REAL-J

Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1936

Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 54 - 1936.

[img]
Preview
Text
MatematikaiTermTudErtesito_54.pdf

Download (138MB) | Preview

Abstract

APOR LÁSZLÓ: A homlokvarrat jelentőségéről 938 BARTA JÓZSEF: A csavarás problémájának újabb analógiája 520 BOROS ÁDÁM: Magyarországi hévizek felsőbbrendű növényzete 612 BOZÓKY LÁSZLÓ: Újabb vizsgálatok az ionizált oxigén-molekula sávos színképén 581 BUDÓ ÁGOSTON: A triplett molekulatermékről és a triplett sávok intenzitásáról 412 DOBY GÉZA: Kísérletek a talaj hasznos nitrogéntartalmának physiologiai-chemiai meghatározására. (Székfoglaló értekezés) 861 ENDRÉDY ENDRE: Chromsav- és bichromat-oldatokban uralkodó egyensúlyokról 483 FEJÉR LIPÓT: A hatványsorról és a vele kapcsolatos Legendre-féle többtagúakról 174 FINKEY JÓZSEF: Előkészítési kísérletek úrkúti mangánércekkel 890 FINKEY JÓZSEF: Újabb kísérleti adatok a hazai szenek brikettezésének kérdéshez. (Az ú. n. kolloid-eljárás.) (Székfoglaló értekezés) 153 FÖLDVÁRI ALADÁR: Agyagok iszapolása ammoniumhidroxid-, nátriumoxalát- és nátriummetaszilikát-oldatban 235 FRANK GÁBOR - PATAI IMRE - TOMASCHEK ZOLTÁN: Kolloidális szerkezetű grafitrétegek előállítása és vizsgálata 441 GELEI JÓZSEF: IV. Adatok Szeged környékének ázalékállatka világához 953 HARANGHY LÁSZLÓ: Édesvizi kagylóink és a Lithoglyphus naticoides Fer., mint a szabad vizek öntisztulási képességének tényezői 982 KONEK FRIGYES: A chinakémiában bevált parciális vagy differenciáló alkylezés kiterjesztése más biazótos alkaloidokra, mint hydrochininre, sparteinre, peganinra, stb. 460 KONEK FRIGYES: A chinidin és hydrochinidin jódmethylátjai 851 KONEK FRIGYES: Chinazolin típusú alkaloidok viselkedése a differenciáló methylezésnél 476 KUTASSY ENDRE: Fődolomit és dachsteinmészkő faunák a Budai hegységből 1056 LIPKA ISTVÁN: Többtagúak irreducibilitásáról 373 MÓCSY JÁNOS: Az izomból kilépett myoglobin viselkedése és változásai a szervezetben 929 NAGY DEZSŐ: Kraniometriai vizsgálatok a honfoglaló magyarok lovain 1041 NEUGEBAUER TIBOR: A kontrapolarizáció elmélete 361 NEUGEBAUER TIBOR: Über die Herleitung der Eigenfunktion in zweiter Näherung im Falle einer gleichzeitigen zeitabhängigen und zeitunabhängigen Störung 826 PEKÁR DEZSŐ: Eötvös ingája a francia Limagne-ban 127 RADOS GUSZTÁV: A Kronecker-féle determináns rangszáma 349 RADOS GUSZTÁV: Adjungált determinánsok rangszáma 333 RADOS GUSZTÁV: Sylvester determinánstételének egy új bebizonyítása 707 RÉDEI LÁSZLÓ: A t2-du2=-1 Pell-féle egyenletről 11 RÉDEI LÁSZLÓ: Néhány középértékkérdésről másodfokú számtestekben 55 RÉDEI LÁSZLÓ: Néhány újabb kongruenciafeltétel a másodfokú számtest abszolút osztálycsoportjának nyolccal osztható invariánsaira 766 SCHAFFER KÁROLY: Az átöröklődő szervi idegbántalmak kórszövettani meghatározása 557 SCHMID REZSŐ: Vizsgálatok a szénatom kötőenergiájáról 799 'SIGMOND ELEK: Általános színkulcs az átnézetes talajtérképhez 668 'SIGMOND ELEK: Általános talajmeghatározó 924 SZÉKESSY VILMOS: A boreoalpesi bogarak revíziója összehasonlító anatómiai alapon. II. rész 948 SZÉKI TIBOR: Vizsgálatok a fűszerhatású vegyületek köréből. (Székfoglaló értekezés) 837 SZENT-GYÖRGYI ALBERT: A biológiai oxydációk mechanizmusa. (Székfoglaló értekezés) 436 SZENTPÉTERY ZSIGMOND: A lillafüredi Szentistván-hegy eruptivumainak általános kőzettani viszonyai 293 SZŐKEFALVI-NAGY BÉLA: Izomorf függvényrendszerekről 742 SZŐKEFALVI-NAGY GYULA: Érintőszingularitásnélküli és zéróindexű síkgörbékről 382 SZŐKEFALVI-NAGY GYULA: Maximális indexű térgörbékről 715 TAKÁTS TIBOR: A zsidóvári granodiorit 912 TASNÁDY-KUBACSKA ANDRÁS: Kihalt gerincesek sérüléseinek törzsfejlődéstani jelentőségéről 1029 TOKODY LÁSZLÓ: Adatok a Szepes-Gömöri Érchegység ásványainak ismeretéhez 674 VENDL ALADÁR - TAKÁTS TIBOR - FÖLDVÁRI ALADÁR: Újabb adatok a Börzsönyi-hegység löszének ismeretéhez 191 VITÁLIS ISTVÁN: Orygocerasok a sopronvidéki alsópontusi üledékekben s elterjedésük hazánkban és a környező országokban 650 ZEMPLÉN GÉZA: A robininról, a robinobiózról és a kämpferol-rhamnozidról 399 ZEMPLÉN GÉZA: A rutin glükózid disaccharidjának, a "rutinóz"-nak szerkezete és szintézise 222 ZIMMERMANN ÁGOSTON: Functionalis anatomiai szerkezetekről. (Székfoglaló értekezés) 531 ZIMMERMANN GUSZTÁV: Adatok az os carpi centrale összehasonlító morphologiájához 621

Item Type: Journal
Publisher: Magyar Tudományos Akadémia
Additional Information: Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 54. kötet, 1936.
Subjects: Q Science / természettudomány > QA Mathematics / matematika
Q Science / természettudomány
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 12 Jul 2015 12:21
Last Modified: 21 Jan 2019 10:22
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/4472

Actions (login required)

Edit Item Edit Item