REAL-J

A Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Tudományok Osztályának közleményei, 1961

A Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Tudományok Osztályának közleményei, 15 - 1961.

[img]
Preview
Text
KEMKOZL_15.pdf

Download (354MB) | Preview
[img] Text (Tartalomjegyzék)
KEMKOZL_15.txt

Download (7kB)

Abstract

15. kötet / 1. sz. 1 ELŐADÁSOK ÉS EREDETI KÖZLEMÉNYEK ROMANKOV, P. G.: A tudományos kutatómunka fejlődésének irányelvei a kémiai technológiai műveletek és készülékek területén SOMOGYI ÁGNES - GÉCZY ISTVÁN - DOBÓ JÁNOS: Szintetikus lineáris polimerek, IX. : Besugárzásos ojtásos kopolimerizáció benzoilperoxid-dimetilanilin jelenlétében DŐRY ISTVÁN - SZABÓ GÁBOR - OPÓCZKY PÁL: Vizsgálatok szteránvázas vegyületekkel, V. : Új módszer hidroxilcsoport bevitelére 20-keto-pregnánszármazékok 21-es helyére LENGYEL BÉLA - BOKSAY ZOLTÁN - GALLYAS FERENC: Az üveg elektromos vezetőképessége, IV. : Kétértékű kationok elegyének a vezetőképességre gyakorolt hatása LÁNYI KÁLMÁN - SZABÓ ZSUZSA: Benzolszulfoniluretán származékok, I. : Benzolszulfoniluretán származékok és aminsóik előállítása MAGYAR GYÖRGY: Solanum-alkaloidok, VII. : A szolaszodin lebontásáról, III. : Acilezési kísérletek ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTEKEZÉSEK BRUCKNER GYŐZŐ - KAJTÁR MÁRTON - KUCSMAN ÁRPÁD: A projektív kémiai képletek helyes értelmezése és egyöntetű szerkesztése KORACH MÓR: A Magyar Tudományos Akadémia Szervetlen Kémiai Technológiai Bizottságának Műszaki Kémiai Ankétja : Elnöki megnyitó KORÁNYI GYÖRGY: A Magyar Tudományos Akadémia Szervetlen Kémiai Technológiai Bizottságának Műszaki Kémiai Ankétja : A műszaki kémiai kutatások módszerei és ezek fejlődése ALMÁSY ANDOR: A Magyar Tudományos Akadémia Szervetlen Kémiai Technológiai Bizottságának Műszaki Kémiai Ankétja : Ioncserélő oszlop teljesítményének vizsgálata radioaktív izotópos indikációval NÁDASY MIKLÓS: A Magyar Tudományos Akadémia Szervetlen Kémiai Technológiai Bizottságának Műszaki Kémiai Ankétja : Kátrány-víz emulzió előállításának és megbontásának gyártásműveleti vizsgálata BALLA BÉLA: A Magyar Tudományos Akadémia Szervetlen Kémiai Technológiai Bizottságának Műszaki Kémiai Ankétja : Új eljárás kidolgozása alumíniumflorid kalcinálására VARGHA BÉLA: A Magyar Tudományos Akadémia Szervetlen Kémiai Technológiai Bizottságának Műszaki Kémiai Ankétja : Diciklopentadién előállítási eljárás kidolgozása ANDRISKA VIKTOR: A Magyar Tudományos Akadémia Szervetlen Kémiai Technológiai Bizottságának Műszaki Kémiai Ankétja : Új gombaölőszer adalékolási eljárásának kialakítása KORACH MÓR: A Magyar Tudományos Akadémia Szervetlen Kémiai Technológiai Bizottságának Műszaki Kémiai Ankétja : Elnöki zárószó BESZÁMOLÓK HUHN PÉTER: Beszámoló moszkvai tanulmányutamról RADICS LAJOS: Beszámoló moszkvai tanulmányútról PETRÓ JÓZSEF: Beszámoló moszkvai és leningrádi tanulmányutamról HÍREK AZ OSZTÁLY ÉLETÉBŐL A Szerves Kémiai Bizottság jelentése a hozzá tartozó szakterület 1959. évi munkájáról Hozzászólások a Szerves Kémiai Bizottság 1959. évi jelentéséhez KÖNYVBÍRÁLAT BODOR ENDRE: Náray-Szabó István: Rövid szervetlen kémia (Műszaki Kvk., Budapest, 1960) [könyvbírálat] 15. kötet / 2. sz. 133 EREDETI KÖZLEMÉNYEK 135 KÁNTOR TIBOR: Közvetlen vízhűtésű elektródbefogó és nyitott gázcella alkalmazása az emissziós színképelemzésében 135 CSŰRÖS ZOLTÁN - GARA MIKLÓS - BERTALAN GYÖRGY: Hőmérséklet hatása PVC-folyadék rendszerekre ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTEKEZÉS LAKATOS BÉLA: A le nem zárt alhéjú fémionok komplexeinek elmélete, I. : A kristálytér elmélet BESZÁMOLÓK BERNÁTH GÁBOR: Beszámoló bulgáriai tanulmányutamról FÖLDEÁK SÁNDOR: Beszámoló lengyelországi tanulmányutamról D. GAÁL GYÖRGY: Beszámoló lengyelországi tanulmányutamról D. GAÁL GYÖRGY: Beszámoló bulgáriai tanulmányutamról KIRÁLY JÁNOS: Beszámoló csehszlovákiai tanulmányutamról KORACH MÓR: Beszámoló az 1959. évi IUPAC kongresszusról MEISEL TIBORNÉ: Beszámoló romániai tanulmányutamról SAFARIK IMRE: Nagyenergiájú sugárzások dozimetriájának egyes kérdései SIKLÓS PÁL: Beszámoló moszkvai tanulmányutamról HÍREK AZ OSZTÁLY ÉLETÉBŐL SCHNEER ANNA: Radiokémiai módszerek hazai analitikai alkalmazásáról 15. kötet / 3. sz. 267 ELŐADÁSOK CHARLOT, G.: Nem-vizes oldatban lejátszódó analitikai kémiai folyamatok BRODSZKIJ, A. I.: Az izotópok alkalmazása a kémiai szerkezet és a reakciómechanizmusok tanulmányozására BRODSZKIJ, A. I.: Redoxi- és peroxid-reakciók mechanizmusának vizsgálata izotópos módszerrel ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTEKEZÉS LAKATOS BÉLA: A le nem zárt alhéjú fémionok komplexeinek elmélete, II. : A ligandtér elmélet BESZÁMOLÓK URESCH FERENC: Beszámoló kelet-németországi tanulmányutamról NOSZKÓ LÁSZLÓ: Beszámoló csehszlovákiai tanulmányutamról ENGELHARDT JÓZSEF: Beszámoló romániai tanulmányutamról FÖLDES PÉTER: Beszámoló a brightoni Nemzetközi Desztillációs Szimpóziumról HÍREK AZ OSZTÁLY ÉLETÉBŐL Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia Szervetlen és Analitikai Kémiai Bizottságának 1959. évi munkájáról PROSZT JÁNOS: Opponensi vélemény a fenti beszámolóról [Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia Szervetlen és Analitikai Kémiai Bizottságának 1959. évi munkájáról] PUNGOR ERNŐ: Opponensi vélemény a fenti beszámolóról [Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia Szervetlen és Analitikai Kémiai Bizottságának 1959. évi munkájáról] SZARVAS PÁL: Opponensi vélemény a fenti beszámolóról [Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia Szervetlen és Analitikai Kémiai Bizottságának 1959. évi munkájáról] DIÓSZEGHY DÁNIEL: A Hőtechnikai Kutatóállomás (Miskolc) feladatai 15. kötet / 4. sz. 419 ERDEY-GRÚZ TIBOR: Beszámoló a Kémiai Tudományok Osztályának 1960. évi munkájáról CHOLNOKY LÁSZLÓ: Hozzászólás [Erdey-Grúz Tibor "Beszámoló a Kémiai Tudományok Osztályának 1960. évi munkájáról" című előadásához] SZABÓ ZOLTÁN: Hozzászólás [Erdey-Grúz Tibor "Beszámoló a Kémiai Tudományok Osztályának munkájáról" című előadásához] SZEKÉR GYULA: Hozzászólás [Erdey-Grúz Tibor "Beszámoló a Kémiai Tudományok Osztályának munkájáról" című előadásához] FÖLDI ZOLTÁN: Hozzászólás [Erdey-Grúz Tibor "Beszámoló a Kémiai Tudományok Osztályának munkájáról" című előadásához] LENGYEL SÁNDOR: Hozzászólás [Erdey-Grúz Tibor "Beszámoló a Kémiai Tudományok Osztályának munkájáról" című előadásához] TAKÁCS PÁL: Hozzászólás [Erdey-Grúz Tibor "Beszámoló a Kémiai Tudományok Osztályának munkájáról" című előadásához] ERDEY-GRÚZ TIBOR: Válasz [a "Beszámoló a Kémiai Tudományok Osztályának munkájáról" című előadásra reagáló hozzászólásokra] BESZÁMOLÓK KISS LÁSZLÓ: Beszámoló csehszlovákiai tanulmányutamról MAROS LÁSZLÓ: Beszámoló a Német Demokratikus Köztársaságban tett tanulmányutamról SASVÁRI KÁLMÁN: Beszámoló külföldi tanulmányutamról

Item Type: Journal
Publisher: Akadémiai Kiadó
Additional Information: A Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Tudományok Osztályának közleményei, 15. kötet, 1-4. szám (Akadémiai Kiadó, 1961)
Subjects: Q Science / természettudomány > QD Chemistry / kémia
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 30 Dec 2014 08:11
Last Modified: 12 Oct 2023 08:08
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/1845

Actions (login required)

Edit Item Edit Item