REAL-J

Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1884

Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 2 - 1884.

[img]
Preview
Text
MatematikaiTermTudErtesito_02.pdf

Download (32MB) | Preview

Abstract

A MATHEMATIKAI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI OSZTÁLY ÜLÉSEI 1883. október 15-én 8 1883. november 12-én 39 1883. deczember 10-én 77 1884. január 21-én 107 1884. február 18-án 130 1884. márczius 17-én 189 1884. április 21-én 219 1884. május 19-én 343 1884. junius 23-án 398 AUER HENRIK: Az aetliylphenolról 201 BALLÓ MÁTYÁS: Phytochéiniai adatok 120 BALLÓ MÁTYÁS: A glycerithritről 191 BALLÓ MÁTYÁS: A levegő szénsavtartalmának meghatározásáról 194 BALLÓ MÁTYÁS: A borhegyi ásványvíz elemzése 198 BEKE MANÓ: A legkisebb működés elve a Gauss-féle görbület-elmélet alapján 145 BRAUN KÁROLY: A kalocsai observatorium földrajzi hosszaságáról 210 DADAY JENŐ: Adatok a cilioflagelláták ismeretéhez 77 EMICH GUSZTÁV: A Lethrus cephalotes, Fab. átalakulásának története 175 ERDŐS JÁNOS: Az allantois-üreg keletkezése a gyíkféléknél 114 ERŐSS GYULA: A külső hőmérsék befolyása a csecsemő szervezetére 388 FRÖHLICH IZOR: A magyar korona területén megfigyelt elektromos áramokról 6 FRÖHLICH IZOR: Kritikai megjegyzések az elhajlott fény polározása elméletéhez 225 GOTHARD JENŐ: Egy új spektroskop 43 GOTHARD JENŐ: Megfigyelések a herényi astrophysikai observatoriumon az 1883-ik évben 141 GOTHARD JENŐ: A Pons-Brooks üstökös megfigyelése a herényi astrophysikai observatoriumon 222 HANKÓ VILMOS: Hunyadmegye ásványvizei 5 HANTKEN MIKSA: A buda-kovácsii hegység és az esztergomi vidék területein az utolsó években tett kutatásainak eredményeiről 343 HANTKEN MIKSA: A magyarországi mész- és szarúkövek górcsövi alkatáról 399 HORVÁTH GÉZA : A pirregő tücsök fejlődési viszonyairól 80 HŐGYES ENDRE: Adatok a hypnotismus tüneményeinek ismeretéhez 130 JURÁNYI LAJOS: Újabb adatok a gymnospermák hímporának ismeretéhez 257 JURÁNYI LAJOS: A sejtmag alakulása és alkatáról 271 KALCHBRENNER KÁROLY: Gombák szárítása 107 KLEIN GYULA: Jelentés HEER OSZVÁT haláláról 5 KONKOLY MIKLÓS: Az ó-gyallai csillagvizsgáló közleményei. I. Astrophysikai megfigyelések. 1883. Első rész 40 II. A nap felületének megfigyelése, 1883 132 III. Hullócsillagok megfigyelése a magyar korona területén, 1883 134 IV. Astrophysikai megfigyelések, 1883. Második rész 135 V. 616 állócsillag spektruma 138 VI. Csillagászati megfigyelések, 1883 220 KONKOLY MIKLÓS: Előleges vizsgálatok néhány szénhidrogéngáz spektrumán spektroskoppal és spektrálphotométerrel 345 KÖNIG GYULA: Taylor sorának érvényességi föltételeiről 46 KÖNIG GYULA: Az egész függvények tényezőkre bontása, ha az együtthatók tetsző-legesek 49 *KÖVESLIGETHY RADÓ: Mathematikai spektrál-analysis 39 KRENNER JÓZSEF SÁNDOR: A Szabóitról 244 KRENNER JÓZSEF SÁNDOR: A freibergi bányaakadémia gyűjteményének manganocalcitja 395 *MARTIN LAJOS: A complex függvények parcziális differencziálegyenleteiről 107 MIHÁLKOVICS GÉZA: Vizsgálatok a gerinczes állatok húgy- és ivarszerveinek fejlődéséről. close notbold notitalic #0^M I. A magasabb rangú gerinczesek (amnioták) elemi veséi (nephridia) 109 II. A magasabb rangú gerinczesek ivarcsövei (v. Müller-féle csövei) 347 *MOCSÁRY SÁNDOR: Uj európai és külföldi hártyaröpüek 5 MOLNÁR NÁNDOR: Némely gázok és gőzök hatásáról a phosphor gyúlási hmérsékére és lassú égésére 384 MURAKÖZY KÁROLY: A légenyéleg és ammoniak elegyének eldurranásánál keletkező terményekről 367 ÓNODI ADOLF: A csigolyaközötti dúczok és ideggyökerek fejlődéséről 182 PASZLAVSZKY JÓZSEF: Cynips superfetationis, Giraud. Adalék a gubacsdarázsok ismeretéhez 98 PERÉNYI SÁNDOR: Az elektromos vezetékek hőkibocsátó képességéről és hőmérsékéiől 404 *PRIMICS GYÖRGY: A fogarasi havasok geologiai viszonyairól 190 SCHENZL GUIDÓ: A Krakatoa vulkán kitörésének hutásáról a budapesti légnyomásra 205 TÉGLÁS GÁBOR: A karácsonyfalvi barlang őstörténelmi leleteiről 213 TÉGLÁS GÁBOR: Ujabb barlangi medve leletekről hazánkban 412 THAN KÁROLY: Közlemények a m. k. egyetem vegytani intézetéből 361 THAN KÁROLY: Gasometrikus észlelések 361 TÖMÖSVÁRY ÖDÖN: A Geophilus-félék fonómirigyeinek szerkezete 90 TÖMÖSVÁRY ÖDÖN: *Egy tömegesen tenyésző légyfajról az alsó Duna mellékéről 107 *TÖRÖK AURÉL: Az emberi koponya legjellemzőbb szögeiről 107 *TÖRÖK AURÉL: *Kiváló férfiak koponya-alakjairól 219 TŐTÖSSY BÉLA: A harmadrendű alapalakzatok egy specziális kollineácziójáról 54 VÁLYI GYULA: Többszörösen kollineár háromszögek kúpszeleteknél 184

Item Type: Journal
Publisher: Magyar Tudományos Akadémia
Additional Information: Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 2. kötet, 1883-1884.
Subjects: Q Science / természettudomány > QA Mathematics / matematika
Q Science / természettudomány
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 12 Jul 2015 12:19
Last Modified: 17 Jan 2019 12:07
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/4434

Actions (login required)

Edit Item Edit Item