REAL-J

Általános Nyelvészeti Tanulmányok, 1995

Általános Nyelvészeti Tanulmányok, 18 - 1995.

[img]
Preview
Text
ALTNYELVTAN_18.pdf

Download (143MB) | Preview
[img] Text (Tartalomjegyzék)
ALTNYELVTAN_18.txt

Download (2kB)

Abstract

Beöthy Erzsébet-John-Steiner Vera: Magyar-angol kétnyelvű gyermekek hibázási mintázatának elemzése | Fabó Kinga: Az érzelmi hatástalanítás módjai művészi szövegekben | Fónagy Iván: A hangkarakterológia esélyei | Gergely György: Az aktuális tagolás szerepe a mondatértésben | Gósy Mária: A beszédmegértés folyamatának első szintjei | Herman József-Szentesi-Szépe Judit: Az afáziakutatás nyelvészeti perspektívái | Jarovinszkij Alekszandr: Korai szókincs a gyermeknyelvben | Kassai Ilona: Pszicho-szociolingvisztikai jegyzetek az akcentusról | Lengyel Zsolt: A gyermeknyelvi dialógus vizsgálatának néhány kérdése | Mikes Melánia: A nyelvek megkülönböztetése korai többnyelvű kommunikációban | Osmanné Sági Judit: A belső lexikonhoz való hozzáférés módjai és zavarai afáziás betegeknél | Pléh Csaba-Ackermann Farrel-Komlósy András: Az igemódosítók pszicholingvisztikájáról | Réger Zita: Az utánzás szerepe az anyanyelv elsajátításában | Sallai János-Szende Tamás: Spontán közlések beszédszüneteinek pszicholingvisztikai értelmezése | Síklaki István: A beszédaktusok szerepe a terápiás beszélgetés koherenciájában | Sugárné Kádár Júlia: Az életkor és a szociális körülmények hatása az alanyi, illetve állítmányi csoport kidolgozására, óvodások mondataiban | Szentmiklóssy Margit: Főbb konzekvenciák az [s] és [sz] hangok fonémaszimbólum-képződési folyamatának percepciós kísérletéből | Vértes O. András: Feszültségi-izgalmi érzelmeink tartományának növekedése és a nyelvhasználat | Büky Béla: Achim Eschbach (szerk.), Bühler-Studien | Dörnyei Zoltán: Egy idegennyelv-elsajátítási modell: a monitorelmélet. Step-hen Krashen, Second Language Learning és H. Dulay-M. Burt-S. Krashen, Language Two | Gósy Mária: Lengyel Zsolt, Tanulmányok a nyelvelsajátítás köréből és Lengyel Zsolt, A gyermeknyelv | Kelemen Janka: Göncz Lajos, A kétnyelvűség pszichológiája | Kontra Miklós: Fred R. Hckman-Lawrence H. Bell-Diana Nelson (szerk.), Universals of Second Language Acquisition | Radnai Zsófia: Theo van Els-Theo Dongaerts (szerk.), Applied Linguistics and the Learning and Teaching of Foreign Languages | Szépe György: Miguel Siguán-William F. Mackey, Educacion у bilingüismo | Tüske Margit: Giuseppe Francescato, Il bilingue isolato | Pléh Csaba-Szépe György-Telegdi Zsigmond: Szerkesztői utószó

Item Type: Journal
Publisher: Akadémiai Kiadó
Additional Information: Általános Nyelvészeti Tanulmányok 18. - Nyelvészet és pszichológia (Budapest, Akadémiai Kiadó, 1995) ISBN 963-05-6768-7
Subjects: P Language and Literature / nyelvészet és irodalom > P0 General Philology. General Linguistics / általános filológia, általános nyelvészet
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 06 Dec 2014 06:41
Last Modified: 15 Jun 2015 05:55
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/1142

Actions (login required)

Edit Item Edit Item