REAL-J

Művészettörténeti értesítő, 1964

Művészettörténeti értesítő, 13 - 1964.

[img]
Preview
Text
MUVTORTERT_13_1964.pdf

Download (464MB) | Preview
[img] Text (Tartalomjegyzék)
MUVTORTERT_13_1964.txt

Download (4kB)

Abstract

1964 / 1. sz. 1 TARTALOMJEGYZÉK 2 TANULMÁNY 27 DÉTSCHY MIHÁLY: Az egri várszékesegyház építéstörténetének okleveles adatai 27 KUTATÁS 46 SOÓS GYULA: Adatok klasszicista szobrászatunk történetéhez (Huber József 1777-1832?) 46 MÉREINÉ JUHÁSZ MARGIT: Miről festette Benczúr Gyula Mikszáth nagy- és kisportréját? 54 GALYASI MIKLÓS: Adatok és reflexiók Tornyai János "Juss" című festményének eszmeköréhez 57 FELVINCZI TAKÁTS ZOLTÁN: Dr. Baktay Ervin (1890-1963) 62 KÖNYVSZEMLE 64 BEDŐ RUDOLF: Az 1961. évben megjelent külföldi folyóiratok szemléje 64 BEDŐ RUDOLF: Az 1962. évben megjelent külföldi folyóiratok szemléje 80 ARADI NÓRA: Jean Cassou: Panorama des Arts Plastiques Contemporains. Paris, Gallimard 1960. 92 1964 / 2. sz. 101 TARTALOMJEGYZÉK 102 LENGYEL GÉZA: A fiatal Lyka Károly 103 KISDÉGINÉ KIRIMI IRÉN: Lyka Károly 104 TANULMÁNYOK 109 VÉGH JÁNOS: Ismeretlen Szent Katalin sorozat a Szepességből 109 CZOBOR ÁGNES: Vincboons ábrázolásai a spanyol háború néhány jelenetéről 119 VÉGVÁRI LAJOS: A képzőművészeti típus és annak válsága a XX. század művészetében 124 PASSUTH KRISZTINA: A Nyolcak, az első magyar konstruktív törekvésű csoport 140 KONTHA SÁNDOR: Alberto Sanchez (1895-1962) 155 KUTATÁS 166 YBL ERVIN: Egy 1500 körüli velencei Madonna-kép 166 ZOLNAY LÁSZLÓ: Balassa Bálint családi emlékei Esztergomban 173 B. SUPKA MAGDOLNA: A drámai groteszk szerepe festészetünkben a művészetpszichológia szemszögéből 178 KÖNYVSZEMLE 185 DERCSÉNYI DEZSŐ: Györffy György: az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. Bp. 1963. Akadémiai Kiadó [könyvismertetés] 185 TÍMÁR ÁRPÁD: G. E. Lessing: Laokoón. Hamburgi dramaturgia. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1963. [könyvismertetés] 187 GERŐ LÁSZLÓ: Koppány Tibor-Péczely Piroska-Sági Károly: Keszthely. Képzőművészeti Alap Kiadó, Bp. 1962.[könyvismertetés] 188 1964 / 3. sz. 193 TARTALOMJEGYZÉK 194 TANULMÁNYOK 195 LEVÁRDY FERENC: A Bibliotheca Vaticana, a Morgan Library és az Ermitage Magyar Anjou Legendáriuma 195 MOJZER MIKLÓS: Tanulmányok a Keresztény Múzeumban I. 248 ENTZ GÉZA: Kelemen Lajos (1877-1963) 261 KUTATÁS 264 PROKOPP GYULA: Kehrn Vilmos 1841. évi rajza és tudósítása a zalavári várromról 264 SÁNDOR LÁSZLÓ: Révész Imre ukrajnai művészi hagyatéka 267 KOÓS JUDIT: Az elmúlt száz év iparművészete történetének újabb irodalmáról 276 KÖNYVSZEMLE 282 HORVÁTH TIBOR: Genthon István: Ferenczy Károly. Budapest, 1963. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata 282 SZÍJ REZSŐ: Tóth Ervin: Gáborjáni Szabó Kálmán grafikái. Debrecen, 1963. Déri Múzeum Baráti Köre 284 1964 / 4. sz. 289 TARTALOMJEGYZÉK 290 TANULMÁNYOK 291 RUDRAUF, L.: Eugene Delacroix halálának századik évfordulója (Kiállítások Páris-ban, Bordeaux-ban, Bayonne-ban, torontóban, Ottawában) 291 IVÁNFYNÉ BALOGH SÁRA: Rippl-Rónay József iparművészeti elvei és iparművészeti tevékenysége kiadatlan levelei nyomán II. 301 KUTATÁS 317 KATONA IMRE: Munkácsy Sztrájk-jának La Malou-i vázlata 317 CIFKA PÉTERNÉ: Adatok Munkácsy Mihály munkásságához 322 BEDŐ RUDOLF: Rökk Károly 1915-1922 között készült moszkvai és szibériai vízfestményei és rajzai 325 VITA 333 Radocsay Dénes "A középkori Magyarország faszobrai" című doktori értekezésének vitája 333 VAYER LAJOS: Opponensi vélemény 333 BERKOVITS ILONA: Opponensi vélemény 340 SZÉKELY GYÖRGY: Opponensi vélemény 344 Radocsay Dénes válasza az opponensi véleményekre 350 ENTZ GÉZA - RADOCSAY DÉNES - WEINER MIHÁLYNÉ: A Magyar Régészeti, Művészettörténeti és Éremtani Társulat 1963. évi működéséről 356 B. GÖNCZI ÉVA (ÖSSZEÁLL.) - SZABÓ ERZSÉBET (ÖSSZEÁLL.): Az 1966. évi magyar művészettörténeti irodalom bibliográfiája 359

Item Type: Journal
Publisher: Akadémiai Kiadó
Additional Information: Művészettörténeti értesítő 13. évfolyam (1964)
Subjects: N Fine Arts / képzőművészet > NX Arts in general / művészetek általában > NX4 Art history and criticism / művészettörténet, műkritika
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 17 May 2014 20:18
Last Modified: 26 Oct 2023 08:50
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/538

Actions (login required)

Edit Item Edit Item