REAL-J

Művészettörténeti értesítő, 1975

Művészettörténeti értesítő, 24 - 1975.

[img]
Preview
Text
MUVTORTERT_24_1975.pdf

Download (409MB) | Preview
[img] Text (Tartalomjegyzék)
MUVTORTERT_24_1975.txt

Download (4kB)

Abstract

1975 / 1. sz. 1 TARTALOMJEGYZÉK 2 TANULMÁNYOK 19 POGÁNY-BALÁS EDIT: Kolozsvári Márton és György Szent György szobrának antik előképéről 19 POGÁNY-BALÁS EDIT: Capua kapuja : Küküllei János krónikájának művészettörténeti forrásai 35 VAYER LAJOS: Alexandros és Corvinus 43 MEZEI OTTÓ: Az Orsz. M. Kir. Iparművészeti Iskola (1880-1944) oktatási rendszere és forrásai 55 KUTATÁSOK 74 GÖMÖRI JÁNOS: A sárospataki Madonna 74 CENNERNÉ WILHELMB GIZELLA: Adalékok az ifjú II. Rákóczi Ferenc és felesége ikonográfiájához 80 ADATTÁR 85 SOPRONI SÁNDOR: A Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat 1972-73. évi működéséről 85 MAGYAR MŰVÉSZEK A NAGYVILÁGBAN 86 SZIJ REZSŐ: Benczédi Sándor 86 M. KISS PÁL: Ferenczy Julia 89 GALAMBOS FERENC: Peterdi Gábor 91 KÖNYVSZEMLE 95 M. HEIL OLGA: M. Kagan: Ismerkedés az esztétikával. Képzőművészeti Alap Kiadó, Budapest 1974 95 VÉG JÁNOS: Bertalan Kéry: Kaiser Sigismund Schroll Verlag; München-Wien 1972 96 1975 / 2. sz. 101 TARTALOMJEGYZÉK 102 POGÁNY Ö. GÁBOR: Művészettörténelem, közművelődés 103 TANULMÁNYOK 105 CZAGÁNY ISTVÁN: A budavári volt Weixelgärtner ház sorsa, mint művészetszemléleti fejlődésünk fordulópontja 105 MURADIN JENŐ: Ferenczy Károlyné Fialka Olga 114 KONTHA SÁNDOR: Felszabadulási emlékművek Magyarországon 119 KUTATÁS 134 ZOLNAY LÁSZLÓ: A lebontott zólyomi paplak gótikus falkép-sorozatai 134 ADATTÁR 139 F. MIHÁLY IDA: Adatok Nagy Balogh János életrajzához 139 GREZSA FERENC: A hódmezővásárhelyi művészek majolika- és agyagipari telepe 144 Galyasi Miklós 1903 - 1974 155 MAGYAR NŰVÉSZEK A NAGYVILÁGBAN 157 SZ. HALTENBERGER KINGA: Szabó Gyula (1908-1972) 157 ENTZ GÉZA: Gy. Szabó Béla 163 M. KISS PÁL: Incze István 167 M. KISS PÁL: Inczéné Sárkány Ilona 169 VITA 170 Kiss Ákos "Pannónia magyarországi területe építészetének tagozatai és díszítőelemei" c. kandidátusi értekezéséről 170 Kádár Zoltán opponensi véleménye 170 Zádor Mihály opponensi véleménye 171 Kiss Ákos válasza 173 KÖNYVSZEMLE 176 BÁNPATAKI VILMA: Gombos Károly: Örményország. Corvina Kiadó, Budapest 1972 176 BÁNPATAKI VILMA: Fr. Abbate: Arte dell'India e dell'Indonesia. Fabri Editori, Milano 1966 176 TÖRÖK GYÖNGYI: Répertoire d'art et d'archeologie. Tom.VII. 1971; Paris, Edition Recherche Scientifique 177 1975 / 3. sz. 185 TARTALOMJEGYZÉK 186 TANULMÁNYOK 187 POGÁNY-BALÁS EDIT: Michelangelo csatakartonja 187 NÉMETH LAJOS: A századforduló magyar képzőművészete 219 KONTHA SÁNDOR: Magyar művészet 1919-1945 225 ARADI NÓRA: Magyar képzőművészet a felszabadulás után 1945-1975 231 ADATTÁR 236 LÁSZLÓ EMŐKE-SZABÓ KATALIN-VADÁSZI ERZSÉBET: A magyar művészettörténeti irodalom bibliográfiája 1972 236 1975 / 4. sz. 269 TARTALOMJEGYZÉK 270 TANULMÁNYOK 271 BÓNA ISTVÁN-DIENES ISTVÁN-GEREVICH LÁSZLÓ-KOVÁCS ÉVA: Magyarországi művészet a IX. századtól a XII. század végéig 271 Dercsényi Dezső: Magyarországi művészet a XIII. században 277 Marosi Ernő: Magyarországi művészet a XIV. században és a XV. század első két harmadában 281 KUTATÁS 289 ZOLNAY LÁSZLÓ: Középkori budai figurálisok 289 Kiss Ákos: A XIX. századvégi neobarokk (III. rokokó) irányzatairól 303 ADATTÁR 314 SOPRONI SÁNDOR: Beszámoló a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat 1974. évi működéséről 314 VITA ZSIGMOND: A diódi festőtelep és a tolsztoji eszmék hatása művészetünkben 315 BENKŐ ERZSÉBET: Jegyzetek a Szőnyi-festőiskoláról 318 MAGYAR MŰVÉSZEK A NAGYVILÁGBAN 320 SZIJ REZSŐ: Bíró József 320 M. KISS PÁL: Hervai Zoltán 327 KÖNYVSZEMLE 331

Item Type: Journal
Publisher: Akadémiai Kiadó
Additional Information: Művészettörténeti értesítő 24. évfolyam (1975)
Subjects: N Fine Arts / képzőművészet > NX Arts in general / művészetek általában > NX4 Art history and criticism / művészettörténet, műkritika
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 18 May 2014 04:49
Last Modified: 26 Oct 2023 08:26
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/539

Actions (login required)

Edit Item Edit Item