REAL-J

Művészettörténeti értesítő, 1960

Művészettörténeti értesítő, 9 - 1960.

[img]
Preview
Text
MUVTORTERT_09_1960.pdf

Download (476MB) | Preview
[img] Text (Tartalomjegyzék)
MUVTORTERT_09_1960.txt

Download (5kB)

Abstract

1960 / 1. sz. 1 TARTALOMJEGYZÉK 2 KUTATÁS 27 RADOCSAY DÉNES: Ismeretlen és elfelejtett középkori magyarországi faszobrok 27 CS. TOMPOS ERZSÉBET: Ikerszentélyes, kéthajós csarnoktemplomok a középkorban 42 VÁMSZER GÉZA: A csíkrákosi Cserei-kúria falképmaradványai 49 SCHOEN ARNOLD: Prati kamarai építészmérnök Budán 55 PATAKY DÉNESNÉ: A rotterdami Boymans van Beuningen Múzeum későhabán edényei 61 CSATKAI ENDRE: Dorfmeister István festő fiai 66 BALOGH ISTVÁN: Beregszászi Pál és a debreceni "Rajzoskola" 1819-1856 69 CENNERNÉ WILHELMB GIZELLA: Ismeretlen Vidéky-metszet Szent-Tamás bevételéről 76 OROSZLÁN ZOLTÁN: A nyolcvanéves Régészeti, Művészettörténeti és Éremtani Társulat (Ünnepi előadás a Társulat fennállásának nyolcvanadik évfordulója alkalmával tartott rendkívüli közgyűlésen 1958. évi november hó 24-én 77 LAJTA EDIT: Egy elfelejtett magyar festőnő 83 ROZVÁGYINÉ TOMBOR ILONA: Nagy Balogh János vázlatkönyvei 86 VITA 90 Aradi Nóra Réti István című kandidátusi disszertációjáról - Genthon István opponensi véleménye 90 Radocsay Dénes opponensi véleménye 91 Aradi Nóra válasza 94 KÖNYVSZEMLE 99 ENTZ GÉZA: Bálint Sándor: Szeged városa. Budapest, Képzőművészeti Alap Kiadó, 1959. 172 lap. 99 ENTZ GÉZA: Conant, Kenneth John: Carolingian and Romanesque architecture 800-1200. Edinburg-Bradford, 1939. XXXVIII, 343 lap 99 KAMPIS ANTAL: Aggházy Mária: Régi magyarországi faszobrok. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1958. 40 lap 104 LÁSZLÓ GYULA: Bényi László: Koszta József. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, Magyar Mesterek sorozat, Budapest, 1959. 66 o. 105 KAMPIS ANTAL: Baur I. H. John: Revolution and tradition in modern American art. Cambridge (Massachusetts), Harward University-Press, 1958. 107 1960 / 2. sz. 111 TARTALOMJEGYZÉK 112 KUTATÁS 113 ROZVÁGYINÉ TOMBOR ILONA: A középkori magyarországi falfestés ornamentikája 113 LAJTA EDIT: Adalékok a régi magyarországi szobrászathoz és festészethez 119 ESZLÁRY ÉVA: Az esztergomi Keresztény Múzeum egyik XV. századi szobortöredékének mestere 131 BALOGH JOLÁN: Az alistáli Mária-szobor 136 CZOBOR ÁGNES: A Keresztény Múzeum Johann König képe 142 WEINER MIHÁLYNÉ: Faragott faformák eredetének kérdéséhez 145 BIRÓ VENCEL: Veress Mátyás 148 SOÓS GYULA: A Lánchíd oroszlánszobrainak mestere (Marschalkó János 1810-1877) 153 YBL ERVIN: Csontváry Tivadar kevéssé ismert festményei 157 ENTZ GÉZA: A Művészettörténeti Dokumentációs Központ munkája 170 ENTZ GÉZA - WEINER MIHÁLYNÉ: A Magyar Régészeti, Művészettörténeti és Éremtani Társulat 1959. évi működéséről 171 KÖNYVSZEMLE 173 NÉMETH LAJOS: Pogány Frigyes: Szobrászat és festészet az építőművészetben. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1959. 469. l. 173 LAJTA EDIT: Emile Mâle: Les saint compagnons du Christ. paris, 1958, 217 l. 175 CSEMEGI JÓZSEF: Zádor Mihály: Az ornamentika és az épületornamentika néhány elméleti kérdése 175 CSEMEGI JÓZSEF: Zádor Mihály: A díszítőművészet eredetéről. Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem Tudományos Közleményei. IV. kötet, 4. szám. Budapest, 1958. 73-98. 177 TÓTH JÁNOS: Vajkai Aurél: Szentgál, egy bakonyi falu néprajza. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1959. 389 l. 177 GERŐ LÁSZLÓ: Karl E. Mummenhof: Wasserburgen in Westfalen.Deutscher Kunstverlag, München-Berlin, 1958. 61 l. 178 ESZLÁRY ÉVA: Huszár Lajos: A budai pénzverés története a középkorban. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1958. 231 l. 179 KOZÁK KÁROLY: Dorgelo, A.:Het oude Bisschopshof te Deventer : Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig. Bodemonderzoek, VII- 1956. 39. 80 l. [könyvismertetés] 180 DERCSÉNYI DEZSŐ: Fitz József: A magyar nyomdászat, könyvkiadás és könyvkereskedelem története I. A mohácsi vész előtt. Akadémiai Kiadó, Bp. 1959. 258 l. Számos szövegközi ábrával és színes melléklettel [könyvismertetés] 181 DERCSÉNYI DEZSŐ: Képes Krónika. Magyar Helikon, Budapest, 1959 254 l. Számos fekete és szines képpel [könyvismertetés] 182 B. GÖNCZI ÉVA (ÖSSZEÁLL.) - SZABÓ ERZSÉBET (ÖSSZEÁLL.): Az 1959. évi magyar művészettörténeti irodalom bibliográfiája 183 1960 / 3. sz. 211 TARTALOMJEGYZÉK 212 KUTATÁS 213 BOSKOVITS MIKLÓS: A perspektíva kutatás kérdése a művészettörténeti irodalomban 213 ENTZ GÉZA: A boroszlói városháza Mátyás arcképei 227 BARANYAI BÉLÁNÉ: A nyírbátori minorita templom berendezése 232 ARADY KÁLMÁN: Szelepcsényi egy ismeretlen munkája 265 HUSZÁR LAJOS: Mayer Elek éremvéső művei 267 ADATTÁR 273 BOTTLÓ BÉLA: Művészettörténeti regeszták királyi határozatokból és rendeletekből 273 VÁMOS FERENC: Levelek Szőnyi Istvántól 280 KÖNYVSZEMLE 284 1960 / 4. sz. 303 TARTALOMJEGYZÉK 304 TANULMÁNY 305 VOIT PÁL: Tervek, mesterek és mű 305 KUTATÁS 320 MOJZER MIKLÓS: A váci barokk rezidencia 320 BERKOVITS ILONA: Zichy Mihály és a belga festészet 329 PATAKY DÉNES: Martyn Lajos két rajzsorozatáról 336 KÖRNER ÉVA: Gadányi Jenő 344 MAKSAY LÁSZLÓ: Székely Bertalan a naturalizmusról és a realizmusról 354 KÖNYV ÉS FOLYÓIRATSZEMLE 356

Item Type: Journal
Publisher: Akadémiai Kiadó
Additional Information: Művészettörténeti értesítő 9. évfolyam (1960)
Subjects: N Fine Arts / képzőművészet > NX Arts in general / művészetek általában > NX4 Art history and criticism / művészettörténet, műkritika
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 17 May 2014 20:07
Last Modified: 26 Oct 2023 08:55
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/534

Actions (login required)

Edit Item Edit Item