REAL-J

Művészettörténeti értesítő, 1984

Művészettörténeti értesítő, 33 - 1984.

[img]
Preview
Text
MUVTORTERT_33_1984.pdf

Download (399MB) | Preview
[img] Text (Tartalomjegyzék)
MUVTORTERT_33_1984.txt

Download (4kB)

Abstract

1984 / 1-2. sz. 1 TANULMÁNYOK RÓZSA GYÖRGY: A Történelmi Képcsarnok és a magyar történettudomány CENNERNÉ WILHELMB GIZELLA: A magyar történelem képes forrásainak sajátosságai BASICS BEATRIX: A történelemábrázolás módjai és a Történelmi Képcsarnok gyűjteménye BAKÓ ZSUZSANNA - SZENTES ANDRÁS: A szekszárdi Béri Balogh Ádám Múzeum képzőművészeti gyűjteménye SZABÓ LÁSZLÓ: A miskolci Herman Ottó Múzeum képtára BATÁRI FERENC: Az 1914-es budapesti török szőnyeg kiállítása KUTATÁS KOVÁCS ÉVA: Hansse Melluel párizsi ötvös (1914) BALOGH JOLÁN: Középkori építészetünk kérdéseiről : magyar-székely templomvárak : az erdélyi vajda vára JÁVOR ANNA: Melegh Gábor Bécsben (1817-1832) CS. HORVÁTH HILDA: Kozma Lajos : "A nagy szonáta" című rajzsorozata 1908-ból PÁLOSI JUDIT: Ferenczy Noémi falikárpitjai hazai és külföldi kiállításokon az 1920-as években ADATTÁR GROTTE ANDRÁS: Egy verejtékes pohár a 17. századból VALKÓ ARISZTID: Kismartoni festők vetélkedése a 18. században MOJZER MIKLÓS: Az idősebb Grassalkovics Antal jegyzéke a birtokain végzett építkezésekről, 1771-ből GYÖRGY PÉTER - PATAKI GÁBOR: Újabb adatok Hegedűs Béla képeinek sorsáról SZEMLE FARBAKY PÉTER: Az építész Raffaellóról a jubileumi év alkalmából HAJNÓCZI GÁBOR: Cesare Cesariano és a Vitruvius-szöveghagyomány a reneszánszban = Vitruvio, De Architectura. Traslato, commentato et affigurato da Cesare Cesariano. A cura di Arnaldo Bruschi, Adriano Carugo e Francesco Paolo Fiere, Como 1521. Facsimile, CENNERNÉ WILHELMB GIZELLA: Marianne Frodl-Schneemann: Johann Peter Kraft. Herold Verlag, Wien-München 1984 BIBÓ ISTVÁN: Boros László: A pécsi székesegyház Pollack-féle átépítésének története : Baranyai helytörténetírás, 1981 SISA JÓZSEF: Feszl Frigyes 1821-1884 : kiállítás a Budapesti Helytörténeti Múzeumban 1984. július 25-szeptember 16. BÁNSZKYNÉ KISS ÉVA: Werner Josef Schweiger: Wiene Werkstätte Kunst und Kunsthandwerk 1903-1932 POSZLER GYÖRGY: Honismeret - önismeret : Kelemen Lajos: Művészettörténeti tanulmányok 1984 / 3. sz. 113 TANULMÁNYOK GERICS JÓZSEF: Szent István királlyá avatásának körülményeiről TAKÁCS IMRE: Corona Vladislaviana avagy Corona Coronensis Tomkó János kézirata 1626-ból Bocskai István második későgótikus koronájáról KOVÁCS ÉVA: Bocskai István "loretói koronája" KUTATÁS KOLBA JUDIT - LOVAG ZSUZSA: A szombathelyi egyházmegye ötvösművészeti emlékei FARKAS ATTILA: Barokk ötvöstárgyak az esztergomi főegyházmegye vidéki plébániáin SZILÁGYI ANDRÁS: Erasmus Bergmann és Johann Weidner úrvacsorai kannái a 17. századból ADATTÁR GROTTE ANDRÁS: Kísérlet néhány magyarországi ötvösjegy feloldására VALKÓ ARISZTID: Művészeti események Kismartonban 1805-ben SINKÓ KATALIN: Néhány magyar akadémia-allegória SZATMÁRI GIZELLA: Dinnert Ferenc szobrász és kőfaragó (1820-1894) SZEMLE GARAS KLÁRA: Anna Petrová-Pleskotová: Maliarstvo 18 .storoèia na Slovensku, Veda Vydavatel'stvo Slovenskej Akadémie Vied, Bratislava KERNY TERÉZIA: Katarina Biathová: Maliarske prejavy stredovekéhoz Liptova MIKÓ ÁRPÁD: Riznica Zagrabaèke Katedrale. Zagreb, Muzejski prostor, 1983. (kiállításkatalógus) 1984 / 4. sz. 217 TANULMÁNYOK JÁVOR ANNA: Kracker Bécsben, 1719-1744/46 BUZÁSI ENIKŐ: A barátság-motívum térhódítása a 18. századi magyar portréfestészetben KUTATÁS Garas Klára hatvanöt éves : bibliográfia NAGYMIHÁLYI GÉZA: Ikonosztázion töredékek Északkelet-Magyarországon BOROS LÁSZLÓ: A zicsi templom festményei : Bücher Xaver Ferenc művei 1786-ból MOJZER MIKLÓS: Franz Anton Hillebrandt második (elpusztult) terve az esztergomi prímási székhelyhez NEMES MÁRTA: Magyarország első panoptikonja : a budapest-óbudai selyemgombolyító manufaktúra SCHŐNER ALFRÉD: A Pokol Traktátusa : miniatúra-sorozat a nagykanizsai héber nyelvű kéziratos könyvben a 18. század végéről SZEMLE VÉGH JÁNOS: Anton C. Glatz: Gotické umenie v zbierkach Slovenskej Národnej galérie, Fontes I. FELD ISTVÁN: G. Sándor Mária : Reneszánsz Baranyában

Item Type: Journal
Publisher: Akadémiai Kiadó
Additional Information: Művészettörténeti értesítő 33. évfolyam (1984)
Subjects: N Fine Arts / képzőművészet > NX Arts in general / művészetek általában > NX4 Art history and criticism / művészettörténet, műkritika
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 18 May 2014 05:01
Last Modified: 25 Oct 2023 15:41
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/548

Actions (login required)

Edit Item Edit Item