REAL-J

A Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztályának közleményei, 1977

A Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztályának közleményei, 54 - 1977. ISSN 0375-9423

[img]
Preview
Text
MUSZTUD_54.pdf

Download (123MB) | Preview
[img] Text (Tartalomjegyzék)
MUSZTUD_54.txt

Download (4kB)

Abstract

54. kötet / 1-2. szám 1 Előszó I. Szilárd testek mechanikája szekció 9 ÁRVAY K. -GYÖRGYI J.-GALASKÓ GY.: Véges elemek módszerének alkalmazása síkbeli képlékeny feladatnál BÉRES E.: A véges alakváltozás elmélete BOSZNAY Á.: Véges elem módszer alkalmazása a sajátfrekvenciák behatárolására KALISZKY S.-NÉDLI P.: Az inhomogén képlékeny félsík és féltér egyszerű diszkrét modellje KOVÁCS M.-RICHLIK GY.-TAKÁCS F.-TÓTH GY.: Egyenes tengelyű, a hossza mentén változó jellemzőkkel bíró, hajlító lengést végző rúd sajátkörfrekvenciáinak javítható közrefogása PÁCZELT I.-NÁNDORI F.: Hibanégyzet minimum elvre alapozott módosított véges elem módszer alkalmazása a kontinuummechanikában PATKÓ GY.: Véges szabadságfokú lineáris rezgőrendszer paraméter változásainak hatása a sajátfrekvenciákra SZEIDL GY.: Becslés heterogén mikropoláris anyagú rúd csavarási merevségére SZEKERES A.: Hosszú rúd hőütés feladatának néhány numerikus eredménye SZERVÁNSZKY GY.: Periodikus mozgások stabilitása TASSI G.-RÓZSA P.: Kétfázisú diszkrét rúdmodell vizsgálata diszkontinuitások és képlékeny alakváltozások figyelembevételével THAMM F.-GÁTI R.: Nagyfeszültségű kábelek kifejlesztése során végzett mechanikai vizsgálatok UJ J.: Spline-függvények alkalmazása rugalmasságtani síkfeladatok megoldásában II. Szerkezetek mechanikája szekció 113 ÁGOSTON GY.: Egy granulálási technológia mechanikai vizsgálata CZEGLÉDI GY.: Szabadságfokredukció és következményei lineárisan rugalmas szerkezetek analízisében DRASKÓCZY A.: Hajlított vasbeton rúdelem nemlineáris számítása kollokációs módszerrel GÁSPÁR ZS.: Rugalmas rúdszerkezetek állapotváltozásának pontos elemzése HEGEDŰS I.: Szakaszosan változó peremfeltételű körhenger metszeterői HORVÁTH GY.: Zavartalan és zavart állapotú finom homok nyírószilárdságának összehasonlító vizsgálata IVÁNYI M.: Nyomott I szelvényű rudak képlékeny lemezhorpadásának kísérleti vizsgálata KABAI I.-LAZÁNYI I.: Módosított szárnyas nyírószonda KÁLLÓ M.: vasúti híd sajátfrekvenciájának meghatározása KÖRÖNDI L.: A "nyírófeszültség-különbség"-módszer néhány alkalmazása optikai feszültségmérési kísérleteknél LUDVIG GY.: A köteges vezetőkben ébredő zárlati erőhatások vizsgálata MARCZAL L.-SOLTÉSZ P.-JANCSECZ S.: Kombinált talajmodellen alapuló számítási eljárás alkalmazása alapgerendák tervezéséhez ORDÓDY M.: Gépszerkezetek inerciális nemlinearitása PLATTHY P.: Az átmeneti zóna kritikus fáradási felülete SEBŐK F.: Kiegészítések a szálerősítésű anyag elemei közti együttdolgozás leírásához SZALAI J.: Folytonos alátámasztású körgyűrűk vizsgálata SZATMÁRI I.: Vékony, merevítetlen gerinclemezek teherbírásszámítása SZÉPE F.: Az erősítő lemez problémája SZILÁGYI GY.: A véges sávok módszerének alkalmazása támaszelmozdulások esetén TOMKA P.: Normál- és nyíróerővel terhelt I tartó határnyomatéka VÉRTES GY.-TORNYOS Á.: Vegyes teherviselő szerkezetű épületek vizsgálata vízszintesen működő dinamikus teherre 54. kötet / 3-4. szám 293 Csáki Frigyes 1921-1977 VERŐ JÓZSEF: Megemlékezés Dr. Dr. h. c. Geleji Sándorról 80. születésnapja alkalmából † ARTOBOLEVSZKIJ, I. I.: A robottechnika tudományos problémái KÉZDI ÁRPÁD: Új elvek és módszerek a geotechnikában STEFÁN MIHÁLY: Az anyagtudomány szerepe és néhány eredménye a kohászatban HAUSZNER ERNŐ-TARDY PÁL-VERŐ JÓZSEF: Az acél zárványosságának vizsgálata és minősítése IVICSICS FERENC-MIKLÓS KÁROLY: Minőségvédelem a vízépítésben LIPKA ISTVÁN: A csigakerekek lefejtésének elmélete. A csigakerék alámetszésének meghatározása JÁNDY GÉZA: Rendszertechnika HIDASI JÁNOS: A változó részcsatorna szélességű rácsáramlás feladatának visszavezetése a síkrács problémára SOMOSVÁRI ZSOLT: A kötött talajok rugalmas jellemzőinek meghatározásáról

Item Type: Journal
Publisher: Akadémiai Kiadó
Additional Information: Műszaki Tudomány. A Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztályának Közleményei, 54. kötet, 1-4. szám (1977)
Subjects: T Technology / alkalmazott, műszaki tudományok
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 29 Dec 2014 09:20
Last Modified: 15 Oct 2023 15:14
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/1791

Actions (login required)

Edit Item Edit Item