REAL-J

Fizikai Szemle, 1981

Fizikai Szemle, 31 - 1981. ISSN 0015-3257

[img]
Preview
Text
FizikaiSzemle_1981.pdf

Download (552MB) | Preview

Abstract

1981 / 1. szám Árvay Zoltán: Szupravezető mágneses spektrométer a magszerkezetkutatásban Bujdosó Ernő - Braun Tibor: Tudománymetria a fizikában a sugárvédelem problematikájának tükrében Csak egy kultúránk van-I. - Csokonai és a természettudományok NÉGYSZÖGLETES KERÉK 1. A probléma A FIZIKA TANÍTÁSA Nagy Károly: Az elektromágneses tér alaptörvényei Bagoly Zsolt - Kovács László: Optikai "fekete doboz" Cseh Géza, ifj.: Az Eötvös-effektus kimutatása sajátkészítésű eszközzel ESEMÉNYEK Deme Sándor: A pille története, avagy hogyan lett az elefántból bolha EREDMÉNYEK Dombrádi Zsolt: Új eredmények a közbenső mag elméletében Sarkadi László: Hazai eredmények az ion-atom ütközések fizikájában KÖNYVEK Ellipsometric tables of the Si-SiO2 system for mercury and HeNe laserspectral lines VÉLEMÉNYEK A fizikai szemléről új évtized küszöbén Gombos Gábor: Néhány gondolat a fizika tanításáról egy leendő fizikus szemével 1981 / 2. szám Barkov, L. M.: Paritássértő folyamatok atomokban Sütő József: A szénelgázosítás és széncseppfolyósítás újabb útjai Kisenergiájú nehézion-reakciók Csak egy kultúránk van-II. - Madách és a tudományok NÉGYSZÖGLETES KERÉK 2. Probléma; Az 1. probléma megoldása A FIZIKA TANÍTÁSA Haber-Schaim, Uri: Helyzetfelmérés és értékelés a fizika tanításában ESEMÉNYEK Az 1980. évi Eötvös-verseny Kunfalvi Rezső: Eredményhirdetés a középiskolai matematika lapok fizikai rovatának 1979/80. tanévi pontversenyén Beke Dezső: Beszámoló a fémfizikai szakcsoport 7. Őszi Iskolájáról Berecz István: Vákuumtechnikai, tömeg- és elektronspektrometriai munkacsoport ülése Debrecenben ESEMÉNYEK Kalinka Gábor: Hgl2 alkalmazása szobahőmérsékletű energiadiszperzív röntgenspektrométerként Kruppa András: Rezonanciák a kvantummechanika Gel'fand-triplett formalizmusában KÖNYVEK Dede Miklós - Isza Sándor: Budó Ágoston: Mechanika, 3. kiadás Az MTESZ története VÉLEMÉNYEK László Antal: Véletlen, vagy szabály 1981 / 3. szám Zimányi József: Neuronhálózatok önszerveződésének egy matematikai modellje Tarnóczy Tamás: A zenei hallás pszichoakusztikája Györgyi Sándor: Szerkezeti átalakulások lipidmembránokban és ezek szerepe a membránműködésben Csak egy kultúránk van-III. - Németh László és a természettudomány NÉGYSZÖGLETES KERÉK 3. Probléma; A 2. probléma megoldása A FIZIKA TANÍTÁSA Radnóti Katalin: Relativitáselmélet középiskolásoknak ESEMÉNYEK Mikola-díjasok Turchányi György: Tudományszervezés a IUPAP keretében KÖNYVEK Szimán Oszkár: L. Fontenelle: Beszélgetések a világok sokaságáról. Sci-fi a 17. századból? Kruppa András: L. D. Landau - E. M. Lifsic: Relativisztikus kvantumelmélet Berényi Dénes: Fényes Imre: A fizika eredete Bába Ágoston: L. A. Gribov - M. A. Jeljasevics - B. I. Sztyepanov - M. V. Volkenstein: Molekularezgések Szentirmay Zsolt: Hazai kutatóintézetekben kifejlesztett új fizikai mérési módszerek és mérőeszközök VÉLEMÉNYEK Lederman, Leon M.: Egy kísérleti fizikus élettapasztalataiból 1981 / 4. szám Szeidl Béla: A változócsillagok asztrofizikai jelentősége Hevesy György: Marie Curie és kortársai Kunfalvi Rezső: Hevesy György A FIZIKA TANÍTÁSA Csekő Árpád: A középiskolai fizikatanárok XXIII. országos ankétja. és taneszközkiállítása Váradi Magdolna: Az atomszerkezet tanítása: Rutherford-szórási kísérlet NÉGYSZÖGLETES KERÉK 4. Probléma; A 3. probléma megoldása ESEMÉNYEK Kunfalvi Rezső: Az Ifjúsági Fizikai Kör 1980/81. tanév téli ankétja Hunyadi Ilona: Őszi Fizikusnapok Debrecenben 1981 / 5. szám Vajda Pál: Hat évtized a fizikai kutatások szolgálatában Bay Zoltán Boyden-díja Kardos István: LASSO - extrém pontosságú időszinkronizációs kísérletek lézertükrös műhold segítségével NÉGYSZÖGLETES KERÉK 5. Probléma A FIZIKA TANÍTÁSA Bérces György - Főzy István - Juhász András - Tasnádi Péter: Egy versenyfeladat margójára A FIZIKA TANÍTÁSA Jeges Károly: Ionok mozgása a levegőben ESEMÉNYEK Az Optikai Kristályok Fizikája Szimpozium Visegrád, 1980. október 7-10. A Budapesti Műszaki Egyetem Fizikai Intézete és az ATOMKI egynapos közös programja Debrecenben KÖNYVEK Tamásiné Lentei Ilona: Nagy Károly: Kvantummechanika Mórik Gyula: Fizikai kézikönyv műszakiaknak I-II. Az informatika tárgy, módszerei és alkalmazási területei. ; A IV. Statisztikai Informatikai Vándorgyűlés anyagai.; A Korszerű Informatika Könyvtára VÉLEMÉNYEK Rádi Péter: Értelmes kategória-e a fizikai szubsztancia? Hebenstreit, J.: 10 000 mikroszámítógép a francia középiskolának Fairbrother, R. W.: Morzsák a fizikában is? Tóth Eszter: Morzsák a morzsákról 1981 / 6. szám Kiss Dezső: Negyedszázados a Dubnai Intézet Fényes Tibor: Új izotópok kutatása ATOMKI-EAI (Dubna) együttműködésben Erő János: Magyar Fizikusok kutatásai a Dubnai Egyesített Atommagkutató Intézetben a nagyenergiájú magfizika területén Révai János: Szeparálható kölcsönhatások a magfizikában Cser László: Az immunglobulinok konformációjának vizsgálata Horváth Dezső: Pionkémiai kutatások a dubnai szinkrociklotronnál Pintér György: A RISZK-spektrométer kísérlet NÉGYSZÖGLETES KERÉK 6. probléma; A 4. probléma megoldása; Az 5. probléma megoldása 1981 / 7. szám Berényi Dénes: Ion-atom ütközések vizsgálata napjaink fizikájában Meszéna Géza: Hogy tekeredik össze egy fehérjemolekula? Marcsuk, G. I.: Az éghajlatváltozások modellezése és az időjárás hosszútávú előrejelzésének problémája Hofstedter, Douglas R.: A bűvös kockát a kockaforgatók tekergetni tudják, a kocka mesterei rendbe rakni (Fordította: H. Csejk Gabriella) NÉGYSZÖGLETES KERÉK A négyszögletes kerék problémamegoldóihoz 7. probléma 6. probléma; A 6. probléma megoldása A FIZIKA TANÍTÁSA Valkó Iván Péter: A világ legkisebb óriásai Svéd versenypéldák, 1981. EREDMÉNYEK Kunszt Zoltán: Foton-foton ütközések KÖNYVEK Győri Lajos: Csillagászati Évkönyv 1981. 1981 / 8. szám Tarján Imre: Bay Zoltán köszöntése Bay Zoltán: Mennyire állandó a fénysebessége? Kiss Dezső: A neutrinó "fénye" és "hangja" az óceánban (A DUMAND-terv) Egyed László: Energia és jövő Bodri Bertalan: Dagálysúrlódás a Föld-Hold rendszerben A FIZIKA TANÍTÁSA Havas Péter: Középiskolások atomenergiával, atomerőművel kapcsolatos ismeretei és attitüdjei NÉGYSZÖGLETES KERÉK Az 1. feladatra beérkezett megoldásokból 8. probléma A 7. probléma.; A 7. probléma megoldása D. G. Osborne cikke szerint ESEMÉNYEK Az 1981. évi ATOMKI díjak Nemzetközi Ion-Atom Ütközési Szeminárium a Debreceni Atommag Kutató Intézetben VÉLEMÉNYEK Napenergetika: Divat vagy szükségszerűség? KÖNYVEK Diós Zoltán: Fodor György: Elméleti elektrotechnika Berényi Dénes: Koch Ferenc: Atomfizikai alapismeretek 1981 / 9. szám Alexandrov, A.: A Szovjetunió energiaellátása Schuster, Peter: Az önreprodukció dinamikája Végh Ferenc: Kármán Tódor pályakezdése (Születésének centenáriumára) NÉGYSZÖGLETES KERÉK 9. probléma: Egy fizikai találós kérdés, amely Selényi Páltól származik 8. probléma; A 8. probléma megoldása A FIZIKA TANÍTÁSA Marx György - Tóth Eszter: Modellalkotás a természettudományi nevelésben Bialkowski, G.: A kreatív gondolkodás tanítása a fizikában Patkó György - Vida József: Országos Általános Iskolai Fizikatanári Ankét Egerben ESEMÉNYEK Steiger István: Kármán Tódor emlékülés Uray István - Isza Sándor: Az ATOMKI pályázat eredménye és tapasztalatai 1981. Dubnai Egyesületi díjak Sugárvédelmi továbbképző tanfolyam '81 1981 / 10. szám Evva Ferenc: Érzékenységi centrumok szerepe a fotográfiai magasérzékenység kialakulásánál Sexl, Roman U.: Boltzmann és kora (1844-1906) Boltzmann, Ludwig: A statisztikus mechanikáról NÉGYSZÖGLETES KERÉK 10. probléma A 9. probléma; A 9. probléma megoldása Makra Zsigmond: A Négyszögletes kerék első feladatáról A FIZIKA TANÍTÁSA Csekő Árpád - Pákó Gyula: A középiskolai fizikatanárok XVIV. országos ankétja. és taneszközkiállítása (A fényképeket Kuti László készítette) Ogborn, J. M.: A kvantumfizika bevezetése ESEMÉNYEK Mikola-díjasok A Magyar Biofizikai Társaság XI. Vándorgyűlése EREDMÉNYEK Cser László: Neutron-rezonanciák izomér-eltolódása és a mag közepes kvadratikus sugarának megváltozása neutronbefogásnál VÉLEMÉNYEK Abragam, Anatole: Néhány gondolat az alapkutatásról 1981 / 11. szám Halberstadt, Emmanuel: A bűvös kocka és a csoportelmélet Vargha Domokosné: Csillagászat a kiegyezés korában Bartha Lajos, ifj.: Gothard Jenő, az észlelő csillagász Tubiana, M.: A nukleáris energiával történő elektromos energiatermelésnél fellépő egészségügyi kockázatok Tigyi József - Keszthelyi Lajos: Ernst Jenő (1895-1981) Ernst Jenő publikációi NÉGYSZÖGLETES KERÉK 11. probléma 10. probléma; 10. probléma megoldása ESEMÉNYEK Káldi Éva: A természetismerettel kapcsolatos élményeim Kuti István: Természetismeret Ankét, Pécs 1982. Kunfalvi Rezső: A XII. Nemzetközi Fizikai Diákolimpia 1981 / 12. szám Apagyi Barnabás: Magmolekulák Postásy Csaba: A LEP katekizmus Egyed László: Beszélgetés Balázs Nándorral NÉGYSZÖGLETES KERÉK 12. probléma 11. probléma; A 11. probléma megoldása A FIZIKA TANÍTÁSA Természettudományos nevelés a távlatokban Havas Péter: Atommodellek és tankönyvmodellek (Milyen fizika tankönyvet szeretnének a gimnazisták?) ESEMÉNYEK Vargha Domokosné: Tittel Pál emlékezete Társulati díjak -1980 Nagy Márton: Mikola ünnepség Sopronban VÉLEMÉNYEK Beöthy Mihály - Fehér András - Ferenczné Árkos Ilona - Ferencz Csaba: Egy régi kor kozmológiájának emléke: A Magyar Korona

Item Type: Journal
Publisher: Lapkiadó Vállalat
Additional Information: Fizikai Szemle. 31. kötet (1981) Turiné Frank Zsuzsa hagyatékából digitalizálva
Subjects: Q Science / természettudomány > QC Physics / fizika
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 18 Aug 2016 09:16
Last Modified: 22 Feb 2017 22:20
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/7106

Actions (login required)

Edit Item Edit Item