REAL-J

Művészettörténeti értesítő, 1979

Művészettörténeti értesítő, 28 - 1979.

[img]
Preview
Text
MUVTORTERT_28_1979.pdf

Download (388MB) | Preview
[img] Text (Tartalomjegyzék)
MUVTORTERT_28_1979.txt

Download (5kB)

Abstract

1979 / 1. sz. 1 TANULMÁNYOK MUN SZO-NEJ: A népélet költészete : Szurcsik János munkásságáról KLINGE, MATTI: A finn föld és nép a "Jugendstil" korszakában KUTATÁS PETNEKI ÁRON: Egy 1705-ös ezüstkupa művészeti és történeti vonatkozásai POGDÁNY-BALÁS EDIT: Greenough "igen híres amerikai szobrász" és magyar kapcsolatai MURÁNYI JENŐ: Ferenczy Valér és az erdélyi rézkarcművészet ADATTÁR TAKÁCS BÉLA: Széchy Kata jegykendője a XVI. századból FABINY TIBOR: Ferenczy István ujonnan előkerült szobrai az Evangélikus Múzeumban LIIPOLA, YRJÖ: Akseli Gallen-Kallela Magyarországon KŐSZEGFALVI FERENC: Kohán-krónika - Vásárhely 1933-1943 VITA Fehér Géza "A magyar történelem XVI. századi török ábrázolásai" című kandidátusi értekezéséről László Gyula opponensi véleménye Gerő Győző opponensi véleménye Fehér Géza válasza KÖNYVSZEMLE GOMBOS KÁROLY: Ulrich Schürmann: Kaukasische Teppiche, Braunschweig, é.n. és a kaukázusi szőnyegművesség szakirodalmának vázlatos értékelése RÚZSA GYÖRGY: N. M. Tarabukin: Mihail Alekszandrovics Vrubel, Moszkva, Iszkusztvo 1970 TÓTH ANTAL: Budapest története IV. Budapest, Akadémiai Kiadó 1978 MOLNÁR JÓZSEF: Válasz Katona Magdának a "Magyarországi török építészeti emlékek" című könyvem ismertetésére 1979 / 2. sz. 101 TANULMÁNYOK PROKOPP GYULA: Az esztergomi víziváros RÓZSA GYÖRGY: Szathmári Pap Károly erdélyi látképei KESERÜ KATALIN: Mihály Rezső grafikus, a gödöllői művésztelep tagja LOSONCI MIKLÓS: Pál Mihály szobrászi életműve ADATTÁR MURÁDIN JENŐ: Hollósy Simon: A huszti vár MITHAY SÁNDOR: Adatok Esterházy Károly gróf építő tevékenységéhez VITA Kovács Éva: A párizsi ronde-bosse zománc virágkora és a Mátyás-kálvária c. kandidátusi értekezéséről Dercsényi Dezső opponensi véleménye Entz Géza opponensi véleménye Kovács Éva válasza 1979 / 3. sz. 177 TANULMÁNYOK KONTHA SÁNDOR: Ferenczy Béni munkássága a két világháború között BORSOS BÉLA: A műtárgyak állapota és értéke MAGYAR MŰVÉSZEK A NAGYVILÁGBAN ANDRADE, DE JULIETA: Mágori Vargha Béla M. KISS PÁL: Páll Lajos ADATTÁR VAYERNÉ ZIBOLEN ÁGNES: Új adalék Révai Miklós művészi munkásságához VITA Voit Pál "Franz Anton Pilgram" című doktori értekezéséről Garas Klára opponensi véleménye Harasztiné Takács Marianna opponensi véleménye Kosáry Domokos opponensi véleménye Voit Pál válasza Láncz Sándor "Egry József" című kandidátusi értekezéséről Hárs Éva opponensi véleménye Pogány Ö. Gábor opponensi véleménye Láncz Sándor válasza IN MEMORIAM POGÁNY-BALÁS EDIT: Fenyő Ivánról ZENTAI LÓRÁND: Fenyő Iván műveinek jegyzéke KÖNYVSZEMLE SZIJ REZSŐ: Kántor Lajos: Kép, világkép. A régi KORUNK az új művészetért, Bukarest, Kriterion 1977 SCHEIBER SÁNDOR: M. Berger-W. Häusler-E. Lessing: Judaica. Die Sammlung Berger, Wien-München, Jugend und Volk 1979 TÓTH ANTAL: Dercsényi Dezső-Voit Pál: Heves megye műemlékei II. Budapest, Akadémiai Kiadó 1978 1979 / 4. sz. 245 TANULMÁNYOK R. BAJKAY ÉVA: Forradalmiság és formalizmus (Uitz Béla alkotói útja 1926-1935) KUTATÁS MOLNÁR LÁSZLÓ: Herendi litofán ablak G. GYŐRFFY KATALIN: A nemeskéri evangélikus templom szószék-oltára VITA : MIT AKAR, MIRE TÖREKEDJÉK, MIRE KÉPES A MŰVÉSZETI KRTIKA? KAMENSZKI, ALEXANDER: A művészeti kritika a művészettudomány rendszerében LANG, LOTHAR: Töredékek a művészeti kritikához MÖBIUS, HELGA: A szocialista arculatú művészeti kritikáért Marosi Ernő: A gótika kezdetei Magyarországon című kandidátusi értekezéséről Dercsényi Dezső opponensi véleménye Zádor Mihály opponensi véleménye Marosi Ernő válasza KÖSZÖNTŐ HÉJJNÉ DÉTÁRI ANGÉLA: Voit Pál hetven éves SOPRONI SÁNDOR: Beszámoló a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat 1977-1978. évi működéséről KÖNYVSZEMLE POGÁNY Ö. GÁBOR: Koós Judit: "Style 1900", Képzőművészeti Kiadó, Budapest, 1970 RÓZSA GYÖRGY: Cennerné Wilhelmb Gizella: A szabadságharc kilenc nagy csatája. Than Mór csataképei, Budapest, 1978 TÓTH ANTAL: Murádi Jenő: A Barabás Miklós Céh, Kriterion Kiadó, Bukarest 1978

Item Type: Journal
Publisher: Akadémiai Kiadó
Additional Information: Művészettörténeti értesítő 28. évfolyam (1979)
Subjects: N Fine Arts / képzőművészet > NX Arts in general / művészetek általában > NX4 Art history and criticism / művészettörténet, műkritika
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 18 May 2014 04:55
Last Modified: 26 Oct 2023 08:16
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/543

Actions (login required)

Edit Item Edit Item