REAL-J

A Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Tudományok Osztályának közleményei, 1961

A Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Tudományok Osztályának közleményei, 16 - 1961.

[img]
Preview
Text
KEMKOZL_16.pdf

Download (340MB) | Preview
[img] Text (Tartalomjegyzék)
KEMKOZL_16.txt

Download (4kB)

Abstract

16. kötet / 1. sz. 1 ELŐADÁSOK ÉS EREDETI DOLGOZATOK FREUND MIHÁLY: A szénkémiai ankét feladata SZÁDECZKY-KARDOSS ELEMÉR: Tervezés a szénkőzettani vizsgálat alapján GÁL ERNŐ: A Bányászati Kutató Intézet szénkémiai és szénanalitikai kutatásai TAKÁCS PÁL: A Nehézvegyipari Kutató Intézet szénkémiai és széntechnológiai kutatásai SCHLATTNER JENŐ - TAKÁCS PÁL: A kokszolás és gázgyártás gazdasági vonatkozásai SZABADVÁRY FERENC: "Vízben oldott flogiszton meghatározása" KOLLÁR GYÖRGY - PROSZT JÁNOS: Antoine konstansok gőznyomásgörbétől független meghatározása ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTEKEZÉS LAKATOS BÉLA: A le nem zárt alhéjú fémionok komplexeinek elmélete, III. : A kristálytér és ligandtér elmélet alkalmazása e komplexek fizikai és kémiai tulajdonságainak értelmezésére BESZÁMOLÓK A szénkémiai ankéton elhangzott előadások rövid összefoglalói KÁLDI PÁL: Beszámoló a Szovjetunióban tett tanulmányutamról MLINKÓ SÁNDOR: Beszámoló a Szovjetunióban tett tanulmányutamról SOLYMOSI FRIGYES: Beszámoló a Német Demokratikus Köztársaságban tett tanulmányutamról VASVÁRI GÁBOR: Beszámoló lengyelországi tanulmányutamról 16. kötet / 2. sz. 153 ELŐADÁSOK NOWOTNY, HANS: Az ötvözetek kristálykémiájának néhány problémájáról KORACH MÓR: A kémiai technológia egyik fejlődéstörvényéről ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTEKEZÉSEK BOGNÁR JÁNOS: A katalitikus analízis mennyiségi módszerei LAKATOS BÉLA: A le nem zárt alhéjú fémionok komplexeinek elmélete, IV. : A le nem zárt alhéjú fémek ligandtér elmélete BESZÁMOLÓK CSÁSZÁR JÓZSEF: Beszámoló a Német Demokratikus Köztársaságban tett tanulmányutamról LADIK JÁNOS: Beszámoló csehszlovákiai tanulmányutamról 16. kötet / 3. sz. 249 ELŐADÁSOK ÉS EREDETI KÖZLEMÉNYEK ALIMARIN, I. P. - PETRIKOVA, M. N.: A mikroszkóp tárgyasztalán végzett szervetlen ultramikroanalízis új módszerei CHARLOT, G.: Néhány példa az oldatban lejátszódó reakciók szerepére a kémiai analízis további fejlődésében DUVAL, CL.: Szilárd fázisban végbemenő reakciók termogravimetriás és infravörös spektrofotometriás vizsgálata GORDON, LOUIS - BLOCK, JACOB - HABERMAN, NORTON - SALESIN, EUGENE D.: A csapadékleválasztás folyamata, leválasztás homogén közegből SZŐKE JÓZSEF: Lineárisan konjugált poliénrendszerek színképvizsgálata, IV. : Hirayama számítási módszerének alkalmazása második és harmadik oxidációs fokon levő karotinoidokra ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTEKEZÉSEK BÁNYAI ÉVA: Szerves redoxi rendszerek vizsgálata BENEDEK PÁL: A gázkromatográfia jelenlegi helyzete és fejlődésének irányai BESZÁMOLÓ A Magyar Tudományos Akadémia Kőolaj- és Szénfeldolgozó Bizottságának 1959-60. évi munkájáról HARDY GYULA: Vélemény a bizottsági beszámolóról [A Magyar Tudományos Akadémia Kőolaj- és Szénfeldolgozó Bizottságának 1959-60. évi munkájáról] KORÁNYI GYÖRGY: Vélemény a bizottsági beszámolóról [A Magyar Tudományos Akadémia Kőolaj- és Szénfeldolgozó Bizottságának 1959-60. évi munkájáról] 16. kötet / 4. sz. 381 ELŐADÁSOK BELCHER, R.: Szelektív és érzékeny szerves reagensek JACIMIRSZKIJ, K. B.: Az analitika kinetikai módszereinek elméleti alapjai WEST, PHILIP W.: A koordinációs kémia analitikai jelentősége VEIBEL, STIG: A szerves vegyületek csoportelemzésének jelentősége a kutatásban és az oktatásban ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTEKEZÉS LEMPERT KÁROLY: A 2-tiouracilok, izocitozinok és kondenzált származékaik (kinazolin-, tiazolopirimidin-, imidazopirimidin-sorbeli stb. analogonok) kémiája

Item Type: Journal
Publisher: Akadémiai Kiadó
Additional Information: A Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Tudományok Osztályának közleményei, 16. kötet, 1-4. szám (Akadémiai Kiadó, 1961)
Subjects: Q Science / természettudomány > QD Chemistry / kémia
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 30 Dec 2014 08:12
Last Modified: 12 Oct 2023 08:10
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/1846

Actions (login required)

Edit Item Edit Item