REAL-J

Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1921

Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 38 - 1921.

[img]
Preview
Text
MatematikaiTermTudErtesito_38.pdf

Download (61MB) | Preview

Abstract

BAUER MIHÁLY: Relativ Galois-féle számtestek összetétele 179 BAUER MIHÁLY: AZ algebrai számtest differenséről 184 BAUER MIHÁLY: Az algebrai számtest differenséről és discriminansáról 427 BODÓCS ISTVÁN: A geometriai fénytan hyperbola-tétele 261 DEGEN ÁRPÁD: A heréseinket károsító arankákról 153 FÉNYI GYULA S. J.: A protuberantiák periódusa 284 FILARSZKY NÁNDOR: A separatiós sejtmagosztódás elmélete és szerepe a növények fejlődésében és rendszerezésében 244 FRŐHLICH IZIDOR: Poláros, párhuzamos fénysugár-nyalábnak optikai lencsével való átalakítása köralapú sugárkúppá 385 GYŐRFFY ISTVÁN: Iker szikleveles jegenyefenyő-csemeték. (Plantulae abietis albae geminatis cotylenodibus) 335 GYŐRFFY ISTVÁN: A Molendoák fajai tagolódása és rokonsága összehasonlító anatómiai és fejlődéstani vizsgálatok alapján 351 HANKÓ VILMOS: Kovács Mihály dr., az első rendszeres magyar Chemia irója 5 HOOR-TEMPIS MÓRICZ: A művelt nemzetek mechanikai munkaszükséglete. Első közlemény 299 HOOR-TEMPIS MÓRICZ: A művelt nemzetek mechanikai munkaszükséglete. Második közlemény 312 HOOR-TEMPIS MÓRICZ: Az elektromos művek terhelési diagramjai és az energia-gazdálkodás javítása 321 ILOSVAY LAJOS: A szag és a chemiai összetétel közötti kapcsolat 188 KERÉKJÁRTÓ BÉLA: Jordan görbe-tételének bebizonyítása 200 KERÉKJÁRTÓ BÉLA: A HELLY-féle tételről 421 KERTÉSZ KÁLMÁN: A magyar birodalom legyeinek synopsisa I. Lauxaniidae 358 KÜRSCHÁK JÓZSEF: Irreducibilis formák 272 KÖNIG DÉNES: Egy tétel a konvex testekről 423 MANNINGER REZSŐ: A baromficholera bacillusának variatiójáról 83 MANNINGER BEZSŐ: Az egypatások vérsavójának complementum-ellenes hatásáról 94 MAREK JÓZSEF: A rachitis (angol betegség) összehasonlító kórtana 134 MAUTHNER NÁNDOR: A metadimethoxybenzaldehyd synthesise 158 MAUTHNER NÁNDOR és PFEIFER IGNÁC: A methan chlorozása 165 SZ. NAGY GYULA: Geometriai relatiók valamely rationalis egész függvénynek és logarithmusa deriváltjainak zérus-helyei között 435 SZ. NAGY GYULA: A poláris egyenletek gyökeinek helyzetéről 448 NEMÉNYI PÁL: A hajlítás de Saint-Venant-féle problémájának megoldása az erő irányához képest symmetrikus, egyébként azonban tetszésszerinti keresztmetszetre 410 NEMÉNYI PÁL: A torzió-probléma PRANDTL-RUNGE-féle megoldásának általánosítása többszörösen összefüggő keresztmetszetekre 416 POGÁNY BÉLA: Néhány fém fajlagos ellenállásának a nyomástól való függéséről 41 POGÁNY BÉLA: Ujabb vizsgálatok a nem ferromágneses fémek Faraday-effektusáról 394 PREISZ HUGÓ: A bakteriumsporák csirázásáról. Egy táblán 48 rajzzal 62 RADOS GUSZTÁV: Függvények egymástól való lineáris függőségének új kritériuma és ennek kapcsolata a régiekkel 54 RADOS GUSZTÁV: Több változós függvények egymástól való lineáris függésének feltétele 75 RADOS GUSZTÁV: Összetett modulus quadratikus maradékai 236 RICHTER HUGÓ: A tabes histogenesise 171 RIESZ FRIGYES és SZEGŐ GÁBOR: Analytikus függvény kerületi értékeiről 119 RYBÁR ISTVÁN: A folyadékok felszínéről a polározás szöge alatt visszaverődött fény vizsgálata 105 SCHAFFER KÁROLY: Az átöröklődő idegbajok általános kórszövettani jellemzése 20 SCHILBERSZKY KÁROLY: A szilvafák rozsdabetegségét okozó gombák biológiájáról 169 SCHWARZ ELEMÉR: Egyszerű, új geometriai tétel az optikai lencsékről 255 STEINER LAJOS: A földmágnességi háborgások egy különös alakjáról 366 VENDL ALADÁR: Adatok az amfibolitok osztályozásához 205 VENDL ALADÁR és VENDL MIKLÓS: Amfibolitok a Déli Kárpátokból 213 VENDL ALADÁR és VENDL MIKLÓS: Adatok a plagioklászok meghatározásához 226

Item Type: Journal
Publisher: Magyar Tudományos Akadémia
Additional Information: Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 38. kötet, 1921.
Subjects: Q Science / természettudomány > QA Mathematics / matematika
Q Science / természettudomány
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 12 Jul 2015 12:20
Last Modified: 18 Jan 2019 10:28
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/4454

Actions (login required)

Edit Item Edit Item