REAL-J

Művészettörténeti értesítő, 1970

Művészettörténeti értesítő, 19 - 1970.

[img]
Preview
Text
MUVTORTERT_19_1970.pdf

Download (405MB) | Preview
[img] Text (Tartalomjegyzék)
MUVTORTERT_19_1970.txt

Download (4kB)

Abstract

1970 / 1. sz. 1 TARTALOMJEGYZÉK 2 TANULMÁNYOK 23 ZOLNAY LÁSZLÓ: Városépítés, város-szépítés Budán 23 CSATKAI ENDRE: Kozina Sándor, elfeledett magyar biedermeier festő (1808-1873) 46 KOVÁTS ISTVÁN: A fametsző másik arca: Gy. Szabó Béla pasztelljei 63 KUTATÁS 77 HORVÁTH BÉLA: Kernstok Károly: 1919 77 KÖNYVSZEMLE 85 CSORBA CSABA: Székesfehérvár évszázadai (szerk. Kralovánszky Alán) [könyvismertetés] 85 CSORBA CSABA: Gerő László: Magyar várak. Budapest, 1968. Műszaki Könyvkiadó [könyvismertetés] 86 SOMOGYI ÁRPÁD: Voit Pál: Szentendre. Budapest, 1968. Corvina kiadó [könyvismertetés] 87 RÓZSA GYÖRGY: Kurt Mellach: 1848. Protokolle einer Revolution. Wien-München, 1968. Verlag Jugend und Volk [könyvismertetés] 89 LÁSZLÓ EMŐKE - SZABÓ ERZSÉBET - SZABÓ KATALIN: Az 1967. évi magyar művészettörténeti irodalom bibliográfiája 90 1970 / 2. sz. 133 TARTALOMJEGYZÉK 134 TANULMÁNYOK 135 KONTHA SÁNDOR: Lenin a magyar képzőművészetben 135 A MŰVÉSZETTÖRTÉNÉSZEK ÜNNEPI ÜLÉSE A FELSZABADULÁS HUSZONÖTÖDIK ÉVRFORDULÓJÁN 144 Mátrai László akadémikus megnyitója 144 POGÁNY Ö. GÁBOR: A magyar művészettörténetírás 25 éve 145 GARAS KLÁRA: Hozzászólás 150 ARADI NÓRA: Hozzászólás 151 SZABOLCSI HEDVIG: Hozzászólás 154 SZÉKELY GYÖRGY: Hozzászólás 156 PAMLÉNYI ERVIN: Hozzászólás 158 ZÁDOR MIHÁLY: Hozzászólás 160 NOVÁK ZOLTÁN: Hozzászólás 162 VAYER LAJOS: Zárszó 165 TANULMÁNY 167 RÓNAI GYÖRGY: Intézkedések és tervek a művészetnevelés megreformálására 1918 és 1919-ben 167 KUTATÁS 174 BARTÓK IMRE: A keleti szőnyegek hazánkban 174 VITA 199 Mihalik Sándor "Hann Sebestyén ötvös (1645-1713)" című doktori értekezésének vitája 1968. szeptember 30-án a Magyar Tudományos Akadémián 199 László Gyula opponensi véleménye 200 Kadocsay Dénes opponensi véleménye 205 Mihalik Sándor válasza 207 1970 / 3. sz. 213 TARTALOMJEGYZÉK 214 TANULMÁNYOK 215 RÓZSA GYÖRGY: Nádasdy Ferenc és a művészet 215 BOZÓKY MÁRIA: Gadányi grafikája I. 233 IN MEMORIAM 253 CZAGÁNY ISTVÁN: Búcsú Vámos Ferenctől 253 VITA 256 Szabolcsi Hedvig " A magyar bútorművesség a XVIII-XIX. század fordulóján - Európai kapcsolatok és stíluskérdések" című kandidátusi értekezésének vitája 1969. március 26-án, a Magyar Tudományos Akadémián 256 Kubinszki Mihály opponensi véleménye 263 Szabolcsi Hedvig válasza 265 KÖNYVSZEMLE 270 CENNERNÉ WILHELMB GIZELLA: Gotische Kunstwerke als Bilddokumente. Wechselausstellung der Österreichischen Galerie. Wien, 1969. 120. l. [könyvismertetés] 270 VÁMOS FERENC: Kozma Lajos. Akadémiai Kiadó, 1969. [könyvismertetés] 271 KAJETÁN ENDRE: Heinrich Lützeler: Absztrakt művészet - Anyagtalan művészet. Budapest, 1970, Corvina kiadó [könyvismertetés] 275 1970 / 4. sz. 281 TARTALOMJEGYZÉK 282 KOVÁCS ÉVA: Genthon István (1903-1969) 284 KOVÁCS ÉVA (ÖSSZEÁLL.): Genthon István megjelent műveinek jegyzéke 287 DERCSÉNYI DEZSŐ: Genthon István műemlékvédelmi munkássága 293 RADOCSAY DÉNES: Genthon István és a régi magyar művészet 295 NÉMETH LAJOS: Genthon István és a modern magyar képzőművészet 297 KUTATÁS 299 BARANYAI BÉLÁNÉ: A detki kehely : Adalékok a magyarországi újkori egyházi felszerelés történetéhez 299 SOMOGYI ÁRPÁD: A piricsei óegyházi szláv kódex 306 KATONA IMRE: Modern iparművészetünk néhány kérdése 312 ADATTÁR 318 SZILÁRDFY ZOLTÁN: Egy barokk kori immaculata típus ikonográfiájához 318 HUSZÁR LAJOS: Lotz-érem viaszmodellje 323 SPRENGER MÁRIA: A bruxellesi Academia magyar kapcsolatai 325 HORVÁTH TIBOR: Beszámoló a Magyar Régészeti, Művészettörténeti és Éremtani Társulat 1969. évi működéséről 330 KÖNYVSZEMLE 332 CZAGÁNY ISTVÁN: Gombos Zoltán: Budavári kertek. Budapest, 1969. Natura Könyvkiadó [könyvismertetés] 332 LÁNCZ SÁNDOR: "Lexikon der christlichen Ikonographie" 6 Bände. Hrsg. Engelbert Kirschbaum. Bd. 1. "Allgemeine Ikonographie A-Ezechiel." Freiburg im Breisgau 1968. Herder Kiadó, 396 l. 295 kép [könyvismertetés] 337

Item Type: Journal
Publisher: Akadémiai Kiadó
Additional Information: Művészettörténeti értesítő 19. évfolyam (1970)
Subjects: N Fine Arts / képzőművészet > NX Arts in general / művészetek általában > NX4 Art history and criticism / művészettörténet, műkritika
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 17 May 2014 19:48
Last Modified: 26 Oct 2023 08:33
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/525

Actions (login required)

Edit Item Edit Item