REAL-J

Művészettörténeti értesítő, 1994

Művészettörténeti értesítő, 43 - 1994.

[img]
Preview
Text
MUVTORTERT_43_1994.pdf

Download (371MB) | Preview
[img] Text (Tartalomjegyzék)
MUVTORTERT_43_1994.txt

Download (5kB)

Abstract

1994 / 1-2. sz. MOJZER MIKLÓS: Zádor Anna köszöntése : Tabula Gratulatoria : Zádor Anna irodalmi munkássága 1984-1993 TÓTH MELINDA: A pécsi székesegyház márványkapuja BODNÁR SZILVIA: Koronázási jelvények : néhány Dürer-rajz másolatairól ZRBACH ZSUZSA: Adalékok Miksa császár portré-ikonográfiájához R. VÁRKONYI ÁGNES: Látvány és gondolat : Zrínyi Syrena-kötetének természetszimbólumaihoz GERSZI TERÉZ: Idősebb Jan Brueghel egy elveszett Tivoli-ábrázolásának rekonstrukciója CZÉRE ANDREA: Egy újabb felbukkant kép az Esterházy-gyűjteményből MRAVIK LÁSZLÓ: A gróf Brunsvik család gyűjteményei SÜMEGI GYÖRGY: Göböl Gáspár (1745-1818), a művészetpártoló G. GYŐRFFY KATALIN: A veszprémi Szentháromság-emlék : felvetések egy mű sorsával kapcsolatban SISA JÓZSEF: A bicskei Batthyány-kastély és Hild János WIEBENSON, DORA: English Osbservations on the Park at Versailles : (Angol megfigyelések a versailles-i parkról) GONDA ZSUZSA: Paris sapkája avagy Joseph Bergler kudarca Goethe 1799-es képzőművészeti pályázatán MAROS DONKA: "Kivánnyáke, akarják e' hogy a' klenodiumokat tartó vasas láda fel nyittasson..." Adalékok a 18.századi efemer műfajokhoz PRÉKOPA ÁGNES: "Kimérve a megmérhetetlen időt..." : klasszicista órák - antik eredetű motívumok SZILÁGYI ANDRÁS: Egy főúri műgyűjtemény metamorfózisa a 19.században ASKERCZ ÉVA: Id. Storno Ferenc asztaldísz-terve Lipót főherceg számára WINKLER GÁBOR: Handler Nándor soproni építész vázlatkönyve KOMÁRIK DÉNES: A budavári Nagyboldogasszony-templom homlokzatának kiépítési terve az 1850-es években KEMÉNY MÁRIA: Az Akadémia bérházának sorsa KOVALOVSZKY MÁRTA: A székesfehérvári Vörösmarty-szobor CSERNITZKY MÁRIA: Jablonczai Pethes János búcsúja... : Kiss Bálint festményének történeti háttere IMRE GYÖRGYI: A kivonultság világai - Lotz Károly: Alkony KIRÁLY ERZSÉBET: "Az álmok tükre" : Lyka Károly önarcképéről SINKÓ KATALIN: Az "hommage" Csontváry késői önarcképein BERNÁTH MÁRIA: A szelíd "fauve" : Rippl-Rónai József pöttyös képeinek stílusáról LŐVEI PÁL: Adolf Hildebrand iszkaszentgyörgyi fürdőterve NAGY ILDIKÓ: Pályakezdő szobrászok a KÚT és az UME kiállításain (1925-1935) KOVÁCS PÉTER: Csontváry mint ürügy : adalék a kultúrpolitika változásainak mechanizmusához MUCSI ANDRÁS: Dévényi Iván, az esztergomi műgyűjtő FORGÁCS ÉVA: "Sachlich" realizmusok NÉRAY KATALIN: Kortárs művészet, kortárs múzeum : a Ludwig-jelenség 1994 / 3-4. sz. 225 TANULMÁNYOK SCHÜTZ, KARL: A bécsi Kunsthistorisches Museum képtárának felújítása és újjárendezése MOJZER MIKLÓS: A budapesti Szépművészeti Múzeum rekonstrukciója és bővítése KUTATÁS RITOÓKNÉ SZALAY ÁGNES: Bakócz Bálint titeli és budai prépost sírköve a Magyar Nemzeti Múzeumban ZENTAI LORÁND: A Szépművészeti Múzeum két cremonai rajzáról NOSZLOPY, GREGORE T.: Via salutis et glorificationis : note on Rembrands's "The three Crosses", Longinus and the Gonzaga MOJZER ANNA: 17. századi goai elefántcsontszobrok az Iparművészeti Múzeumban ZLINSZKYNÉ STERNEGG MÁRIA: Mesterek és remekművek : a debreceni bútorművesség történetéhez ADATTÁR ÁCS PÁL: Ferenczy Béni Bartók-érmének ötlete : Pethe László (1907-1982) műgyűjtő emlékei Ferenczy Béniről SZ. SZEGŐ JUDIT: Adatok Farkas István festőművész és könyvkiadó életéről és haláláról IN MEMORIAM WEHLI TÜNDE: Bogyai Tamás (1909-1994) TÖRÖK GYÖNGYI: "Die Wiener Schule der Kunstgeschichte" : In memoriam Otto Pächt, Otto Demus, Gertraut Schikola, Günther Heinz SZEMLE KERÉNY TERÉZIA: A Szent László-évforduló 1993-ban megjelent irodalma CENNERNÉ WILHELMB GIZELLA: Johanna Kolbe: Tobias Kärgling und Henriette Kärgling-Pacher : Leben und Werk einer Pester Malerfamilie im Vormärz und Biedermeier. Studia Hungarica. Schriften des Ungarischen Instituts München BASICS BEATRIX: Magyarok kelet és nyugat között - Nemzeti Legendák és jelképek. A Néprajzi Múzeum kiállítása, 1994. PEREHÁZY KÁROLY: Budapest Lexikon I-II. kötet. Akadémiai Kiadó VITA KOVÁCS ÉVA: "Herman Russeau ötvösmester (1360k.-1423 után) és a Valois udvartartások luxusmechanizmusa" című doktori értekezésének vitája BAJZÁNÉ SZINYEI MERSE ANNA: "Szinyei Merse Pál élete és művészete" című könyvének mint kandidátusi értekezésnek vitája PETERNÁK MIKLÓS: "Tudomány és művészet határán (Új médiumok)" című kandidátusi értekezésének vitája

Item Type: Journal
Publisher: Akadémiai Kiadó
Additional Information: Művészettörténeti értesítő 43. évfolyam (1994)
Subjects: N Fine Arts / képzőművészet > NX Arts in general / művészetek általában > NX4 Art history and criticism / művészettörténet, műkritika
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 18 May 2014 07:16
Last Modified: 25 Oct 2023 15:16
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/558

Actions (login required)

Edit Item Edit Item