REAL-J

Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1937

Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 56 - 1937.

[img]
Preview
Text
MatematikaiTermTudErtesito_56.pdf

Download (192MB) | Preview

Abstract

ÁBRAHÁM AMBRUS: A gerincesek intracardialis idegrendszere 334 BARNA BÉLA: A medium aritmetiko-geometrikum és a modulfüggvény elemi elméletéről 939 BARNÓTHY JENŐ - FORRÓ MAGDOLNA: A kozmikus sugárzás csillagidő periodicitása 428 BARNÓTHY JENŐ - FORRÓ MAGDOLNA: A kozmikus sugárzás mérése a dorogi bányában 194 BARNÓTHY JENŐ - FORRÓ MAGDOLNA: Meteorológiai és mágneses tényezők hatása a kozmikus sugárzásra. II. napi menet 217 BEER BORBÁLA ZSUZSANNA: A két szabad vegyértéket mutató CO-módosulat színképéről 561 BOROS JÁNOS: Ion vezetés vékony kristályrétegekben 691 CHOLNOKY BÉLA: Protoplazmatikai tanulmányok élvefestéssel és plazmolizissel 986 COTEL ERNŐ: Kerpely Antal hatása a vaskohászati tudományok és a magyar vasipar fejlődésére 724 CSÁSZÁR ELEMÉR: A Röntgen-sugárzás energiájának mérése. IV. rész 415 FINKEY JÓZSEF: Az adszorpciós maximum 970 GOMBÁS PÁL: A szilárd helium kémiai kötéséről 956 GOMBÁS PÁL: A fémelektronok eloszlásának meghatározásáról alkalifémek esetében 435 HARANGHY LÁSZLÓ: A Mytilus minimus Poli. és az Ostrea plicata Chemn. mérgező hatásának összefüggése a kagylók életviszonyaival 1207 HOÓR TEMPIS MÓRIC: Csonkamagyarország és a külföld elektromos energiagazdálkodásának fejlődési irányzata és az ipari telepítés sürgős feladatai 817 IHAROS ALFONZ: A magyarországi medveállatocskák 1028 JUGOVICS LAJOS: A Sághegy felépítése és vulkánologiai viszonyai 1260 KANDÓ KÁLMÁN: Villamos mozdonyok hajtóművének dynamikus igénybevétele kerékcsúszás következtében 775 KONEK FRIGYES: A hydrocinchonidin vagy cinchamidin alfa- és béta-jódmethylszármazékai 263 KONEK FRIGYES: Adatok a Cinchona cuprea alkaloidjainak kémiájához 606 KORMOS TIVADAR: A Villányi hegység felsőpliocénkori csontbrecciáinak földtani viszonyai és a lelőhelyek története 1107 KOVÁCS ISTVÁN: Kétatomos molekulatermek állandóinak meghatározása a perturbáció alapján 136 KÖVESSI FERENC: Az élőlények fejlődése szabályosságának a magyarázata VII. közlemény 1147 KÖVESSI FERENC: Az élőlények fejlődése szabályosságának a magyarázata VIII. közlemény 1172 KÜSTER, ERNST: A konjugáta-sejtek plazma-amőbái 301 LIPKA ISTVÁN: Mátrixok szorzásáról 394 LŐRINCZI KATALIN: Újabb vizsgálatok a nemesgázok színképvonalainak Zeeman-jelenségéről 168 MALÁN MIHÁLY: Tenyérlenyomat vizsgálatok 734 NÁRAY-SZABÓ ISTVÁN: A zirkonszilicid ZrSi2 szerkezete 932 NEUGEBAUER TIBOR: A hidromolekulák rezgésfrekvenciáinak kiszámítása 468 NEUGEBAUER TIBOR: A spektroszkópiai stabilitás tételének alkalmazása az oldatok refrakciócsökkenésének elméletére 459 PAPP GYÖRGY: Gammasugarak szóródásánál fellépő mageffektusról 495 PEKÁR DEZSŐ: Bauxitok kimutatása földmágneses mérésekkel 225 POGÁNY BÉLA - FEKETE JENŐ: Reflexiós szeizmikus mérések a Nagy Alföldön 523 PREISZ HUGÓ: További vizsgálatok a pettenkoferiákra vonatkozólag 618 RADOS GUSZTÁV: Adalék az algebrai számtestek elméletéhez 57 RÉDEI LÁSZLÓ: A másodfajú D-felbontásokról 99 RÉDEI LÁSZLÓ: A négyzetes maradékok eloszlásáról összetett modulus esetében 64 RÉDEI LÁSZLÓ: Egy új számelméleti jel, alkalmazással a másodfokú számtestek elméletére. I. 853 RÉDEI LÁSZLÓ: Másodfokú számtestek abszolút osztálycsoportjának 2-, 4- és 8-cal osztható invariánsai 894 RIESZ FRIGYES: A lineáris operációk általános elméletének néhány alapvető fogalomalkotásáról. (Székfoglaló értekezés) 11 SASVÁRI KÁLMÁN: Az ezüstpermanganát (AgMnO4) kristályszerkezete 511 SCHMID REZSŐ - GERŐ LORÁND: A szénmonoxid "3A" sávrendszerének rotációs analizise 900 SCHMID REZSŐ - GERŐ LORÁND: Széntartalmú vegyületek és gyökök képződési és disszociációs energiáiról. I. 911 SZABÓ ZOLTÁN: Új Cephalaria Délafrikából 644 SZÁDECZKY-KARDOSS ELEMÉR: Adatok a fuchsitek optikai ismeretéhez 360 SZÁSZ OTTÓ: Fourier-sorok részletösszegeiről 400 SZEKERES GYÖRGY - TURÁN PÁL: Egy szélsőértékfeladat a determinánselméletben 842 SZELÉNYI TIBOR: Bauxitok berylliumtartalmának szinképanalytikai meghatározása 245 SZENTPÉTERY ZSIGMOND: Titánmagnetites kőzetek a szarvaskői Vaskapu vidékéről 1218 SZEPESI ZOLTÁN: A gammasugarak Compton-szórásának intenzitáseloszlásáról 673 SZILÁDY ZOLTÁN: A magyarországi legyek synopsisa. V. 658 SZŐKEFALVI-NAGY GYULA: Olyan maximális indexű felületekről, amelyeknek egyik köpenye másodrendű torzfelület 829 SZŐKEFALVI-NAGY GYULA: Véges fajszámú valós egész függvények képzetes zéróhelyeiről 371 VARGA LAJOS: Ptygura tihanyensis n. sp., egy új kerekesféreg-faj a tihanyi Belső tóból 648 VITÁLIS ISTVÁN: A soproni Virágvölgy fossilis Bagliviái és kortársaik 708 WAGNER JÁNOS: Vasvári Miklós 1936. évi kisázsiai kutatóútjának állattani eredményei. I. Puhatestű állatok (Mollusca) 1088 ZEMPLÉN GÉZA: A "lusitanicosid"-nak, a Cerasus lusitanica Lois. glükozidjának szerkezete és szintézise 596 ZIMMERMANN GUSZTÁV: Adatok a kemény agyvelőburok működésbeli szerkezetéről 276 ZUCKER FERENC: Az Azotobakter előfordulása magyar talajokban 317

Item Type: Journal
Publisher: Magyar Tudományos Akadémia
Additional Information: Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 56. kötet, 1937.
Subjects: Q Science / természettudomány > QA Mathematics / matematika
Q Science / természettudomány
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 12 Jul 2015 12:21
Last Modified: 21 Jan 2019 12:47
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/4474

Actions (login required)

Edit Item Edit Item