REAL-J

Művészettörténeti értesítő, 1957

Művészettörténeti értesítő, 6 - 1957.

[img]
Preview
Text
MUVTORTERT_06_1957.pdf

Download (482MB) | Preview
[img] Text (Tartalomjegyzék)
MUVTORTERT_06_1957.txt

Download (3kB)

Abstract

1957 / 1. sz. 1 TARTALOMJEGYZÉK 2 TANULMÁNY 19 GENTHON ISTVÁN: Bernáth Aurél 19 KUTATÁS 29 ENTZ GÉZA: A szeged-csorvai bronz tömjénező 29 SALLAY MARIANNE: A vizsolyi református templom 34 ZOLNAY LÁSZLÓ: Az esztergomi Madonna-torzó 39 PATAKY DÉNESNÉ: Adatok a szegedi ötvösség történetéhez 42 BÓNISNÉ WALLON EMMA: Pilgram Antal váci székesegyház terve 47 FEJŐS IMRE: A Nemzeti Képcsarnok Alapító Egyesület története 55 MŰVÉSZETI ÉS TUDOMÁNYOS ÉLET 66 R. D.: Ötven éves a Szépművészeti Múzeum 66 FERENCZY BÉNI: A Szépművészeti Múzeum Grafikai Gyűjteményének kiállítása a Múzeum fennállásának 50. évfordulója alkalmából 66 PATAKY DÉNES: Külföldi mesterek a XIX-XX. századból 72 KOVÁCS ÉVA: Ferenczy Noémi 77 ADATTÁR 83 BARANYAI BÉLÁNÉ: Adatok a XVIII. századi márianosztrai pálosművészethez 83 VITA 95 Vita Végvári Lajos Munkácsy Mihály ifjúsága c. kandidátusi értekezéséről 95 KÖNYVSZEMLE 105 1957 / 2-3. sz. 123 TARTALOMJEGYZÉK 124 TANULMÁNYOK 125 MOJZER MIKLÓS: Architectura civilis 125 GARAS KLÁRA: Ismeretlen Maulbertsch-oltárképek Magyarországon 141 KUTATÁS 150 KOVÁCS ÉVA: A magyar korona a legújabb kutatások tükrében 150 KAMPIS ANTAL: Szentmiklósi kereszttalapzat 153 GEREVICH LÁSZLÓNÉ: Vásári Miklós kódexei 155 DIVÉKY ADORJÁN: Hedvig királynő serlege a krakkói székesegyház részére 159 SOLTÉSZ ZOLTÁNNÉ: A XVI. századi kolozsvári könyvdíszek 163 MOLNÁR JÓZSEF: Oszmán-török mosdómedencék Magyarországon 183 AGGHÁZY MÁRIA: Felvidéki XVII. századi főúri síremlékeink stíluseredete 187 RÓZSA GYÖRGY: Kazinczy Ferenc a művészetben 196 M. KISS PÁL: Boér Márton (1762-1830) 214 SOÓS GYULA: A szegedi Dugonics-szobor 225 ENTZ GÉZA-WEINER MIHÁLYNÉ: A Régészeti Művészettörténeti és Éremtani Társulat 1956-ban 229 VITA 231 CSEMEGI JÓZSEF: A művészetről 231 SZ.: Vita a magyar városépítészet sajátosságairól 240 Vita Entz Géza: A gyulafehérvári székesegyház c. monográfiájáról 245 ADATTÁR 253 OSZVALD FERENC: Adatok a magyarországi premontreiek Árpád-kori történetéhez 253 KÖNYVSZEMLE 277 1957 / 4. sz. 295 TARTALOMJEGYZÉK 296 TANULMÁNY 297 RADOCSAY DÉNES: Gótikus magyar címereslevelek 297 KUTATÁS 321 ROZVÁNYINÉ TOMBOR ILONA: A bajnai szentségház 321 SCHOEN ARNOLD: Buda építőmestereiről töredékek, vázlatok 323 GILYÉN NÁNDOR: A tatai kapucinus templom 328 SOÓS GYULA: Új adatok Izsó Miklós Búsuló Juhászának készülési körülményeiről 330 VITA 338 VITA AGGHÁZI MÁRIA: A barokk szobrászat Magyarországon c. kandidátusi értekezéséről 338 ADATTÁR 344 DÁVID KATALIN: Művészettörténeti Dokumentációs Intézet adattára 344 KÖNYVSZEMLE 350

Item Type: Journal
Publisher: Akadémiai Kiadó
Additional Information: Művészettörténeti értesítő 6. évfolyam (1957)
Subjects: N Fine Arts / képzőművészet > NX Arts in general / művészetek általában > NX4 Art history and criticism / művészettörténet, műkritika
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 17 May 2014 19:59
Last Modified: 26 Oct 2023 08:58
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/531

Actions (login required)

Edit Item Edit Item