REAL-J

Művészettörténeti értesítő, 2012

Művészettörténeti értesítő, 61 - 2012. ISSN 0027-5247 RESTRICTED / NEM LETÖLTHETŐ

[img] Text
MUVTORTERT_61_2012.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (386MB)
[img] Text (Tartalomjegyzék)
MUVTORTERT_61_2012.txt

Download (2kB)

Abstract

2012 / 1. sz. 1 TANULMÁNY SZÉKELY KATALIN: Egy este a Lukács Archívumban. Lukács György és a kortárs képzőművészet KUTATÁS GOLUB XÉNIA: A győri „Istenszülő az Életadó forrás”-ikon: egy magyarországi posztbizánci emlék ikonográfiájához LUKÁCS BETTINA: A növények Szerepe id. Markó Károly festészetében SZVOBODA DOMÁNSZKY GABRIELLA: Markó és az időrend. Észrevételek id. Markó Károly munkásságához FEHÉR ILDIKÓ: Falképek és kereskedők. Új dokumentumok Pulszky Károly firenzei vásárlásairól 1893 és 1895 között ADATTÁR SZILÁRDFY ZOLTÁN: Konstantinápolyi Szent Lázár, a képrombolás vértanúja GROTTE ANDRÁS: Adatok a magyarországi ötvösség történetéhez VIII. Veszprém, Nyitra KŐSZEGFALVI FERENC: Tornyai-téka (Válogatás a festő levelezéséből) VITA Havasi Krisztina „A középkori egri székesegyház Az 1200-as évek elején. Király, püspökök és újjáépülő székesegyházak a korabeli Magyarországon”című doktori (PhD) értekezésének vitája (Művészettörténeti Értesítő Szerkesztősége) 2012 / 2. sz. 183 TANULMÁNY JÉKELY ZSOMBOR: A magyar királyok genealógiai ciklusa a leleszi premontrei kolostorkápolna középkori falképein JERNYEI KISS JÁNOS: Maulbertsch és a tragikus festészet. A pápai plébániatemplom Szent István vértanú történetét ábrázoló mennyezetképei SZÉKELY KATALIN: Intervenciók a Lukács Archívumban. Lukács György és a kortárs képzőművészet II. KUTATÁS BUZÁSI ENIKŐ: „Mint hogy penigh magunk ritkan residealunk ot Saruarot...” Nádasdy Ferenc országbíró és sárvári vára a források alapján ZSÁMBÉKY MÓNIKA: Barokk festmények a vasvári domonkos templomban és kolostorban KORHECZ PAPP ZSUZSANNA: Mathias Hanisch (1754 körül–1806), egy késő barokk cseh vándorfestő Magyarországon ADATTÁR MIKÓ ÁRPÁD: Perényi Ferenc váradi püspök eltűnt Missaléja BARDOLY ISTVÁN: Hoffmann Edith két levele SZILÁRDFY ZOLTÁN: Krisztus a lélek patikusa és orvossága JAKÓ ZSIGMOND: Adatok a bécsi Erdélyi Udvari Kancellária barokk pannóinak későbbi sorsáról SZEMLE SZAKÁCS BÉLA ZSOLT - BUZÁSI ENIKŐ - ROSTÁS PÉTER: Szemle VITA Endrődi Gábor „A Pilgram-apokrifek. Vizsgálódások Antal brünni kőfaragóról és szobrászairól” című doktori (PhD) értekezésének vitája (Művészettörténeti Értesítő Szerkesztősége)

Item Type: Journal
Publisher: Akadémiai Kiadó
Additional Information: Művészettörténeti értesítő 61. évfolyam (2012)
Subjects: N Fine Arts / képzőművészet > NX Arts in general / művészetek általában > NX4 Art history and criticism / művészettörténet, műkritika
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 31 May 2014 16:58
Last Modified: 25 Oct 2023 12:09
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/749

Actions (login required)

Edit Item Edit Item