REAL-J

Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1940

Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 59 - 1940.

[img]
Preview
Text
MatematikaiTermTudErtesito_59.pdf

Download (178MB) | Preview

Abstract

ÁBRAHÁM AMBRUS: Az emberi szív sinustájéka és az idegrendszer 573 APOR LÁSZLÓ - NAGY ISTVÁN: Korarézkori sírok Kotacparton 981 BÁNHEGYI JÓZSEF: Magyarország Lachneái 618 BARTHA FERENC: Néhány hazai Lythoglyphus populáció radula-vizsgálata 995 BAY ZOLTÁN: Nagyenergiájú korpuszkulák és fotonok számlálása elektronsokszorozóval 116 BRUGGER FRIGYES: A budakörnyéki dolomitok kőzetkémiai vizsgálata 641 BUZA LÁSZLÓ: Vizsgálatok a lépfenebacillus virulentiájáról 200 CHOLNOKY JENŐ: A mésztufa vagy travertino képződéséről 1042 CSÁSZÁR ELEMÉR: A röntgen-sugárzás energiájának mérése. V. rész 147 CSIKI ERNŐ: Magyarországi új bogarak 954 DÁVID LAJOS: Interaktív mátrixok általánosítása 72 DOBY GÉZA: A növények nitrogén-anyagcseréjéről. I. Szója homoktenyészetben 165 EGERVÁRY JENŐ: Az n-méretű euklidesi tér görbéinek símulógömbjeiről 813 ENDRÉDY ENDRE - CZIKE KÁLMÁN: Vizsgálatok a talaj vízadszorpciójáról 311 ENDRÉDY ENDRE: A mangán előfordulása a talajok adszorpciós komplexusában 302 EPERJESSY GYÖRGY: A cuticularis excretioról. I. közlemény 920 ERDÉLYI JÁNOS: Ujabb adatok a nadapi községi bánya ásványtani ismeretéhez 1077 FEJES LÁSZLÓ: Egy extremális soklapról 498 FINKEY JÓZSEF: Flotációs diagrammok kiértékelése. (Székfoglaló értekezés) 908 FINKEY JÓZSEF: Flotációs kisérletek a gyöngyösoroszi komplex ércekkel 238 FINKEY JÓZSEF: Mágneses szeparációs kisérletek a bagamér-nagylétai gyepvasércekkel 231 FRÖHLICH PÁL - GOMBAY LAJOS: A szilárd festékfoszforok negatív polározású emissziójáról 884 GÁL GELÁZ: A madarak pajzsmirigyszerkezetének ciklikus változásai 372 GELEI JÓZSEF: A véglények tökéletesbülésének alapelvei 324 GOMBÁS PÁL: A valenciaelektronok sajátfüggvényének meghatározásáról Na, K, Rb, és Cs fémek esetében 135 GYULAI ZOLTÁN - BOROS JÁNOS: Színezett alkálihalogenid kristályok elektromos vezetése egyoldalú nyomás alatt 125 HAJÓS MÁRTA: A magyarországi szfaleritek morfogenetikai vzsgálata 1116 HERRMANN MARGIT - EMSZT KÁLMÁN: Dioritporfiritek a biharmegyei Rézbánya környékén 1100 IMRE LAJOS: Az uránium X2- és uránium Z-atommagok izomériájának kérdéséről 502 ISSEKUTZ BÉLA, IFJ. - KOMLÓS ENDRE - GYULAI ERNŐ: A florizin és monojódecetsav hatása a békamáj glukogenolisisére 222 JÁVORKA SÁNDOR: Az Asplenium fontanum (L.) Bernh. felfedezése Magyarországon 1036 JÁVORKA SÁNDOR: Növényelterjedési határok a Dunántúlon. Székfoglaló értekezés 1005 JELITAI JÓZSEF: A két Bolyai domáldi haszonbérszerződési tervezete 880 JUGOVICS LAJOS: A Sulyomtető aszfaltnyomokat tartalmazó andezitje a Cserhát-hegységben 287 KERÉKJÁRTÓ BÉLA: A gömb lineáris csoportjának topológiai jellemzése 442 KERÉKJÁRTÓ BÉLA: A gömbfelület topológikus leképezéseinek kompakt csoportjairól 843 KERÉKJÁRTÓ BÉLA: A hiperbolikus síkgeometria felépítése. (Első közlemény) 29 KERÉKJÁRTÓ BÉLA: A komplex projektív geometria topológiai alapjairól 464 KERÉKJÁRTÓ BÉLA: A projektív sík periodikus leképezéseiről 836 KERÉKJÁRTÓ BÉLA: Az egyenes tranzitív csoportjairól 477 KORMOS TIVADAR: Ochotona-maradványok a magyarországi preglaciális faunában 974 KORMOS TIVADAR: Ürge- és pelemaradványok a magyarországi preglaciális faunában 959 KÖVESSI FERENC: Az élőlények fejlődése szabályosságának a magyarázata 397 LENGYEL BÉLA: Elegyüvegek elektromos vezetőképessége és átviteli száma 523 MAKLÁRI LAJOS: Morfogenetikai vizsgálatok a magyarországi baritokon 665 MANNINGER REZSŐ: A paratyphus-C-fertőzések járványtana 555 MAREK JÓZSEF - WELLMANN OSZKÁR - URBÁNYI LÁSZLÓ: A mész- illetőleg foszfordús takarmányozás hatása a malacvér alkalitartalmára és közömbösítő képességére 188 MAREK JÓZSEF - WELLMANN OSZKÁR - URBÁNYI LÁSZLÓ: A takarmány ásványi sóarányának, valamint a D-vitaminnak befolyása az ásványi anyagok kihasználására a szervezetben 194 MAUTHNER NÁNDOR: A 3-methylpyrogallolaldehid szintézise 544 MAUTHNER NÁNDOR: A primulaverosid, az orvosi kankalin (Primula officinalis) glukosidja acetylszármazékának szintézise 538 MISCHUNG ILONA: Zselatinfoszforok abszorpciója és a Beer-féle törvény 898 MISKOLCZY DEZSŐ: A neuron-elmélet kórtani megvilágításban 209 NEUBER EDE: Irányelvek a skleroma fajlagos kórismézésében és kezelésében 549 PANTÓ GÁBOR: A csucsomi ércelőfordulás mikroszkópi és genetikai vizsgálata 695 PÁTKAI IMRE - SZENT-IVÁNY JÓZSEF: Madárfaunisztikai megfigyelések a pótharaszti pusztában (Pestmegye) 342 RADOS GUSZTÁV: A kúpszeletek és másodrendű felületek elméletében fellépő néhány bonyolódott polynom tényezőkre bontása 787 RADOS GUSZTÁV: Az egyváltozós függvények lineáris függetlenségére vonatkozó Gram-tól eredő kritériumoknak új bebizonyítása és általánosítása 17 RADOS GUSZTÁV: Felcserélhető Hermite-matrixok és hozzájuk tartozó Hermite-alakok 11 RADOS GUSZTÁV: Hermite-determinánsokra vonatkozó néhány tételnek intuitív levezetése 433 RADOS GUSZTÁV: Két bonyolódott n-változós polynom tényezőkre bontása 803 RÉDEI LÁSZLÓ: Algebrai számtestek ideálosztálycsoportjainak páros részéről 867 STILLER JOLÁN: A holsteini Nagy Plöni-tó Peritrichus faunája 391 SZABÓ ZOLTÁN: A Cephalaria-génusz uj monográfiája 1000 SZABÓ ZOLTÁN: A Dipsacaceae-család új génusza 411 SZENT-IVÁNY JÓZSEF: Vasvári Miklós I. (1936. VI-X.) és II. (1937. V-VIII.) kisázsiai kutató-útjának állattani eredményei. III. Lepkék (Lepidoptera) 362 SZENTPÉTERY ZSIGMOND: Piroxenit Szarvaskőről 256 SZŐKEFALVI-NAGY GYULA: Valós zéróhelyekkel bíró polinomokról 82 SZTRÓKAY KÁLMÁN: A recski ércek ásványos összetétele és genetikai vizsgálata 334 SZUROVY GÉZA: Ásvány-kőzettani megfigyelések a Mátra-hegység déli részéből 723 TOKODY LÁSZLÓ: Felsőbányai kalkopirit, bournonit és tetraedrit 1061 TURÁN PÁL: Determinánsokra vonatkozó szélsőérték-feladatok 105 VITÁLIS ISTVÁN: A báró Eötvös Loránd-féle torziós ingamérések és a szénkutatás 272 WAGNER JÁNOS: Chiton-tanulmányok 605 WOLSKY SÁNDOR: Adatok a selyemlepkepeték lélekzőmechanizmusának ismeretéhez. I. A lélekzés összehasonlítása a különböző fejlődési stádiumokban, különös tekintettel a szénmonoxidhatásra 931 ZECHMEISTER LÁSZLÓ - CHOLNOKY LÁSZLÓ - NEUMANN ERNŐ: Van-e a lisztnek provitamin A-tartalma? 156 ZIMMERMANN GUSZTÁV: A plica hepatoduodenalis kialakulásáról 942 ZIMMERMANN GUSZTÁV: Adatok a fetalis koponyatető kialakulásáról. (Kraniometriai vizsgálatok) 590

Item Type: Journal
Publisher: Magyar Tudományos Akadémia
Additional Information: Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 59. kötet, 1940.
Subjects: Q Science / természettudomány > QA Mathematics / matematika
Q Science / természettudomány
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 12 Jul 2015 12:22
Last Modified: 21 Jan 2019 13:02
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/4477

Actions (login required)

Edit Item Edit Item