REAL-J

Művészettörténeti értesítő, 1973

Művészettörténeti értesítő, 22 - 1973.

[img]
Preview
Text
MUVTORTERT_22_1973.pdf

Download (455MB) | Preview
[img] Text (Tartalomjegyzék)
MUVTORTERT_22_1973.txt

Download (3kB)

Abstract

1973 / 1. sz. 1 TARTALOMJEGYZÉK 2 TANULMÁNYOK 19 GUZSIK TAMÁS: A budapesti Szervita templom és kolostor építéstörténete 19 BIBÓ ISTVÁN: Pollack Mihály Országháza terve 40 KUTATÁS 55 DÁVID KATALIN: Adatok Szent György ikonográfiájához 55 MOLNÁR LÁSZLÓ: A Herendi Porcelángyár történetének periodizációja 62 ADATTÁR 77 GYÉRESSY BÉLA: Eltűnt Kracker-freskók nyomában 77 VALKÓ ARISZTID: Mourette építőművész az Esterházyak szolgálatában 80 PROKOPP GYULA: Újabb adatok Hild József esztergomi alkotásaihoz 86 KÖNYVSZEMLE 90 1973 / 2. sz. 109 TARTALOMJEGYZÉK 110 "A Magyar Képzőművészet a két világháború között" az MTA Művészettörténeti Bizottsága és az MTA Művészettörténeti Kutató Csoportja 1972. november 9-10-én tartott konferenciája 112 KÖPECZI BÉLA megnyitója 112 VAYER LAJOS: A korszak művészettörténetírásáról 113 TÍMÁR ÁRPÁD: A magyar műkritika főbb tendenciái a két világháború között 116 MAJOR MÁTÉ: Magyar építészet a két világháború között 120 NÉMETH LAJOS: Stílustendenciák és irányzatok a két világháború közti magyar képzőművészetben 132 KONTHA SÁNDOR: A politikai-ideológiai áramlatok hatása (különös tekintettel a szobrászatra) 135 ARADI NÓRA: A képzőművészet és a munkásmozgalom kapcsolata a két világháború között Magyarországon 139 MÁTRAI LÁSZLÓ: A két világháború közötti korszak esztétikájáról 143 POGÁNY Ö. GÁBOR: A Horthy-korszak hivatalos művészetpolitikájáról 146 POGÁNY FRIGYES: IPARMŰVÉSZETÜNK A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT 149 KÖRNER ÉVA: Adalékok a magyar képzőművészeti avantgarde történetéhez a két világháború között 153 Hozzászólások 159 VITA 168 HÁRS ÉVA "Martyn Ferenc művészete" című kandidátusi értekezésének vitája 168 KÖNYVSZEMLE 177 1973 / 3. sz. 181 TARTALOMJEGYZÉK 182 TANULMÁNYOK 183 ZÁDOR MIHÁLY: A magyar műemlékvédelem centenáriuma 183 HORVÁTH BÉLA: Adatok Weisz Fehér György életéhez és művészetéhez 199 KUTATÁS 213 PROKOPP MÁRIA: Az esztergomi várkápolna gótikus falképeinek stílusvizsgálata 213 GYÉRESSY BÉLA: Pálos faragások mesterei 225 ADATTÁR. MAGYAR MŰVÉSZEK A NAGYVILÁGBAN 242 M. KISS PÁL: Bordy András 242 POGÁNY Ö. GÁBOR: Jakoby Gyula 245 TIBÉLY GÁBOR: Szalay Lajosról 247 KÖNYVSZEMLE 250 1973 / 4. sz. 261 TARTALOMJEGYZÉK 262 TANULMÁNYOK 263 KATONA IMRE: A késő-habán kerámia és a XVIII. századi fajansz néhány kérdése 263 KUTATÁS 284 ZOLNAY LÁSZLÓ: Középkori díszkutak Budán 284 LENGYEL BÉLA: Örkényi Strasser István 292 ADATTÁR 301 SARADZE GURAM: Zichy Mihály ismeretlen munkái 301 SARADZE GURAM: Zichy Mihály és Mary Etlinger újonnan felfedezett művéről 306 PEREHÁZY KÁROLY: Az újságíró Herman Lipót 308 KÖNYVSZEMLE 314

Item Type: Journal
Publisher: Akadémiai Kiadó
Additional Information: Művészettörténeti értesítő 22. évfolyam (1973)
Subjects: N Fine Arts / képzőművészet > NX Arts in general / művészetek általában > NX4 Art history and criticism / művészettörténet, műkritika
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 17 May 2014 19:53
Last Modified: 26 Oct 2023 08:29
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/528

Actions (login required)

Edit Item Edit Item