REAL-J

Items where Year is 1882

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 38.

Akadémiai Értesítő / Magyar Tudomány, II/16 - 1882. pp. 1-250.

Jogtudományi Közlöny, 17 - 1882.

Budapesti Szemle, 29 - 1882.

Budapesti Szemle, 30 - 1882.

Budapesti Szemle, 31 - 1882.

Budapesti Szemle, 32 - 1882.

Magyar Könyvszemle, 1882 - 1882.

Akadémiai Almanach, 1882 - 1882.

Magyar Történelmi Tár, 3.5 - 1882.

Egyetemes Philologiai Közlöny, 6 - 1882.

A Magyar Tudós Társaság évkönyvei, 16 - 1882.

Közgazdasági Szemle, 6 - 1882.

Magyar Nyelvőr, 11 - 1882.

Sárospataki Lapok, 1 - 1882.

Természettudományi Közlöny / Természet Világa, 14 - 1882.

Ungarische Revue, 2 - 1882.

A Kisfaludy-Társaság Évlapjai, 17 - 1882.

Archaeologiai Értesítő, U2 - 1882.

Az Országos Középiskolai Tanáregylet Közlönye, 15 - 1882.

Beobachtungen Astrophysikalischen Observatorium O Gyalla, 5 - 1882.

Bányászati és Kohászati Lapok, 15 - 1882.

A Békésvármegyei Régészeti és Mivelődéstörténelmi Társulat Évkönyve, 8 - 1882.

A Felsőmagyarországi Múzeum-Egylet évkönyve, 1882 - 1882.

Földrajzi Közlemények, 10 - 1882.

Földtani Közlöny, 12 - 1882.

Koszoru, 7 - 1882.

Koszoru, 8 - 1882.

Magyar Könyvészet, 6 - 1882.

A Magyarországi Kárpátegylet évkönyve, 9 - 1882.

MÁFI évi jelentése, 82 - 1882.

Századok, 16 - 1882.

Természetrajzi Füzetek, 6 (1-4) - 1882.

Természettudományi Füzetek, 6 - 1882.

A Trencsén megyei Természettudományi Egylet évkönyve, 5 - 1882.

Történelmi és Régészeti Értesítő, 8 - 1882.

Orvosi Hetilap, 26 - 1882.

MTA Tagajánlások, 1882 - 1882.

Értekezések a nemzetgazdaságtan és statisztika köréből, 1-2 - 1882.

This list was generated on Tue Mar 2 21:56:24 2021 CET.