REAL-J

A Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Tudományok Osztályának közleményei, 1975

A Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Tudományok Osztályának közleményei, 43 - 1975.

[img]
Preview
Text
KEMKOZL_43.pdf

Download (278MB) | Preview
[img] Text (Tartalomjegyzék)
KEMKOZL_43.txt

Download (5kB)

Abstract

43. kötet / 1. sz. 1 Előadások 3 LENGYEL BÉLA: Than Károly emlékezete DÓZSA LÁSZLÓ, SZILASSY ILDIKÓ és BECK MIHÁLY: A nitrogén(III) redoxi reakcióinak kinetikája és mechanizmusa B. NAGY SÁNDOR: A dielektrometriai módszer fejlesztésének speciális irányai GIBER JÁNOS, WÉGNER MÁRIA és MARTON PÁL: Oxigén és vízgőz adszorpciója kémiailag kezelt germánium egykristály felületeken V., Vízgőzadszorpció hatása a felület elektromos tulajdonságaira LENGYEL MÁRIA, MÁTHÉ KATALIN és BODOR BÉLA: DSC vizsgálatok polipropilén szálakon Összefoglaló értekezések 89 KELEN TIBOR és TÜDŐS FERENC: A kopolimerizációs állandók lineáris meghatározási módszereinek vizsgálata I., Új, megbízható lineáris grafikus módszer BURGER KÁLMÁN: A röntgen-fotoelektron-spektroszkópia (ESCA) alkalmazása a koordinációs kémiában Az Oszály hírei Beszámolók 141 LIPTAY GYÖRGY: A magyar termoanalitika jelenlegi helyzete és a fejlődés várható irányai SZEBÉNYI IMRE: Az elektrokémiai kutatások helyzete és fejlődése a BME Kémiai Technológia Tanszékén BURGER KÁLMÁN: A Dán Kémiai Társaság Mössbauer Szimpóziuma BURGER KÁLMÁN: A IV. Nemzetközi Nemvizes Oldatok Konferencia (IV. ICNAS) Könyvbírálat 150 RUFF FERENC: G. Varsányi: Assignments for Vibration Spectra of 700 Benzene Derivatives 43. kötet / 2. sz. 155 CSŰRÖS ZOLTÁN: Földi Zoltán 80 éves Előadások 161 TÉTÉNYI PÁL, BABERNICS LAJOS és GUCZI LÁSZLÓ: Adszorpció és katalitikus hatás telített szénhidrogének fémeken lejátszódó átalakulásában PAÁL ZOLTÁN és TÉTÉNYI PÁL: C6-C7 alifás és aliciklusos szénhidrogének reakciókészsége platina katalizátoron GUCZI LÁSZLÓ, B. SZ. GUDKOV, MATUSEK KÁROLY, SÁRKÁNY ANTAL és TÉTÉNYI PÁL: Telített szénhidrogének katalitikus reakciói nikkel és platina katalizátoron IMRE LAJOS: Mikromennyiségű atomfajták együttlecsapásos koncentrálásának és elválasztásának termodinamikai problémái II. JUHÁSZ ZOLTÁN: Réz-szulfát mechanokémiai reakciói Az Osztály hírei Beszámoló 327 Schulek Elemér emlékülés open notbold notitalic #0 PUNGOR ERNŐ: Elemér kutatási módszerei SZABÓ ZOLTÁN: Az ELTE Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszékének múltja és jelene VÉGH ANTAL: Elemér és a magyar gyógyszerkönyv VASTAGH GÁBOR: Schulek Elemér munkássága az Országos Közegészségügyi Intézetben LASZLOVSZKY JÓZSEF: Schulek Elemér munkásságának hatása a mai magyar gyógyszerellenőrzésre 43. kötet / 3-4. sz. 343 Előadások 345 D. HADŽI: Az erős hidrogénhíd kötések tanulmányozása a rezgési spektroszkópia módszereivel S. FRONAEUS: Karboxilato komplexek képződésének hatása rézamalgám elektródon végbemenő folyamatokra D. R. WILLIAMS: A nyomnyi mennyiségű fémek in vivo kémiája és a cink biológiai szerepe F. C. MIJLHOFF: Metoxi-metán molekulák szerkezete W. ECKING: A gázkromatográfiás retenciók és az infravörös spektroszkópiás frekvencia-eltolódások közötti összefüggések G. ACKERMANN: Adalékok a remissziómérés alkalmazásához a mennyiségi elemzésben J. FEGEŠ COMIŠÈEK, V. HUDNIK, M. SPAN: Atomabszorpciós színképelemzés grafitküvettával PAÁL Z., S. J. THOMSON: Hidrogén kölcsönhatása platina katalizátorral D. BEHRENS: Műszaki-tudományos tájékoztatás a kutatásban és a fejlesztés területén L. S. BARTELL: Pauli-mechanika, a molekulaszerkezet és erőtér egyszerű modellje V. A. NAUMOV: Gyűrűs foszfororganikus vegyületek molekulaszerkezetének elektrondiffrakciós vizsgálata P. ANDERSEN: Szabad gyökök elektrondiffrakciós vizsgálata Összefoglaló értekezés 541 FONYÓ ZSOLT, FÖLDES PÉTER: Többkomponensű rektifikálás matematikai modellezése iterációval Az Osztály hírei Beszámolók 567 KUCSERÁNÉ PÁPAY MÁRIA, HRABÉCZYNÉ - PÁLL ANDREA: A "Környezetvédelem analitikája" ülésszak PAKSY LÁSZLÓ: Az emissziós spektrometria hazai helyzete NÉMETH ANDRÁS: A The Combusion Institute Magyar Nemzeti Bizottságának ülése KÁLMÁN ERIKA: A víz és gőz tulajdonságaival foglalkozó giensi nemzetközi konferencia Könyvbírálatok 587 SCHAY GÉZA: Tétényi P., Guczi L., PaálZ., Babernics L.: Fémekkel katalizált heterogén szénhidrogén-reakciók (A kémia újabb eredményei 19. kötet) VÉRTES ATTILA: Földiák G., Cserép G.,György I., Róder M.: Wojnárovits L.: Szénhidrogének sugárhatás-kémiai reakcióinak összefüggése molekulaszerkezetükkel (A kémia újabb eredményei 20. kötet) PAKSY LÁSZLÓ: Mika J., Török T.: Emissziós színképelemzés. Gyakorlati rész HARGITTAI ISTVÁN: Landolt-Börnstein Numerical Data and Functional Relationships in Science and Technology. New-Series Group II: Atomic and Molecular Physics Vol. 6. Molecular Constants from Microwave, Molecular Beam, and Electron Spin Resonance Spectroscopy J. Demaison, W. Züttner, B. Starck, I. Buck, R. Tischer, M. Winnewisser; Ed.: K. H. Hellwege, A. M. Hellwege Springer-Verlag Berlin-Heidelberg-New York 1974

Item Type: Journal
Publisher: Akadémiai Kiadó
Additional Information: Kémiai Közlemények. A Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Tudományok Osztályának közleményei, 43. kötet, 1-4. szám (Akadémiai Kiadó, 1975)
Subjects: Q Science / természettudomány > QD Chemistry / kémia
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 30 Dec 2014 08:10
Last Modified: 12 Oct 2023 08:59
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/1838

Actions (login required)

Edit Item Edit Item