zoltán: Nyomásingadozás adszorpciós gázszétválasztás vizsgálata Illés Vendel - Horváth Attila: Újabb ismeretek benzinpárlatok pirolíziséről II.: Termékeloszlás, hozamgörbék leírása, a benzinpirolízis kinetikai-matematikai modellje Pozsárné Hajnal Klára: Izoelektromos fókuszolás alkalmazása proteolitikus hatású enzimkészítmények összehasonlítására Ormós Zoltán: Granulálás fluidizált rétegben KÖNYVISMERTETÉS Novák Ervin: Beszámoló a fermentációs kollokviumról A KÉMIA OKTATÁSA Pais István: Nemzetközi szervezetek törekvései a kémia-oktatás fejlesztésére VILÁGHELYZET-VILÁGSZÍNVONAL Csikós Barnabás - Horváth Ödön: A műtrágyaipar fejlődési irányai I. BEVEZETÉS A SZERVESKÉMIAI SZERKEZETKUTATÁSBA Szabó Antal - Lipták József: Az ultraibolya és látható spektroszkópia alkalmazásának legújabb eredményei szerves vegyületek szerkezetvizsgálatánál 1975 / 11. szám Somló György: A vegyipari generáltervezésről Aixinger István: A kőolajfeldolgozó ipar generáltervezése: Kombinált üzemcsoportos telepítés Hay József: Számítógép a generáltervezésben Vigh Antal: A Borsodi Vegyi Kombinát új PVC gyárának generáltervezése Sipos Zoltán: Környezetvédelmi szempontok vegyipari üzemek generáltervezésében Szabó Zoltán: Biztonságtechnika a vegyipari tervezésben Molnár József: Vegyipari üzemek energiaellátása Kovács Tibor: A könnyűszerkezetes építési mód alkalmazásának tapasztalatai a Péti Nitrogénművek nagykapacitású műtrágyagyára építésénél Barátossy Jenő: Csővezetékek tervezése Rózsa Oszkár: Az ÁFOR csepeli bázistelepének tervezése 1975 / 12. szám Dr. Korach Mór † Láng Tibor: A Gyógyszerkutató Intézet huszonöt éve Sebestyén Endre: Az energiaellátás csúcsterheléseinek összehangolása és a tartalékkérdés Brankovits László: A Kőbányai Gyógyszerárugyár új gyógyszergyártó épülete Kálmán János - Emődy Zoltán - Kőnig Péter - Somlai László: Tömegspektrométer on-line csatlakoztatása kis számítógéphez Dévay József - Retkovics Ferenc - Szeiler Béla - Domonkos László: A tartós üzemeltetés problémái ammóniagyárak rézlúgos szénmonoxid-mentesítőjében KÖNYVISMERTETÉS RENDSZERTECHNIKAI KÖZLEMÉNYEK Blickle Tibor: Műszaki kémiai rendszerek szerkezete BEVEZETÉS A SZERVESKÉMIAI SZERKEZETKUTATÁSBA Gyimesi József: A policiklusos poliéter antibiotikumok szerkezetkutatása A KÉMIA OKTATÁSA Horváth Géza - Szűcs István: A Petrik Lajos Vegyipari Szakközépiskola új épülete VILÁGHELYZET-VILÁGSZÍNVONAL Csikós Barnabás - Horváth Ödön: A műtrágyaipar fejlődési irányai II.

Item Type: Journal
Publisher: Lapkiadó
Additional Information: Magyar Kémikusok Lapja, 30. évfolyam (1-12. szám) - 1975
Subjects: Q Science / természettudomány > QD Chemistry / kémia
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 08 Nov 2016 05:23
Last Modified: 20 Dec 2016 13:51
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/8472

Actions (login required)

Edit Item Edit Item