REAL-J

Magyar Kémiai Folyóirat, 1956

Magyar Kémiai Folyóirat, 62 - 1956.

[img]
Preview
Text
MTA_MagyarChemiaiFolyoirat_1956_062.pdf

Download (450MB) | Preview

Abstract

1956 / 1. szám Magyar Miklós: Megjegyzések a fémkatalízis elméletéhez Bálint Tibor: Ultraibolya abszorpciós felvételek kvantitatív kiértékelésének új módszere Szolcsányi Pál: Egyszerű Raman-berendezés és eljárás szénhidrogénelegyek elemzésére Bozsai Imre - Kapócsy Endre: Új, fotometrikus módszer az "automata-acélok" ólomtartalmának gyors meghatározására Nyilasi János: A gliadin racemizációjáról Pungor Ernő - Konkoly Thege Ilona: Magnéziumvegyületek vizsgálata lángfotométerrel Gyenes István: Izolizersavhidrazid meghatározása 0,05 n perklórsavval ecetsav-ecetsavanhidrides közegben Evva Ferenc: Koncentrált vizes polivinilalkohol-oldatok szerkezeti belső súrlódásáról Bognár Rezső - Nánási Pál: Nitrogén-glükozidok III. Izomer glükozilamin-tetraacetátok előállítása Sajó István: A vas maszkírozása komplexon III-mal történő meghatározásoknál Soltész Jenő: A g-penicillinnek N-etil-piperidin-g-penicillinnel képezett kristályos vegyülete Cornides István - Tóth Lajos: Megjegyzések a rádiófrekvenciás tömegspektrométer kémiai alkalmazásának kérdéséhez Pais István - Pataki László: Az ötvegyértékű vanádium nitrides redukciója 1956 / 2. szám Evva Ferenc: A polimetakrilamid előállításáról Bognár János - Nagy Lajos: Az ezüst-, illetve jodid-ion titrálása reverzibilis redoxszorpciós végpontjelzéssel II. Nyilasi János: A fehérjék biuretreakciójáról VI. Vinkler Elemér - Klivényi Ferenc: Adatok a "szulfénsavanhidridek" reakcióihoz Tokár Géza - Simonyi István: Vizsgálatok az oxiaril-triklórmetil-karbinolok előállítására Sajó István: A vas maszkírozása komplexon III-mal ferro-ferricianid és benzidin indikátor jelenlétében Almássy Gyula - Dezső István: Az oldószer savkoncentrációjának szerepe az anorganikus papírkromatográfiában Győrbíró Károly - Poós László: Új típusú polarografáló cella áramló higany elektróddal Láng László - Falta Éva: Az ultraibolya abszorpciós spektroszkópia egyik fontos alkalmazásáról Bot György: Kristályos glükóz-6-foszfát preparatív előállítása glükóz-1-Foszfátból Bitskei József: A karbamid gyors meghatározása oxidációs titrálással 1956 / 3. szám Szebényi Imre: Nagy kéntartalmú gázolajpárlat nagynyomású hidrokéntelenítése különböző katalizátorokkal Simonyi István - Tokár Géza: Vizsgálatok a 4-oxifenilglioxál, valamint az oxibenzaldehidek előállítására Ramaszéder Károly: A homogenizált keményítő néhány tulajdonságáról Evva Ferenc: Báriumszulfát peptizációja szintetikus polimerekkel Bognár Rezső - Nánási Pál: Nitrogén-glükozidok IV. Berty József - Markó László - Kalló Dénes: Etilalkohol előállítása szintézisgázból Győrbíró Károly - Poós László - Proszt János: A magnézium polarográfiája Almássy Gyula - Zichy Ernő: Formaldehid kolorimetriás meghatározása floroglucinnal Vajta László - Toperczer Johanna - Lengyel Tamás: Röntgen, illetve radioaktív sugárzás felhasználása paraffinok klórozásának elősegítésére 1956 / 4. szám Gráf László - Tóth József - Göncz István: Szénhidrogéngázok kromatográfiás meghatározását befolyásoló tényezők vizsgálata Lakatos Béla - Király Dezső - Bayer Jenő: Új periodikus függvények III. Solti Mihály - Kiss László - Vigh Antal: Ónbevonatok korrózióállóságának elektrokémiai vizsgálata Bakácsné Polgár Erzsébet - Szekeres László: A szulfát-ionok térfogatos meghatározásáról Bozsai Imre: Kis mennyiségű cink polarografikus meghatározása sok alumínium mellett Magyar Miklós: Fémkatalízis a műszaki gyakorlatban I. 1956 / 5. szám Haidegger Ernő: Hazai barnakőszeneink kéntelenítésének lehetőségei Dévay József: A higany elektród katódos polarizációja szünetes négyszögáram és aszimmetrikus szinuszáram segítségével Dévay József - Mühlrad Éva: Konduktometriás titrálás egyenáram használatával Gál György - Krasznai Istvánné: Alumínium-halogénalkoholátok szerepe a Meerwein-Ponndorf-Verley-redukciónál IV. Beke Dénes - Martosné Bárczai Marietta: Kotarninszármazékok szerkezeti problémái I. Géczy György: Új módszer aralkilminopiridinek előállítására Inczédy János - Gyurkó János: Rasching-féle hidroxilamin-előállítás Tokár Géza - Simonyi István: Alumínium-halogénalkoholátok szerepe az Oppenauer-oxidációnál I. Jarabin Zoltán - Csiszár Béla: Kis mennyiségű vanádium(V) kimutatása guajakolos reakcióval Szabó Zoltán - Király Dezső: Sokoldalúan használható torziós mérleg a kémiai laboratórium számára Sajó István: Egy új indikációs módszer a komplexometriában Nyeszmejánov, A. N. - Kabacsnik, M. I.: Kettős reakcióképesség és tautomeria I. 1956 / 6. szám Dévay József: Megfigyelések a higany elektród polarizációs kapacitásával kapcsolatban Fabuss Béla: A komponensek aktivitási együtthatóinak a folyadékfázis összetételétől való függését kifejező egyenletek binér elegyeknél Lénárd Kató: Eljárás DL-efedrin és DL-metilefedrin elválasztására Jankovits László: Vas(III)-ionok térfogatos meghatározása tripolifoszforsavval Szűcs Miklós - Adonyi Zoltán: A szénhidrogénezés savanyú olajainak vizsgálata Beke Dénes - Harsányi Kálmán: Kotarninszármazékok szerkezeti problémái II. Beke Dénes - Harsányi Kálmán - Kőrösi Jenő: Kotarninszármazékok szerkezeti problémái III. Flóderer István - Farkas Sándorné: Penicillin-készítmények bomlása: penicilloinsav meghatározása Beck Mihály - Tóth Kálmán: A krómrodanid komplexek képződésének mechanizmusáról Nyeszmejánov, A. N. - Kabacsnik, M. I.: Kettős reakcióképesség és tautomeria II. 1956 / 7. szám Bognár János - Nagy Lajos: A cink térfogatos meghatározása káliumvas(II)cianiddal reverzibilis redoxi-adszorpciós indikátorokkal Paulik Jenő - Proszt János: Új módszer polarogramok deriválására Ádám János - Ettre Lászlóné - Gergely György - Váradi F. Péter: Oxidkatódok lángfotométeres elemzése Pungor Ernő - Konkoly Thege Ilona: Atomos emissziók lángfotometriás vizsgálata I. Pungor Ernő - Konkoly Thege Ilona: Molekulasávokon mért emissziók lángfotometriás vizsgálata I. Pungor Ernő - Konkoly Thege Ilona: Molekulasávokon mért emissziók lángfotometriás vizsgálata II. Salgó Éva - Kis Gyula - Morvay József: Az adrenalin fotometrikus meghatározása dikáliummerkuritetrarodaniddal Gyenes István: Benzol-metanolos káliummetoxid mérőoldat faktorának beállítása 2-fenilkinolin-4-karbonsavval Gyenes István: Ergotoxinfoszfát bázistartalmának és savkomponensének meghatározás vízszintes, illetve differenciáló oldószerben Gyenes István: Dietilsztilbendiol és dietilsztilbendiol-dipropionát (Syntestrin) térfogatos meghatározása Bardócz Árpád - Varsányi Ferenc: Spektrokémiai elemzés időben felbontott szikraszínképek segítségével Beke Dénes - Szántay Csaba: Helyiérzéstelenítő hatású dihidroizokinolin-származékok szintézise Bitskei József - Móritz Péter: A brazilin mint sav-bázis indikátor Pais István: A vanádium mikrojodometriás meghatározása Nyeszmejánov, A. N. - Kabacsnik, M. I.: Kettős reakcióképesség és tautomeria III. KÖNYVISMERTETÉS Kiss Árpád: Buzágh Aladár: A kolloidika praktikuma 1956 / 8. szám Galiba Ilona - Csányi László - Szabó Zoltán: A peroxidikénsav reakcióinak katalízise I. Galiba Ilona - Csányi László - Szabó Zoltán: A peroxidikénsav reakcióinak katalízise II. Beke Dénes - Szántay Csaba: Az opiánsav viselkedése dekarboxilező és dezalkilező ágensekkel szemben Bognár Rezső - Nánási Pál - Nánásiné Nemes Éva: Nitrogén-glükozidok V. Molnár István - M. Kelemen Ágnes: Vízben oldott szerves bázisok adszorpciója derítőföldön Nyeszmejánov, A. N. - Kabacsnik, M. I.: Kettős reakcióképesség és tautomeria IV. 1956 / 9. szám Pais István - Pataki László: Az ötvegyértékű vanádium nitrides redukciójáról Székely András: Egy viszonylag kis hőmérsékletet alkalmazó metánbontó technológia termodinamikájáról Bartha Lajos - Szabó Zoltán: A dinitrogéntetroxid hidrolíziséről Bakácsné Polgár Erzsébet - Szekeres László: Adatok az arzenát-ionok térfogatos meghatározásához Beke Dénes - Harsányi Kálmán: Kotarninszármazékok szerkezeti problémái IV. Erdey-Grúz Tibor - Zimmer Károly: Katalitikus hidrálások sebességéről Libor Oszkár - Gerecs Árpád: Vizsgálatok hazai előfordulású glaukonittal Nagy Ferenc: Módosított Dubrovin-manométer alkalmazása manosztát kontakt manométereként Bodánszky Miklósné - Hollós Jenő - Németh Ottóné: Kis mennyiségű hisztamin meghatározása sok hisztidin mellett Solymosi Frigyes: Az ozmiumteroxiddal katalizált nátriumarzenit-ferricianid reakció analitikai alkalmazásai Fleps Valter - Inczédy János: Polivanadátok P2O5-tartalmának meghatározása RÖVID KÖZLEMÉNY Almássy Gyula - Zs. Kávai Mária: Érzékeny és gyors vasmeghatározás természetes vizekben Tölgyessy György - Kovács Péter: Az ultrahang hatása kristályosított tojásfehérje albuminjára 1956 / 10. szám Tokár Géza - Simonyi István: Új kolorimetriás eljárás kis mennyiségű diénösztrol és dietilstilbösztrol meghatározására Almássy Gyula - Vigvári Mihály: A molibdén(VI) mikrokimutatása és kolorimetriás mikromeghatározása morinnal Szántay Csaba: Fenoléterek reakciója MXn típusú reaktánsokkal I. Nyilasi János - G. Vargha Éva: A glikoll rézkomplexéről Proszt János - Győrbíró Károly: Természetes és ipari vizek polarográfiai vizsgálata I. Kardos Ferenc - Deutsch Rózsa - Stölczer Erzsébet: A pigment szerepe a filmképzésben Simonyi István - Tokár Géza: Új kolorimetriás eljárás kis mennyiségű tropasav és mandulasav, valamint ezek észterszármazékainak meghatározására Lempert Károly - Beke Dénes - Herr Ferenc: Vizsgálatok a helyiérzéstelenítők köréből V. Bayer Jenő: Kristályos reszerpin meghatározása vízmentes közegben Csányi László - Solymosi Frigyes: A peroxi-vegyületek és a rodanid-ionok közötti reakciókról 1956 / 11-12. szám Kováts Zoltán: A fehérjék biuretreakciójáról VII. Lempert Károly - Beke Dénes - Borovansky, Alois: Vizsgálatok a helyiérzéstelenítők köréből VI. Dévényi Tibor - Szörényi Broniszlava - Sajgó Mihály: A foszfoglicerinaldehid-dehidrogenáz kémiai szerkezetének ciklikus jellege Pusztai Árpád: Tirozinkodekarbonixiláz Damokos Tamás: Önműködő termomérleg Bozsai Imre: Polarometrikus titrálások forgó platina elektróddal IV. Buzágh Aladár - Wolfram Ervin: A hőmérséklet hatása hidrofil gélek peptizációsebességére Erdey-Grúz Tibor - Nagy Ferenc: Etilén adszorpciója vízben szuszpendált aktív szénen

Item Type: Journal
Publisher: Műszaki Kiadó
Additional Information: Magyar Kémiai Folyóirat : a Magyar Kémikusok Egyesülete tudományos folyóirata, 62. évfolyam (1956)
Subjects: Q Science / természettudomány > QD Chemistry / kémia
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 16 Nov 2016 05:39
Last Modified: 12 Dec 2016 08:20
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/8544

Actions (login required)

Edit Item Edit Item