REAL-J

Fizikai Szemle, 1961

Fizikai Szemle, 11 - 1961.

[img]
Preview
Text
FizikaiSzemle_1961.pdf

Download (371MB) | Preview

Abstract

1961 / 1. szám Nagy Ernő: Az ionrakéta Weisskopf, Victor: A maganyag tulajdonságai Gyarmati Borbála: Elektronok és g-sugarak polarizációs állapotának detektálási lehetőségei Tóth Árpád: Ionizációs-elektrométeres radonaktivitás-mérés érzékenységi küszöbének meghatározása Pócs Lajos: Az elemek keletkezése I. EGYESÜLETI ÉLET-HÍREK A külföld hírei A FIZIKAI TUDOMÁNY HALADÁSÁBÓL Mesterséges sarki fény Magnetohidrodinamikai elven alapuló energia-termelés Van-e olyan elemi rész, amelynek a tömege az elektron- és műontömeg közé esik? Az Universum izotróp modelljéről 1961 / 2. szám Bondi, H.: Az űrutazók fiatalsága Sinka József: Új mesterséges égitestek 1960-ban Keszthelyi Lajos: A szabad neutrínó kísérleti kimutatása Pócs Lajos: Az elemek keletkezése II. A FIZIKA TANÍTÁSA Jakucs István - Urbán Barna: A debreceni és a sárospataki református kollégiumok legrégibb fizikai eszközei EGYESÜLETI ÉLET-HÍREK Beszámoló a Balatonöszödön rendezett Magfizikai Kollokviumról Frenkel Andor - Telbisz Ferenc: Európai Magfizikai Kutató Központ 1961 / 3. szám Marx György: Mértékegységek - fizikus szemmel Nagy Ernő: K. E. Ciolkovszkij Vermes Miklós: Hogyan látható a relativisztikus távolságrövidülés? Pócs Lajos: Az elemek keletkezése III. A FIZIKA TANÍTÁSA Holics László: Az erő és tömeg fogalmának bevezetéséről EGYESÜLETI ÉLET-HÍREK Az 1960. évi Eötvös-verseny; Középiskolai fizikai lapok pontversenye; A külföld hírei Atomki közlemények A FIZIKAI TUDOMÁNY HALADÁSÁBÓL Tudományos kutatások a második szovjet űrhajóval Bartha Lajos, ifj.: A csillagrendszerek távolodásáról Granshaw-Schiffer és Whitehead mérése Új óriásgyorsító üzembehelyezése A huszonnyolcadik elemi részecske KÖNYVSZEMLE W. Braunbek: Az atommag regénye 1961 / 4. szám Jánossy Lajos: Erwin Schrödinger (1887-1961) Schrödinger, Erwin: A 2400 éves kvantumelmélet (Fordította: Jeszenszky Ferenc) Domokos Gábor: A nukleonok erős kölcsönhatási szerkezete Barna Péter - Ruttmayer Imre: Igen nagy vákum előállítása és mérése Dukáti Ferenc: Atomfizikai mennyiségek szabványosítása Somogyi Antal: A Nemzetközi Geofizikai Év kozmikus sugárzási eredményei I. (Az 1960. évi miskolci vándorgyűlésen tartott előadás) A FIZIKA TANÍTÁSA Denkinger Géza: Megjegyzés a váltakozó áram effektív értékének és teljesítményének tanításához EGYESÜLETI ÉLET-HÍREK Új Kossuth Díjasunk; Fizikatörténeti fejtörő; Beszámoló "A valószínűségszámítás és a matematikai statisztika alkalmazása a fizikában" című Kollokviumról A FIZIKAI TUDOMÁNY HALADÁSÁBÓL Az intersztelláris anyag vizsgálata a szovjet mesterséges égitestekkel Bolton, Roberts és Radhakrishnan 1961 / 5. szám Bozóky László: A korszerű dozimetria módszerei és problémái Mátrai Tibor: Szembehaladó fénysugarak interferenciaképességének kísérleti bizonyítékai Segre, Emilio: Az antinukleonok tulajdonságai (Fordította: Györgyi Géza) Somogyi Antal: A Nemzetközi Geofizikai Év kozmikus sugárzási eredményei II. (Az 1960. évi miskolci vándorgyűlésen tartott előadás) EGYESÜLETI ÉLET-HÍREK 150 éves a Berlini Humboldt-Egyetem 1961 / 6. szám Markov, M. A.: Az atomizmus mai formája (Lerövidítette: Károlyházy Frigyes) Kirschner István: A hélium 3-as izotópja Berényi László: Megemlékezés Bláthy Ottóról Beleznay Ferenc - Hargittay Csaba: A termonukleáris kutatás eredményei I. A FIZIKA TANÍTÁSA Bhattacharya, P. C.: A fizika India egyetemein EGYESÜLETI ÉLET-HÍREK Az 1960. évi Bródy és Schmid-díjasaink; Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat VI. Közgyűlése A FIZIKAI TUDOMÁNY HALADÁSÁBÓL Pionok a gyógyítás szolgálatában? A müon mágneses momentuma 34 000 gauss térerősség a természetben A kettős fókuszálás továbbfejlesztése a béta-spektroszkópiában 1961 / 7. szám Tarján Imre: A biofizika időszerű kérdései Horváth Árpád: A mikroszkóp 350 éve Szemerédy Pál: A protonprecessziós magnetométerről Nikl István: Az ivarmirigyek dózisterhelése a röntgen diagnosztikában, fantommérések alapján Bodócs István: Az Eötvös-hatásból származó súlykülönbség meghatározása Beleznay Ferenc - Hargittay Csaba: A termonukleáris kutatás eredményei II. A FIZIKA TANÍTÁSA Tóth Lajos - Török Sándor: A nehézségi gyorsulás meghatározása rugós mérleggel szakköri foglalkozásokon 1961 / 8. szám Szalay Sándor - Gyarmati Borbála - Kovách Ádám - Sámsoni Zoltán: A meteoritok mint a világűr kutatásának eszközei Lovas István: A sűrűségi- és az érzékenységi mátrix Bolgár Ferenc: Összefüggés a fémek fizikai tulajdonságai és alkalmazása, felhasználási köre között Vermes Miklós: Mikola Sándor Beleznay Ferenc - Hargittay Csaba: A termonukleáris kutatás eredményei III. Grigorján, K. A.: A csillagok fényének polarizációjáról EGYESÜLETI ÉLET-HÍREK A Középiskolai Fizikatanárok IV. Országos Ankétja; Mikola Sándor-díj KÖNYVSZEMLE Pap János: Puskás Tivadar A FIZIKAI TUDOMÁNY HALADÁSÁBÓL A napkitörések és az űrhajózás 1961 / 9. szám Schawlow, Arthur L.: Optikai maserek Cluny, Hilaire: A radioaktív hulladékok elhelyezése Hulst, Hendrik Christoffel van de: A Tejútrendszer szerkezete és a 21 centiméteres mikrohullámú spektrumvonal (Fordította: Györgyi Géza) Beleznay Ferenc - Hargittay Csaba: A termonukleáris kutatás eredményei IV. A FIZIKA TANÍTÁSA Légrádi Imre: Hozzászólás Sas Elemér: Demonstrációs ionizációs-kamra EGYESÜLETI ÉLET-HÍREK Beszámoló a f.év június 7-10.-e között Balatonvilágoson megtartott Lumineszcens Szimpóziumról; Fizikatörténeti feladatok megoldása; Izotóp-tanfolyam tanároknak A FIZIKAI TUDOMÁNY HALADÁSÁBÓL Spiratron Elektronok a primér kozmikus sugárzásban A világ legnagyobb béta-spektrométere Erős mágneses terű csillagok Az elemi-részecske-kutatás új eszköze: a "Szikra-kamra" 1961 / 10. szám Horváth János: Elektromágneses mértékrendszerek Bondi, H.: Gravitációs hullámok(Fordította: Abonyi István) Hedvig Péter: Mágneses rezonanciamódszerek alkalmazása a fizikában, kémiában és biológiában KÖNYVSZEMLE Marx György: Túl az atomfizikán Gerhard Herzberg: Molekula-színképek és molekula-szerkezet II. A FIZIKAI TUDOMÁNY HALADÁSÁBÓL A csillagászati egység értéke Csillagok közötti jelközlés lehetősége optikai maserekkel Atommagok nukleon-csoport ("cluster") modellje Kálmán Tódor nyolcvan éves Távolodó csillagrendszerek Tritium keletkezése a napon 1961 / 11. szám Az asztronautika ünnepnapjai és hétköznapjai Nagy Ernő: Asztronautikai lexikon Sviszt Pál: M. V. Lomonoszov emlékezete (Születésének 250. évfordulójára) Sterk Tiborné: Az elektret Rontó Györgyi - Tamás Gyula: Aeroszolok KÖNYVSZEMLE M. Zemplén Jolán: A Magyarországi Fizika Története 1711-ig L. D. Landau-J. B. Rumer: Nehéz kérdések A FIZIKAI TUDOMÁNY HALADÁSÁBÓL Egy értékes adat a neutron-neutron kölcsönhatásról 1961 / 12. szám Gombás Pál: Az atom statisztikus elméletének mai állása A magszerkezetkutatás ötven éve Weisskopf, Victor: A magszerkezettel kapcsolatos problémák (Fordította: Németh Judit) A magszerkezet megismerésének útja Keldüs, M. V.: A szovjet tudomány és a kommunizmus építése EGYESÜLETI ÉLET-HÍREK Novobátzky Károly: Elméleti Fizikai Kollokvium - Balatonföldvár, 1961. A Kollokvium előadásai; IX. Magyar Fizikus Vándorgyűlés - Pécs 1961-

Item Type: Journal
Publisher: Akadémiai Kiadó
Additional Information: Fizikai Szemle. 11. kötet (1961) Turiné Frank Zsuzsa hagyatékából digitalizálva
Subjects: Q Science / természettudomány > QC Physics / fizika
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 18 Aug 2016 08:30
Last Modified: 22 Feb 2017 22:09
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/7089

Actions (login required)

Edit Item Edit Item