REAL-J

A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének Közleményei, 1951

A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének Közleményei, 2 - 1951.

[img]
Preview
Text
NYELVTUDINTKOZL_02_1951.pdf

Download (935MB) | Preview
[img] Text (Tartalomjegyzék)
NYELVTUDINTKOZL_02_1951.txt

Download (4kB)

Abstract

1951 / 1. szám 1 V. V. Vinogradov: I. V. Sztálinnak a nyelvtudomány kérdéseiről szóló munkái és a szovjet nyelvtudomány fejlődésének új útjai a nyelvészeti vita eredményeivel kapcsolatban 3 A. Sz. Csikobava: A szovjet nyelvtudomány állapota és feladatai L. V. Sztálin útmutatásainak fényében 38 L. A. Bulahovszkij: A szláv nyelvek összehasonlító-történeti tanulmányozásának néhány kérdéséről 51 A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének munkájából: 63 Az Értelmező Szótár 63 1951 / 2. szám 69 A. Sz. Csikobava: A szovjet nyelvtudomány fejlődésének sztálini szakasza és a historizmus problémája 71 B. A. Szerebrennyikov: A nyelvtudomány összehasonlító-történeti módszerének fogyatékosságairól 82 N. Sz. Poszpelov: I. V. Sztálin tanítása a nyelv nyelvtani szerkezetéről 94 R. I. Avanyeszov: I. V. Sztálin a nyelvek és nyelvjárások fejlődéséről 111 A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének munkájából: 131 A magyar nyelv finnugor elemeinek etimológiai szótára 131 1951 / 3. szám 139 Előszó 141 Sz. I. Ozsegov: Az orosz nyelvfejlődés alapvonásai a szovjet korszakban 143 G. D. Szanzsejev: A történeti nyelvfejlődés tanulmányozásának néhány kérdéséhez 161 A "Bevezetés a nyelvtudományba" és "A sztálini nyelvelmélet alapjai" című szovjet egyetemi kollégiumok tanterv-vázlata 183 Beszámoló a Szovjetunió Tudományos Akadémiája Nyelvtudományi Intézetének tervmunkáiról 198 A SzTA Nyelvi és Irodalmi Osztályának és az OSZFSZK Neveléstudományi Akadémiájának I. V. Sztálin nyelvtudományi cikkeivel és a szovjet iskolai nyelvoktatás kérdéseivel foglalkozó egyesített tudományos ülésszakán hozott határozat 204 L. A. Bulahovszkij, A. E. Morgyinov, V. P. Szuhotyin, E. Petrovici, L. Rautu tanulmányának, továbbá egy szovjet nyelvtudományi vitaülésnek kivonatos ismertetése 212 A MTA Nyelvtudományi Intézetének munkájából: 238 A fonetikai laboratórium felszerelése és rendeltetése open notbold notitalic #0 1951 / 4. szám 245 Az 1950. évi nyelvészeti munkák bibliográfiája 247 Előszó 247 Bibliográfiák 257 Általános nyelvészet 259 Egyes nyelvek és nyelvcsaládok 316 Tárgymutató az egyéb tudományokat is érintő munkákról 445 Tartalomjegyzék 448 1951 / 5. szám 453 V. V. Vinogradov: Az alapszókincs és ennek szerepe a szóalkotásban a nyelv fejlődése során 455 R. A. Budagov: A szókészlet állandó és változó elemeinek problémájához 482 P. Ja. Csernih: A nyelv fejlődésének és a nép történetének összefüggése I. V. Sztálin nyelvtudományi munkáinak megvilágításában 495 V. V. Gudkova-Szenkevics, N. A. Butyinov, Je. M. Galkina-Fedoruk, V. P. Szuhotyin, N. I. Tolsztoj szovjet nyelvészek cikkeinek kivonatos ismertetése 517 Hírek: A szovjet nyelvtudomány eseményei 531 A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének munkájából: 534 A Nyelvművelő Munkaközösség 534 Szemle 538 Szovjet folyóiratok, évkönyvek és gyűjteményes munkák 538 1951 / 6. szám 549 A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetében 1951. első felében elhangzott szakmai-ideológiai előadások 551 Lakó György: Sztálin elvtárs nyelvtudományi cikkei, a Sztálin cikkek előzményei 553 Király Péter: A nyelv egysége 564 Herman József: A szókincs és fejlődése 573 Benkő Lóránd: A nyelvtani szerkezet és a nyelvtan kérdései 588 Hegedüs Lajos: A nyelv és gondolkodás 600 Kálmán Béla: A történeti-összehasonlító módszer 616 Fónagy Iván: F. Saussure nyelvtudományi alapelvei 629 Országh László: Sztálin cikkei és Intézetünk munkája 654 Tartalom 661

Item Type: Journal
Publisher: Magyar Tudományos Akadémia
Additional Information: A Nyelvtudományi Intézet Közleményei, 2. évfolyam, 1-6. szám (1951)
Subjects: P Language and Literature / nyelvészet és irodalom > P0 General Philology. General Linguistics / általános filológia, általános nyelvészet
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 12 Dec 2014 13:58
Last Modified: 25 Sep 2023 07:39
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/1251

Actions (login required)

Edit Item Edit Item