REAL-J

Művészettörténeti értesítő, 1983

Művészettörténeti értesítő, 32 - 1983.

[img]
Preview
Text
MUVTORTERT_32_1983.pdf

Download (353MB) | Preview
[img] Text (Tartalomjegyzék)
MUVTORTERT_32_1983.txt

Download (5kB)

Abstract

1983 / 1-2. sz. 1 TANULMÁNYOK LŐVEI PÁL - ENGEL PÁL: Székesfehérvári kőfaragványok Györgyi Bodó Miklós prépost címerével VÉGH JÁNOS: Egy középkori Szent Imre-ábrázolás Brüsszelben BOROS LÁSZLÓ: A pécsi vázlatkönyv (Szobrász-rajzok a 17.századból) PROKOPP GYULA: Schroth András szobrász (1791-1850 után) KUTATÁS SZIGETHI ÁGNES: Kora seicento lombard-piemonti festmények Magyarországon VAYERNÉ ZIBOLEN ÁGNES: Az 1830-40-es évek könyvgrafikája SÜMEGI GYÖRGY: Szilády Károly (1795-1871) litográfia arcképcsarnoka SZIJ BÉLA: Kmetty János rézkarcalbuma 1920-ból FRANKÓ ÁKOS: Bernáth Aurél "Graphik" -mappája 1922-ből ADATTÁR DOMBROVSZKY NINETTE: Bartholomeus Breenbergh egy rajza B. NAGY ANIKÓ: Három dombormű a bécsi Graben-oszlop pestisjelenetéhez G. GYŐRFFY KATALIN: Schweiger Antal Nepomuki Szent János szobra Tatán 1770-ből KEMÉNY MÁRIA: Bécsi metszet Batthyány Tivadar gróf hajóiról 1797-ből TÓTH BÉLA: Debrecen első képi ábrázolása PUSZTAI LÁSZLÓ: Dunaiszky Lőrinc és Ferenczy István szobrai Acsán TÓTH ANTAL: Nag Kálmán (1872-1902) : Telik-e még? című bronzszobráról SZEMLE MOJZER MIKLÓS: Zdzislaw Kêpiñski: Veit Stoss, Warszawa-Drezden 1981 CS. DOBROVITS DOROTTYA: Voit Pál: Franz Anton Pilgram, Budapest 1982 D. BUZÁSI ENIKŐ: Marijana Schneider: Portreti 16-18. stoljeca, Zagreb 1982 JÁVOR ANNA: Maria Pötzl-Malikova: Franz Xaver Messerschmidt, Wien-München, 1982 SZABOLCSI HEDVIG: A Régészeti és Művészettörténeti Társulat az 1982. évben 1983 / 3. sz. 121 TANULMÁNYOK ZSÁMBÉKY MÓNIKA: 14-15. századi magyarországi kincsleletek BALOGH JOLÁN: Giulio Clovio Magyarországon KUTATÁS KATONA ÁGNES: Az esztergomi Keresztény Múzeum egy umbriai képéről TÁTRAI VILMOS: Adalékok az esztergomi Keresztény Múzeum néhány olasz festményéhez SZIGETHI ÁGNES: Egy ferrarai Caravaggio-követő, Francesco Catanio képe magyar magántulajdonban RUZSA GYÖRGY: Négy historizáló orosz ikon az Iparművészeti Múzeumban ADATTÁR BODOR IMRE: Két bronz corpus a 14. század végi visegrádi öntőműhelyből TAKÁCS BÉLA: 17. századi nürnbergi óntányérok falusi református templomokban JÁVOR ANNA: Egy 18.századi jezsuita faragvány magyar magántulajdonban PROKOPP GYULA: Adatok a zlatnói üveggyár történetéhez SISA JÓZSEF: Hofrichter József pesti kaszárnya-terve 1830-31-ből KŐVÁGÓ SAROLTA: Dési Huber István Önarcképe a Magyar Munkásmozgalmi Múzeumban SZEMLE KERNY TERÉZIA: Balogh Jolán: Varadinum-Várad vára, Művészettörténeti füzetek 13/1,2. TAKÁCS IMRE: Funerális művészet, Ars Hungarica 1983/1. MOJZER MIKLÓS: István Schlégl: Samuel Hofmann (um 1595-1649) Oeuvrekatalog Schweizer Künstler, hrsg. vom Schweizerischen Institut für Kunstwissenschaft, Bd. 8. Zürich 1980. RÓZSA GYÖRGY: Az Állami Könyvterjesztő Vállalat hasonmás kiadásairól VITA P. SZÜCS JULIANNA: A "római iskola" története, R. Bajkay Éva Uitz Béla korai korszaka és Dr. Horváth Alice Várak és erődök építészete a középkori Délkelet-Magyarországon a XVI. század közepéig című kandidátusi értekezésének vitája 1983 / 4. sz. 205 TANULMÁNYOK SINKÓ KATALIN: A nemzeti emlékmű és nemzeti tudat változásai GÁBOR ESZTER: Az ezredéves emlék KUTATÁS CSONGOR DÉNES: Négy ismeretlen kőrajz a kőnyomtatás őskorából (1801-1805), Megemlékezés Aloys Senefelderről, halálának 150. évfordulóján GELLÉR KATALIN: Justh Zsigmond Párizsi Naplójának (1888) képzőművészeti vonatkozásai TÓTH ANTAL: Szárnovszky Ferenc szobrász (1863-1903) KESERŰ KATALIN: A szimbolizmus nyomai a 20. század eleji magyar építészetben ADATTÁR KIRÁLY ERZSÉBET: Weber Henrik Hungária-képe az 1840-es évek elejéről SZINYEI MERSE ANNA: Szinyei Merse Pál ismeretlen színvázlatai 1883-ból IN MEMORIAM Prokopp Gyula (Esztergom, 1903-1983. Esztergom) SZEMLE MIKÓ ÁRPÁD: Gervers-Molnár Vera: Sárospataki síremlékek. Művészettörténeti Füzetek 14. GOMBOS KÁROLY: Ljatif Kerimov: Azerbajdzsanszkij kovjor, I-III. Baku-Leningrád, 1961-1983. MOJZER MIKLÓS: A magyarországi művészet története 6. (főszerkesztő: Aradi Nóra) Magyar Művészet 1890-1919. I-II. (szerkesztő: Németh Lajos) SZABOLCSI HEDVIG: A Régészeti és Művészettörténeti Társulat az 1983. évben

Item Type: Journal
Publisher: Akadémiai Kiadó
Additional Information: Művészettörténeti értesítő 32. évfolyam (1983)
Subjects: N Fine Arts / képzőművészet > NX Arts in general / művészetek általában > NX4 Art history and criticism / művészettörténet, műkritika
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 18 May 2014 05:00
Last Modified: 25 Oct 2023 15:43
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/547

Actions (login required)

Edit Item Edit Item