REAL-J

Művészettörténeti értesítő, 2007

Művészettörténeti értesítő, 56 - 2007. ISSN 0027-5247 RESTRICTED / NEM LETÖLTHETŐ

[img] Text
MUVTORTERT_56_2007.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (404MB)
[img] Text (Tartalomjegyzék)
MUVTORTERT_56_2007.txt

Download (4kB)

Abstract

2007 / 1. sz. 1 TANULMÁNYOK TÓTH SÁNDOR: Kálmán király és a bordás keresztboltozat KUTATÁS MAROSI ERNŐ: A nézőpontok sokféleségének követelménye a művészettörténet módszertanában : bevezetés az MTA Filozófiai és Történettudományok Osztályának a 2006. évi közgyűlés idején rendezett tudományos ülésszakához POSZLER GYÖRGYI: A restaurálás mesterség, művészet - és segédtudomány?! MIHÁLY FERENC: Adatok az erdélyi középkori oltárművészet kutatásához : készítéstechnikai, restaurálástörténeti megfigyelések LŐVEI PÁL - PINTÉR FARKAS - BAJNÓCZI BERNADETT - TÓTH MÁRIA: Vörös és fehér díszítőkövek, kristályos és metamorf mészkövek, márványok : (műemléki kutatások természettudományos diagnosztikai háttérrel 1.) GRYNAEUS ANDRÁS - SARKADI MÁRTON: A soproni Szentlélek-templom tetőszerkezete : (műemléki kutatások természettudományos diagnosztikai háttérrel 2.) PAPP SZILÁRD: Építészet és stílusanalízis : 1500 körüli udvari építészetünk közép-európai kapcsolatairól MIKÓ ÁRPÁD: A corvinák és a magyar akadémia : a Bibliotheca Corvina történetének nyitott kérdéseihez BUZÁSI ENIKŐ: Aktualitás és történeti hagyomány a 17. század végén : a Mátyás-kultusz a Batthyányak családi reprezentációjában RÉNYI ANDRÁS: A reveláció retorikája : képhermeneutikai megjegyzések Rembrandt koppenhágai Emmaus-képéhez SZEMLE VÉGH JÁNOS: Sigismundus Rex et Imperator : művészet és kultúra Luxemburgi Zsigmond korában, 1387-1437 : kiállítás a budapesti Szépművészeti Múzeumban, 2006. március 18- június 18., illetőleg a luxemburgi Musée national d'histoire et d'art-ban, 2006. júliu SOÓS FERENC: "Elefánti János kalendáriuma" = Matúš Kuèera: Kalendár Jána z Lefantoviec : Matica Slovenská 2002, 96 lap, illusztrált KOLTAI ANDRÁS: A Batthyányak évszázadai : kiállításkatalógus : Szombathelyi Képtár és Batthyány-kastély, Körmend, 2005. aug. 19 - nov. 30. , szerk. Zsámbéky Monika, Szombathely-Körmend 2005 VITA Kelényi György "A klasszicizáló késő barokk építészete Magyarországon" c. akadémiai doktori értekezésének vitája Jernyei Kiss János "Civitas dei - civitas terrena : Maulbertsch freskóműve a váci székesegyház liturgikus terében" című doktori (PhD) értekezésének vitája 2007 / 2. sz. 209 TANULMÁNYOK GOMBOSI BEATRIX - LŐVEI PÁL: Egy Johannes Aquila műhelyében készült donátor-ábrázolás azonosítása a mártonhelyi Szent Márton-plébániatemplomban URBACH ZSUZSA: Egy (másik) korai németalföldi kép egykor magyar magángyűjteményben 2. rész TÓTH FERENC: Pulszky Károly tragédiája új dokumentumok tükrében KUTATÁS KELÉNYI BÉLA: Az indiai művészi ipar recepciója az Országos Magyar Iparművészeti Múzeumban TÓTH ZSUZSANNA: Maulbertsch ismeretlen festőtársa Nyugat-Dunántúlon : Johannes Pöckel nyomában Szécsiszigeten, Sümegen, Balatonkeresztúron és Segesden KNAPP ÉVA: Szent Imre? Szent László? II. Lajos? IV. Ferdinánd? : egy "befejezetlen" tézislap ikonográfiai meghatározásához GELLÉR KATALIN: Fáy Dezső: "Papírszeletek" ADATTÁR LUDIKOVÁ,ZUZANA - MIKÓ ÁRPÁD - PÁLFFY GÉZA: A szepeshelyi Szent Márton-templom, egy felső-magyarországi katolikus központ késő reneszánsz és barokk sírkövei és halotti címerei GROTTE ANDRÁS: Adatok a magyarországi ötvösség történetéhez V. : erdélyi ötvösök 1750-ben PAPP JÚLIA: Adatok Blaschke János rézmetsző (1770-1833) életrajzához IN MEMORIAM KOVÁCS ANDRÁS: B .Nagy Margit művészettörténész. Gyoma, 1928. május 4 - Budapest, 2007. március 4.

Item Type: Journal
Publisher: Akadémiai Kiadó
Additional Information: Művészettörténeti értesítő 56. évfolyam (2007)
Subjects: N Fine Arts / képzőművészet > NX Arts in general / művészetek általában > NX4 Art history and criticism / művészettörténet, műkritika
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 31 May 2014 15:39
Last Modified: 25 Oct 2023 12:19
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/744

Actions (login required)

Edit Item Edit Item