REAL-J

Uránia : népszerű tudományos folyóirat, 1904

Uránia : népszerű tudományos folyóirat, 5 - 1904.

[img]
Preview
Text
MTA_Urania_1904.pdf

Download (561MB) | Preview

Abstract

1904 / 1. szám 1 Móricz Zsigmond: Gyulai Pál mint költő 7 Orbán Gyula: Mentés a tengeren 14 Z. B.: A fény hatása az élő szervezetre 25 Timkó Imre: Az ecsedi láp 27 Y: A napfoltok és a légköri lecsapódások 31 Dr. Pekár Károly: Az emberi agyvelő szerepe az emberi nem fejlődésében 33 E. B.: Borchgrevink Karszten délsarki kutató utazó 38 Bibó István: Egy hirlapíró könyvéről (Két közlemény) 41 Lehr Albert: Tell monologja (Schiller) 46 Szász Károly: Lecky verseiből 46 Dr. Kapitány Kálmán: A berlini Uránia 47 Krónika 49 Hasznos tudnivalók 54 1904 / 2. szám 57 Ford. Sz. L.: Spencer Herbert, dr. Stein Lajostól 59 Ford. dr. Kövesligethy Radó: G. Darwin: A tengerjárásról G. Darwintól 65 Bibó István: Egy hirlapíró könyvéről (Két közlemény) 69 Kiss Ottó: A repülőgépekről 77 Dr. Kárffy Ödön: A Kottanerné emlékiratai 88 Ford. dr. Kövesligethy Radó: Saturnus gyűrűi, G. Darwintól 96 Krónika 102 Hasznos tudnivalók 104 Könyvszemle 104 1904 / 3. szám 109 Dr. Bárány Gerő: Kant Immanuel 111 Dr. Almássy György: A közép-ázsiai vasuton 117 Berta Ilona: Shakespeare "Julius Caesar"-járól 123 Ford. Z. B.: A Monte-Rosán épült nemzetközi physiologiai laboratorium, Angelo Mosso-tól 128 Ford. O. Gy.: A technikai tudományok fontossága a természetkutatásban, Dr. O. Thilotól 137 Dr. Szentpétery Imre: Hamis oklevelekről 141 A radium-érczek és a radioactiv anyagok vizsgálata 144 Dr. D. M.: Tengerjáró gyorshajók 148 Dr. Papp Károly: A borbolyai ős-bálna 150 Lehr Albert: A hastingsi csatatér (Heine) 152 Krónika 153 Hasznos tudnivalók 157 Könyvszemle 157 1904 / 4. szám 161 Molnár Viktor: Közművelődésünk fejlődése 163 Szeremley Barna: Arany János jelleme "Epilogus"-a tükrében (Három közlemény) 166 Sajó Károly: Indián vegetarianusok (Két közlemény) 181 Dr. Rátz István: A gümőkóros fertőzés eredetéről 183 Dr. D. M.: A torpedókról, A. Williams nyomán 186 Dr. Cholnoky Jenő: Miért vannak befagyva a kelet-szibériai kikötők? 189 Hogyan merik a rádiumot? (Két közlemény) 191 Marczinkó Ferencz: Egyetemes írás 194 Mikola Sándor: Az energia-áramok munkaképességéről 197 Klupathy Jenő: A radium hatása a villamos szikrára 199 Guatemalában felfedezett őskori város 200 Krónika 202 Hasznos tudnivalók 210 Könyvszemle 210 1904 / 5. szám 213 Zemplén Győző: Az N-sugarakról 215 Szeremley Barna: Arany János jelleme "Epilogus"-a tükrében (Három közlemény) 220 Kardos László: A hadihajók 233 Tass Antal: Az astrophysikai kutatások mai állása (Három közlemény) 238 Dessewffy Arisztid: A révi cseppkőbarlang 244 Kiss Ottó: A budapesti vízművek 249 A quartz higany-lámpa 253 Z. B.: A villamos erő a tejgazdaságban 253 -o-: A robbantás technikájának haladása a szerves vegytan fejlődése óta 255 Újvári Béla: Iskolaegészségügyi nemzetközi congressus 257 Krónika 258 Hasznos tudnivalók 260 Könyvszemle 261 1904 / 6-8. szám 265 Dr. Apáthy István: A fejlődésnek nevezett átalakulásról 267 Szeremley Barna: Arany János jelleme "Epilogus"-a tükrében (Három közlemény) 275 Csudáky Bertalan: Kaukázus 288 Dr. Márki Sándor: Napoleon, költői világításban 295 Dr. Hankó Vilmos: A szovátai forró sóstavakról 298 Z. Gy. fordította: Miért kék az ég? A. Dastretol 301 Huszár Vilmos: Don Quijote 305 Újabban talált praehistoricus rajzok 310 Dr. Nyáry Albert báró: A Zrinyiek otthona 311 Tass Antal: Az astrophysikai kutatások mai állása (Három közlemény) 315 Dr. Prém József: Maeterlinck s a mystikus dráma 323 Kiss Ottó: Az automobil 327 Mikola Sándor: A világ-aether természetéről 332 Sajó Károly: Indián vegetarianusok (Két közlemény) 334 Sz. Ö.: Japánról, Szemere Attila nyomán 336 Hogyan nyerik a rádiumot? (Két közlemény) 344 A tengeralatti aknák 345 A tengeralatti aknák 345 Z. Gy.: A légkör és a talaj radioactivitásáról 346 Krónika 348 Hasznos tudnivalók 349 Könyvszemle 350 1904 / 9. szám 357 Dr. Tóth Rezső: A magyar ifjúsági irodalom s a népiskolai ifjúsági könyvtárak 359 Kézírások és képek telegraphikus továbbitása 372 Gönczi Ferencz: A fák cultusa 373 Francé Rezső: A darwinismus mai állapota 378 Dr. Pekár Károly: A természeti és a művészi suggestióról 380 Gaul Károly: A lakóhelyiségek berendezéséről 382 Z. B.: Az élet meghosszabbításának módja H. Weber nyomán 399 A színes fényképezés új módja 400 Z. B.: Az 1904. évi párisi játék-pályázat 401 A sekretin 403 Krónika 403 Hasznos tudnivalók 405 1904 / 10. szám 409 Makói Makay Béla dr.: Kócsagvadászat a Kis-Balatonon 411 Rácz Miklós: Macchiavelli drámái 415 Sajó Károly: Az ős-természet maradványainak megmentése (Két közlemény) 425 Orbán Gyula: A gyermekszeretet 426 Baranyai Zoltán: A japán írásokról 430 Péterfi Tibor: A hangulat élettani alapjai 433 Kiss Ottó: A vasút (Három közlemény) 435 Z. B.: Az alvás 447 Umschauból ford. Zalai: A társadalom fejlesztése 449 Dr. Terkán Lajos: Élet a holdban 452 Vass Árpád: Görög anekdóták. Ó-görögből 453 Krónika 454 Hasznos tudnivalók 457 1904 / 11. szám 461 Lehr Albert: A "Toldi Estéje" eszméje és tragikuma, a hős bukása 463 Kiss Ottó: A vasút (Három közlemény) 465 Dr. Ny. Farkas Geiza: Japán közoktatásügye 477 Gönczi Ferencz: A határjárások 481 Sajó Károly: Az ős-természet maradványainak megmentése (Két közlemény) 484 Vasút a Mont Blanc-ra 486 Z. B.: Az almaféreg 489 Tass Antal: A csillagászati társulat 20-ik congressusa 492 Fordította Kármán Ferencz: O. J. Lodget: Chemiai affinitás 493 Hugo de Vries: A mesterséges és természetes kiválás összehasonlítása 498 Krónika 502 Hasznos tudnivalók 508 Könyvszemle 509 1904 / 12. szám 513 Dr. Nyáry Albert br.: Az utolsó protestáns Rákóczy 515 Tass Antal: Az astrophysikai kutatások mai állása (Három közlemény) 520 Vende Ernő: Báró Eötvös József 527 O. Gy.: A Simplon-alagút fúrása 529 Rakodczay Pál: Dugonics hatása katonára 532 Kiss Ottó: A vasút (Három közlemény) 539 Dr. Pekár Károly: Legfontosabb érzékünk 546 Mechanikai készülék a járás könnyítésére 549 Dr. Visnya Aladár: A szorzás berendezésmódja a régi hinduknál 551 Z. B.: Világító növények 551 A.: A zöld sugár 553 V. A.: A Julliot-féle szélmérő léggömb 554 Krónika 556 Hasznos tudnivalók 559 Könyvszemle 560

Item Type: Journal
Publisher: Uránia Magyar Tudományos Egyesület / Társaság
Additional Information: Uránia - Népszerű tudományos folyóirat 5. (1904)
Subjects: Q Science / természettudomány > Q1 Science (General) / természettudomány általában
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 10 Aug 2017 06:48
Last Modified: 08 Dec 2021 12:46
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/10727

Actions (login required)

Edit Item Edit Item