REAL-J

Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1883

Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1 - 1883.

[img]
Preview
Text
MatematikaiTermTudErtesito_01.pdf

Download (29MB) | Preview

Abstract

A MATHEMATIKAI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI OSZTÁLY ÜLÉSEI 1882. október 16-án 9 1882. november 13-án 49 1882. deczember 11-én 75 1883. január 22-én 95 1883. február 19-én 173 1883. április 2-án 229 1883. április 23-án 245 1883. junius 4-én 289 1883. junius 25-én 306 Bevezetésül 5 Kivonat a «Mathematikai és Természettudományi Értesitő»-re vonatkozó ügyrendi határozatokból 7 Az elektromos egységek ügye. Elektromos bizottság 285 BALLÓ MÁTYÁS: A szénsavhydrátról 76 BORBÁS VINCZE: Floristikai közlemények 87 *BORBÁS VINCZE: A lapsanák ismeretéhez 307 BRAUN KÁROLY: A kalocsai érseki csillagvizsgáló földrajzi helyzetéről 13 BRAUN KÁROLY: Uj contact-készülék óránál 159 BRAUN KÁROLY: Az Amici-féle hasábok tökéletesítéséről 231 BRAUN KÁROLY: A trigonometer, eszköz a gömbháromszögek föloldására 325 BRAUN KÁROLY: A kalocsai observatorium földrajzi szélessége 330 DADAY JENŐ: Uj adatok a kerekes férgek ismeretéhez 302 *B. EÖTVÖS LORÁND: Tanulmányok a folyadékhártyák feszültségéről 75 FODOR JÓZSEF: A lakásviszonyok befolyásáról a typhus és kolerára 174 FRÖHLICH IZOR: Az elektromos absolut ellenállásegységnek dynamometrikus úton való meghatározásáról 98 GOTHARD JENŐ: Astrophysikai megfigyelések a herényi observatoriumon 262 GOTHARD SÁNDOR: Adatok Jupiter és Mars bolygók physikájához 267 HANKÓ VILMOS: A carbonylsulfid és mercaptan képződése az aethyldisulfo szénsavsók száraz lepárlásánál 181 HOFFER JÓZSEF: Elektrolytikus élenyfejlesztés 53 HORVÁTH GÉZA: AZ Eremocoris-fajok magánrajza 95 HORVÁTH GÉZA: A phylloxera és a téli hideg 279 HUNYADY JENŐ: A kúpszeletsereg középpontjainak geometriai helye 217 JENDRASSIK JENŐ: Dolgozatok a k. m. tud. egyetem élettani intézetéből 291 *JURÁNYI LAJOS: Ujabb adatok a cycadeák és coniferák virágporának ismertetéséhez 9 *JURÁNYI LAJOS: Karyokinetikus tanulmányok 9 KOCH ANTAL: A gróf Széchenyi Béla keletázsiai expedicziójában Lóczy Lajos által gyűjtött kőzetek ismertetése 178 KONKOLY MIKLÓS: Az ó-gyallai csillagvizsgáló közleményei I. A nap felületének megfigyelése, 1882 165 II. Astrophysikai megfigyelések 170 III. A reversió spektroskop 185 IV. Hullócsillag-megfigyelések 1882 193 V. Egy új spektroskop 252 VI. Néhány szó az üstökösök vegytani alkatáról, összehasonlítva a meteorokéval 255 VII. Csillagászati megfigyelések, 1882 260 KŐNIG GYULA: A hatványsorok egy tulajdonságáról 65 KŐNIG GYULA: Az alternáló csoportról 225 KRENNER JÓZSEF SÁNDOR: A kryolith-csoport grönlandi ásványai 194 KRENNER JÓZSEF SÁNDOR: A manganocalcitról 243 KRENNER JÓZSEF SÁNDOR: A gr. Széchenyi Béla keletázsiai expedicziójának nephritjei 247 KRIESCH JÁNOS: A modern zoologia szempontjai és czéljai 173 LENGYEL BÉLA: A sósavas hydroxylamin előállításáról 69 *LENGYEL BÉLA: A parádi timsós vizek és a Clarisse-forrás vegyelemzése 245 LOCZKA JÓZSEF: Egy sphalerit mennyiségi elemzése 55 MARGÓ TIVADAR: Az állatország rendszeres osztályozásáról, különös tekintettel az újabb állattani rendszerekre 293 MARTIN LAJOS: A complex mennyiségekről 229 MARTIN LAJOS: A complex függvényekről 246 Regéczy NAGY IMRE: A folyadékok áramlása hajszálcsövekben 291 Regéczy NAGY IMRE: Adatok a fehérnyeoldatok átszivárgásához 291 *NENDTVICH KÁROLY: A budai János keserűvíz vegyelemzéséről 245 PASZLAVSZKY JÓZSEF: Adalékok a gubacsdarázsok faunájához a magyar birodalomban, különösen Budapest környékén 269 PECH ANTAL: Alsó-Magyarország bányaművelésének története 13 RAUSSNITZ GUSZTÁV: A felsőbbfokú kongruencziák elméletéhez 308 ROBOZ ISTVÁN: Adatok a cestodák ismeretéhez 9 ROBOZ ISTVÁN: Rhizopoda tanulmányok. — I. Calcituba polymorpha, nov. gen., nov. sp. 307 SCHERFEL AURÉL: A sibrai fürdő ásványvizéről 229 SCHERFEL AURÉL: JAczemétei ásványvíz chemiai elemzéséről 289 SCHULLER ALAJOS: Párologtatások légüres térben 57 SZABÓ JÓZSEF: Geologiai kézikönyvének ismertetése 348 *TÉGLÁS GÁBOR: Bányász-szobrok a római hódoltságból 230 *TÉGLÁS GÁBOR: A Buhuj (Bagolyvár) nevű csontbarlang Stájerlak-Anina határában 290 THAN KÁROLY: Közlemények a m. kir. egyetem vegytani intézetéből 233 THAN KÁROLY: A sósavgáz sűrűségének meghatározása 50 TÖMÖSVÁRY ÖDÖN: A seutigera-félék légzőszervéről 153 TÖTTÖSSY BÉLA: Egy negyedrendű torzfelületről 16 VÁLYI GYULA: A két független változós, másodrendű simultán parcziális differencziálegyenletek integrálásához 321 VEITH SÁNDOR: A légeny és éleny egyesüléséről explosióknál 233

Item Type: Journal
Publisher: Magyar Tudományos Akadémia
Additional Information: Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1. kötet, 1882-1883.
Subjects: Q Science / természettudomány > QA Mathematics / matematika
Q Science / természettudomány
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 12 Jul 2015 12:18
Last Modified: 17 Jan 2019 12:07
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/4423

Actions (login required)

Edit Item Edit Item