REAL-J

Művészettörténeti értesítő, 1956

Művészettörténeti értesítő, 5 - 1956.

[img]
Preview
Text
MUVTORTERT_05_1956.pdf

Download (483MB) | Preview
[img] Text (Tartalomjegyzék)
MUVTORTERT_05_1956.txt

Download (4kB)

Abstract

1956 / 1. sz. 1 TARTALOMJEGYZÉK 2 BERKOVITS ILONA: Zichy Mihály baráti köre Párisban 15 KÁLMÁN MÁRIA: Renoir rajzok a Szépművészeti Múzeumban 29 KUTATÁS 39 KOVÁCS ÉVA: A koronázási palást pannonhalmi másolata 39 FITZ JENŐ: A középkori szent Márton-templom Székesfehérvárott 40 DABROWSKI, JAN: A krakkói és a magyar reneszánsz kapcsolatai 45 SCHOEN ARNOLD: Jegyzetek két kastély történetéhez 50 KERTAINÉ FRIEDRICH KLÁRA: Az 1905-ös orosz forradalom hírlapi grafikánkban 53 ADATTÁR 61 KAPOSSY JÁNOS: Művészettörténeti regeszták a királyi határozatokból, rendeletekből. I. XVI. század 61 VITA 68 CSEMEGI JÓZSEF-DERCSÉNYI DEZSŐ: Feldebrő kérdéséhez 68 Vita Balogh Jolán Az esztergomi Bakócz-kápolna c. doktori értekezéséről 73 ZÁDOR ANNA: Vita Székely Bertalan művészetének történelmi helyéről 83 REDŐ FERENC: Megjegyzések az elmúlt 10 év kiállításainak elemzéséhez 87 TUDOMÁNYOS ÉS MŰVÉSZETI ÉLET 91 A művészettörténet II. ötéves terve 91 ENTZ GÉZA-WEINER MIHÁLYNÉ: A Magyar Régészeti, Művészettörténeti és Éremtani társulat művészettörténeti s iparművészeti szakosztályainak működése 92 KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE 94 1956 / 2-3. sz. 113 TARTALOMJEGYZÉK 114 TANULMÁNYOK 115 DOBAI JÁNOS: Székely Bertalan művészi arculatának kialakulásáról 115 GARAS KLÁRA: A Rubens család ismeretlen képmása Van Dyck egy művén 134 KUTATÁS 140 KAPOSY VERONIKA: Életfa ábrázolás egy románkori timpanonon 140 ENTZ GÉZA: Gótikus udvarház Alsóörsön 143 BALOGH JOLÁN: Mátyás király ismeretlen miniatúra-arcképe 150 BADÁL EDE: Az első rézmetsző műhely Magyarországon 152 MOJZER MIKLÓS: Adatok Mayerhoffer András működéséhez 154 ESZLÁRY ÉVA: A pesti belvárosi templom kálváriája és köre 163 KÁROLYI ANTAL: Engel Ferenc szerepe az Ürményi-család Vál-i építkezéseinél 168 NYITRAI ELEK: A "Hét választófejedelem" vendégfogadó épületének története 176 SOÓS GYULA: Ferenczy István mellszobrai 183 TELEPY KATALIN: Schimon Ferdinánd, Beethoven magyar arcképfestője 185 BUBENIÈKOVÁ VERA: Jaroslav Cermák magyar témájú képe 190 PATAKY DÉNES: Melegh Gábor 191 YBL ERVIN: Izsó és Feszl 193 HÉJJNÉ DÉTÁRI ANGELA: Tallózás egy magángyűjteményben 194 ROZVÁNYINÉ TOMBOR ILONA: Koszta József levelezése a Képzőművészeti Társulattal 198 KÖRNER ÉVA: Festőművészetünk új útjai 201 IN MEMORIAM 207 GENTHON ISTVÁN: Csányi Károly 1873-1956 207 ADATTÁR 208 KAPOSSY JÁNOS: Művészettörténeti regeszták a királyi határozatokból és rendeletekből II. Közzéteszi Bánrévi György 208 AGGHÁZY MÁRIA: Adatok a dunántúli ferences kolostorok művészeti tevékenységéhez a XVIII. században 215 VITA 216 Vita művészeti folyóiratainkról 216 Vita Németh Lajos "Hollósy Simon és kora művészete" c. kandidátusi értekezéséről 222 KÖNYVSZEMLE 229 1956 / 4. sz. 273 TARTALOMJEGYZÉK 274 KUTATÁS 275 ZSINDELY ENDRE: A péceli Ráday-kastély 275 ZOLNAY LÁSZLÓ: Románkori templom a Komárom megyei Bajóton 299 GYŐRFFY GYÖRGY: Adatok a Pilis megyei monostorok középkori történetéhez 302 SOMOGYI ÁRPÁD: Későbizánci balkáni ezüst csészék 307 CZOBOR ÁGNES: Terbrugghen Egerben felfedezett képe 311 WEINER MIHÁLYNÉ: Névjelegyezések az Iparművészeti Múzeum néhány faragott mézeskalács-faformáján 314 ARADI NÓRA: A polgári kultúra hanyatlásának főbb jelenségeiről a magyar képzőművészetben 317 KAMPIS ANTAL: Medgyessy Ferenc életműve 323 IN MEMORIAM 328 GRANASZTÓI PÁL: Borbiró Virgil 328 ROZVÁNYINÉ TOMBOR ILONA: Szentiványi Gyula 328 VITA 330 ZÁDOR ANNA: A művészettörténeti tudomány módszertani kérdései 330 DOBAI JÁNOS: Néhány gondolat a művészettörténet módszeréről 331 POGÁNY FRIGYES-HORLER MIKLÓS: A műemléki topográfiák módszeréről 333 ADATTÁR 340 KAPOSSY JÁNOS: Művészettörténeti regeszták a királyi határozatokból és rendeletekből III. (Közzéteszi Bánrévi György) 340 KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE 353

Item Type: Journal
Publisher: Akadémiai Kiadó
Additional Information: Művészettörténeti értesítő 5. évfolyam (1956)
Subjects: N Fine Arts / képzőművészet > NX Arts in general / művészetek általában > NX4 Art history and criticism / művészettörténet, műkritika
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 17 May 2014 19:57
Last Modified: 26 Oct 2023 08:59
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/530

Actions (login required)

Edit Item Edit Item