REAL-J

Akadémiai Értesítő / Magyar Tudomány, 1961

Akadémiai Értesítő / Magyar Tudomány, 68 (1-12) - 1961. pp. 1-778.

[img]
Preview
Text
MATUD_1961.pdf

Download (86MB) | Preview
[img] Text (Tartalomjegyzék)
MATUD_1961.txt

Download (15kB)

Abstract

1961 / 1. sz. 1 SÁNDOR PÁL: Vallás és filozófia RÉNYI ALFRÉD: Matematikai kongresszusok és a II. Magyar Matematikai Kongresszus VADÁSZ ELEMÉR: Geológusképzésünk az oktatási reform mérlegén GERENDÁS ISTVÁN: Az építészet és építéstudomány szakemberképzésének problémáiról SZEMLE A Magyar Tudományos Akadémia életéből A TUDOMÁNYOS ÉS FELSŐOKTATÁSI TANÁCS KÖZLEMÉNYEI NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS ÉLET A tudományos munka irányításának és tervezésének néhány kérdéséről a Szovjetunióban tett tanulmányút alapján (Szántó Lajos) A Kárpátok flórájának és faunájának kutatásával foglalkozó lvovi konferenciáról (Zólyomi Bálint-Kaszab Zoltán) A Tudományos Minősítő Bizottság hírei KÖNYVSZEMLE A Haydn-év hazai zenetudományi kiadványairól (Bónis Ferenc) FENYŐ ISTVÁN: Reformkori irodalmunk az egykorú orosz sajtó tükrében (Horváth Károly) POGÁNY FRIGYES: Szobrászat és festészet az építőművészetben (Aradi Nóra) GEGESI KISS PÁL-SZUTRELY GYULA: A szív- és vérkeringési betegségek csecsemű- és gyermekkorban (Kapus Gyula) 1961 / 2. sz. 85 TRENCSÉNYI-WAODAPFEL IMRE: Tudomány és vallás ERDEY-GRÚZ TIBOR: A világ anyagiságáról GEGESI KISS PÁL: Merre halad az orvostudomány? CSANÁDI GYÖRGY: A magyar közlekedéstudomány ötéves és távlati terve LENGYEL SÁNDOR: A Tudományos Munkások Világszövetségének tevékenysége SZEMLE A Magyar Tudományos Akadémia életéből A Magyar Tudományos Akadémia és az Ókortudományi Társaság Klasszika-filológiai Konferenciája (Töttössy Csaba) Külföldi vendégek előadásai az Akadémián J. D. BERNAL: Az élet keletkezésének geológiai és biológiai feltételei (Garzó Tamás) N. A. MENCSINSZKAJA: Az ismeretek alkalmazásának pszichológiája a tanulók iskolai gyakorlatában (Nagy László) FRANTIŠEK ŠORM: A tudományos kutatás tervezése és koordinálása a Csehszlovák Szocialista Köztársaságban (Sz. L.) P. N. GAPOCSKA: A mai revizionizmus az imperializmus szolgálatában (Tamás György) TÖRTÉNELMI ADATTÁR Pápai Páriz-album az Akadémia kézirattárában (Gergely Pál) KÖNYVSZEMLE ZÁDOR ANNA: Pollack Mihály (1773-1855) (Granasztói Pál) VAJDA IMRE: Nemzetközi kereskedelem (Bognár József) MOSONYI LÁSZLÓ: Belgyógyászati theárpia (Kunos István) CHESTNUT-MAYER: Szervomechanizmusok és szabályozó rendszerek tervezése (Frigyes Andor) 1961 / 3. sz. 169 P. N. FEDOSZEJEV: A kommunizmus és a filozófia KORACH MÓR: Az oktatási reform és a vegyészmérnökképzés elvi kérdései BÁLINT ANDOR: A heterózis elméleti alapjai a növényvilágban ZSEBŐK ZOLTÁN: A radioizotópok szerepe a klinikai diagnosztikában SZABADY EGON: A Magyar Tudományos Akadémia Demográfiai Bizottságának feladatai Hatvany Lajos (Szabolcsi Bence) SZEMLE A Magyar Tudományos Akadémia életéből Az Akadémiai Könyvtár funkciói (Rózsa György) Klinikusok és biológusok közös szimpóziuma a sebgyógyulásról (Straub F. Brunó) NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS ÉLET A magyar-szovjet tudományos együttműködés új állomása Nemzetközi Operációkutatási Konferencia Franciaországban (Bod Péter) Útiélmények (Moszkva-Peking-Singapore) (Erdős Pál) Idegszebészet Lengyelországban (Mérei F. Tibor) A Tudományos Minősítő Bizottság hírei KÖNYVSZEMLE Tanulmányok Bud apest múltjából XIII. köt. (Borsos Béla) A Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézetének Évkönyvei II. 1958-59. (Vajda Imre) FITZ JÓZSEF: A magyar nyomdászat, könyvkiadás és könyvkereskedelem története (Molnár József) 1961 / 4. sz. 249 A. N. NYESZMEJANOV: A tudomány útjai TELEGDI ZSIGMOND: A nyelvtudomány újabb fejlődéséről PENYIGEY DÉNES: Tessedik Sámuel munkássága és hatása mezőgazdaságunk fejlődésére STRAUB F. BRUNÓ-ELŐDI PÁL: A Magyar Tudományos Akadémia Biokémiai Intézetéről VITA DÖMÖTÖR SÁNDOR: Nemzeti jelleg, etnikai csoport MOLNÁR ERIK: Válasz Dömötör Sándor hozzászólására SZEMLE A Magyar Tudományos Akadémia életéből Az 1961. évi Kossuth-díjasok A Tudományos és Felsőoktatási Tanács közleményei 292 A Tudományos Minősítő Bizottság hírei KÖNYVSZEMLE RÉVÉSZ IMRE: Sinai Miklós és kora. Adalékok a XVIII. századvég magyar társadalomtörténetéhez (Klaniczay Tibor) M. GÁBOR: Die pharmakologische Beeinflussünk der Kapillarresistenz und ihrer Regulationsmechanismen (Knoll József) ERDEY LÁSZLÓ: A kémiai analízis súlyszerinti módszerei (Krausz Imre) 1961 / 5. sz. 309 HEVESI GYULA: A tudományos haladás erkölcsi mozgatói A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 1961. ÉVI CXXI. KÖZGYŰLÉSE RUSZNYÁK ISTVÁN: Elnöki megnyitó ERDEI FERENC: Az Elnökség beszámolója az Akadémia 1961. évi közgyűlésén SZABÓ IMRE: Néhány megjegyzés az UNESCO XI. általános konferenciájáról SÁNDOR PÁL: Francis Bacon SZEMLE A Magyar Tudományos Akadémia 1961. évi CXXI. közgyűléséről A Magyar Tudományos Akadémia életéből KÖNYVSZEMLE Tanulmányok a neveléstudományok köréből (1959) (Tóth Gábor) Modern matematika mérnököknek (Alpár László) ISTVÁNFFY GYULA: Villamos gépek mérése (Vajda György) 1961 / 6. sz. 377 FARKAS LÁSZLÓ: "Fizikai" idealizmus és "biológiai" idealizmus DETRE LÁSZLÓ: A világűr meghódításának szovjet sikereihez ACZÉL ISTVÁN: Az elektronikus számológépek hazai alkalmazásáról VADÁSZ ELEMÉR: A földtan természettudományos iránya és fejlődése VITA VAJTA LÁSZLÓ: A vegyészmérnök-képzés reformja és tervgazdálkodásunk igényei SZEMLE Az MTA 1961. évi CXXI. közgyűlésének határozata A Magyar Tudományos Akadémia életéből Az Akadémia könyv- és folyóiratkiadási tevékenységéről (Erdélyi Elekné) Előadássorozat Bartók Béla születésének 80. évfordulóján (Szomjas-Schiffert György) Vita a nyelv strukturális elemzésének és a matematikai módszerek nyelvtudományi alkalmazásának kérdéseiről (H. Molnár Ilona) NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS ÉLET A Szovjetunió Tudományos Akadémiájának 1961. évi közgyűlése A magyar-német tudományos kapcsolatok új állomása (Szemerédy Tibor) A Tudományos Minősítő Bizottság hírei TÖRTÉNETLMI ADATTÁR Bartók Béla utolsó évei a Magyar Tudományos Akadémián (Rácz Ilona) KÖNYVSZEMLE BENKŐ LÓRÁND: A magyar irodalmi írásbeliség a felvilágosodás korának első szakaszában (Hexendorf Edit) F. RÉNYI-VÁMOS: Das innere Lymphgefässsystem der Organe (Szabó György) HUGO GLASER: A gyógyítás diadalútja (Róth Miklós) 1961 / 7-8. sz. 457 SZERÉNYI SÁNDOR: Tudományos életünk néhány időszerű kérdéséről BENKŐ LÓRÁND: A nacionalizmus és a kozmopolitizmus problémái anyanyelvünk egyetemi oktatásában ERDEY-GRÚZ TIBOR: Az ellentétek küzdelme és egysége - ahogyan a vegyész látja SZAKASITS D. GYÖRGY: A tudományos kutatómunka társadalmi-gazdasági szerepe, átalakulásának főbb tendenciái RADNÓT MAGDA: A fény jelentősége a szervezet működésében GELEJI SÁNDOR: Természettudomány, műszaki tudomány TÉTÉNYI PÁL: A radioaktív izotópok alkalmazásának helyzete és lehetőségei hazánkban H. Sz. Kostojanc (Törő Imre) SZEMLE A Magyar Tudományos Akadémia életéből A szegedi Akadémiai Napokról (Wittman Tibor-Kovács István) Az Akadémiai Könyvtár ősnyomtatvány-gyűjteményének újabb gyarapodása (Csapodi Csaba) Külföldi vendégek előadásai V. SZ. NYEMCSINOV: A szovjet közgazdászok eredményei a matematikai módszerek alkalmazásában (Simon György) E. R. MUSZTEL: A szovjet asztrofizika eredményeiről (Paál György) NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS ÉLET Előadókörúton Ausztráliában (Erdős Pál) A Nemzetközi Társadalomtudományi Dokumentációs Bizottság tevékenységéről (Rózsa György) Nemzetközi Agyműködést Kutató Szervezet (Lissák Kálmán) KÖNYVSZEMLE "Mindenki újakra készül..." I., III. (Rejtő István) Csokonai emlékek (Fenyő István) RÉDEI JENŐ: A születések és halálozások a XIX. és XX. században Európában és Magyarországon (Vincze István) K. LISSÁK-E. ENDRŐCZI: Die neuroendokrine Steuerung der Adaptationstätigkeit (Ádám György) GRANASZTÓI PÁL: Város és építészet (Vámossy Ferenc) 1961 / 9. sz. 579 HAJDÚ GYULA: A nyugat-berlini kérdés MÉREI GYULA: A Habsburg monarchia idealizálása a "nemzetekfölötti állam" eszméjének szolgálatában PÁL LÉNÁRD: A Központi Fizikai Kutató Intézet tíz éve TŐKÉS OTTÓ: Az Akadémia tudományszervezési feladatairól az 1961. évi közgyűlés után Horváth János (Trencsényi-Waldapfel Imre) SZEMLE A Magyar Tudományos Akadémia életéből A Demográfiai Elnökségi Bizottság működéséről Az első Magyar Analitikai Kongresszusról (Kardos Ibolya) Az Akadémia a Budapesti Ipari Vásáron (Csató Éva) Az intézetek hírei NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS ÉLET A Szovjetunió Tudományos Akadémiájának május 19-i közgyűléséről A tudományos kutatás szervezésének új módszerei a Szovjetunióban (T. O.) Pedagógiai és neveléslélektani kutatások a Román Népköztársaságban (Szarka József-Salamon Jenő) A siracusai Archimedes-ünnepségről (Kárteszi Ferenc) A Tudományos Minősítő Bizottság hírei KÖNYVSZEMLE BERRÁR JOLÁN: A magyar hasonlító mondatok története a XVI. század közepéig (R. Hutás Magdolna) TASNÁDI KUBACSKA ANDRÁS: Palaeopathologia I. (Palla Ákos) E. RAJKA: Allergia und allergische Erkrankungen (Armentano Lajos) SZABADVÁRY FERENC: Az analitikai kémia módszereinek kialakulása (Pais István) 1961 / 10. sz. 667 TARJÁN REZSŐ: Gondolkodási folyamatok gépesítése RÉNYI ALFRÉD: Gondolatok a matematikusképzés továbbfejlesztéséről WEISZFEILER GYULA: A mikrobiológia eredményei és kutatási feladataink MAJOR MÁTÉ: A "szép" és a "művészi" mai építészetünkben SZEMLE A Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalása a német békeszerződés kérdésében Statisztikai tudományos konferencia Budapesten (Román Zoltán) Ankét a mezőgazdasági önköltség és jövedelemszámítás problémáiról (Pálinkás István) KÜLFÖLDI VENDÉGEK ELŐADÁSAI A. V. PALLADIN: Lenin és a tudomány TÖRTÉNELMI ADATTÁR Bartók Béla ismeretlen levelei a Tudományos Akadémia Könyvtárában (Gergely Pál) KÖNYVSZEMLE NAGY PÉTER: Szabó Dezső az ellenforradalomban (1919-1923) (Mérei Gyula) Sovietico Turcica (U. Kőhalmi Katalin) A Magyar Tudományos Akadémia Mezőgazdasági Kutató Intézete Jubileumi Tudományos Konferenciája (Pollhamer Ernő) PERÉNYI IMRE: A városépítés története (Granasztói Pál) SZÁNTAY BALÁZS: Vegyipari készülékek szerkesztése (Németh Jenő) 1961 / 11. sz. 741 HEVESI GYULA: Kongresszus, amely előrevetíti az emberiség jövőjét ORTUTAY GYULA: Bartók Béla SZÁNTÓ GYÖRGY: A német imperializmus gazdasági és politikai módszerei a múltban és a jelenben MUSZKA DÁNIEL: A gépjárműközlekedés biztonsága és az automatika ADLER PÉTER: A szájsebészet problémái Jávorka Sándor (Zólyomi Bálint) SZEMLE A Magyar Tudományos Akadémia életéből A Liszt-Bartók Konferencia (Falvy Zoltán) A balatonvilágosi Differenciál-, Integrál- és Függvény-egyenlet Kollokviumról (Aczél János) Dunakutatási Konferencia Budapesten (Dudich Endre) A faunakutatási symposium és tanulságai (Székessy Vilmos) A Tudományos és Felsőoktatási Tanács hírei A Tudományos Minősítő Bizottság hírei Az 1961. évi aspiránsfelvételekről TÖRTÉNELMI ADATTÁR Bolyai János házassága a köztudatban és a dokumentumok (Sarlóska Ernő) KÖNYVSZEMLE Anyanyelvi műveltségünk. A pécsi nyelvművelő konferencia anyaga (G. Varga Györgyi) SÁFRÁN GYÖRGYI: Arany János és Rozvány Erzsébet (Horváth Károly) BOGNÁR JÓZSEF: Kereslet és keresletkutatás a szocializmusban (Mátyás Antal) V. P. SZIGORSZKIJ: Négypólusok elmélete (Fényes Tamás) 1961 / 12. sz. 817 FRISS ISTVÁN: A második ötéves népgazdasági tervről NAGY PÉTER: Az új magyar dráma az elmúlt évadban TOMKA IMRE: Az elektroenkefalográfia (EEG) klinikai alkalmazásáról EGYED LÁSZLÓ: A Föld dinamikája SZEMLE Kádár János és Kállai Gyula elvtársak látogatása a Magyar Tudományos Akadémián Lengyel-magyar történész konferencia (Benda Kálmán-Makkai László-Szűcs Jenő) A Korányi Sándor Társaság nagygyűlése (Zoltán Imre) NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS ÉLET A Német Mezőgazdaságtudományi Akadémia 10 éves jubileuma (Manninger Rezső) A Nemzetközi Összehasonlító Irodalomtörténeti Társaság III. Kongresszusa Utrechtben (Klaniczay Tibor) Nemzetközi Fonetikai Kongresszus Helsinkiben (Molnár József) A turnovi Kristálynövesztési Konferenciáról (Tarján Imre) V. Nemzetközi Biokémiai Kongresszus Moszkvában (Straub F. Burnó-Csuzi Sándor-Venetianer Pál) A moszkvai Baikov Intézet konferenciájáról (Verő József) Az 1961. évi krynicai tudományos konferenciáról (Csonka Pál) A Tudományos Minősítő Bizottság hírei KÖNYVSZEMLE A mai magyar nyelv rendszere (Berrár Jolán) FÉNYES ISTVÁN: A gravitáció hatása feltétlen és feltételes reflexmechanizmusok kialakulására (Sai-Halász András) SITKEI GYÖRGY: Keverékképzés és égés lefolyása Diesel-motorokban (Gábriel Győző) RÖMPP: Vegyészeti lexikon 1-3. (Szántó Lajos)

Item Type: Journal
Publisher: Magyar Tudományos Akadémia
Additional Information: Magyar Tudomány – A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője, 1961 (68. kötet = Új folyam 6. kötet), 1-12. szám
Subjects: A General Works / általános művek > AS Academies and learned societies (General) / akadémiák, tud. társaságok
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 18 Apr 2014 12:03
Last Modified: 19 Oct 2023 10:05
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/161

Actions (login required)

Edit Item Edit Item