REAL-J

Művészettörténeti értesítő, 1967

Művészettörténeti értesítő, 16 - 1967.

[img]
Preview
Text
MUVTORTERT_16_1967.pdf

Download (453MB) | Preview
[img] Text (Tartalomjegyzék)
MUVTORTERT_16_1967.txt

Download (3kB)

Abstract

1967 / 1. sz. 1 TARTALOMJEGYZÉK 2 TANULMÁNYOK 27 ZÁDOR ANNA: Az újkori magyar művészet periodizációjának problémái 27 KUTATÁS 49 BARANYAI BÉLÁNÉ: Adatok a zalavári apátság középkori felszerelésének történetéhez 49 LANE, ARTHUR: A Gaigniéres-Ponthill váza - egy kínai porcelán az 1300 körüli évekből 61 KOÓS JUDITH: Akseli Gallen-Kallela (1805-1931) és a finn-magyar művészeti kapcsolatok kezdetei 70 ADATTÁR 93 VALKÓ ARISZTID: Adalékok Hulbe magyarországi tanítványainak működéséhez 93 KÖNYVISMERTETÉSEK 97 BEKE LÁSZLÓ: Kurt Badt: Modell und Maler von Jan Vermeer. Köln, 1961. ; Kurt Badt: Raumphantasien - Wesen der Plastik. Köln, 1963. 97 1967 / 2. sz. 103 TARTALOMJEGYZÉK 104 POLONYI PÉTER: XVII. századi kínai festészetesztétikai munka 105 SI TAO: Feljegyzések a festészetről tett kijelentéseimből 109 KUTATÁS 122 FISKOVIÆ, CVITO: Magyarország és Dalmácia művészeti kapcsolatai a középkorban és a reneszánszban 122 SZÍJ REZSŐ: A Kner nyomda és kiadó könyvművészeti törekvései 130 HORVÁTH BÉLA: Weiner Leó arcképe Berény Róberttől 144 ADATTÁR 150 MOLNÁR JÓZSEF: Török kőfaragó jegyek Magyarországon 150 BÓNISNÉ WALLON EMMA: Pilgram Antal költségjegyzéke a nyitrai székesegyház tervezett átépítéséről 154 SZELÉNYI LAJOS: Adalékok az első szombathelyi Derkovits-kiállításhoz 158 BALOGH JOLÁN: Petrovics Elek 160 KÖNYVSZEMLE 167 SCHEIBER SÁNDOR: J. Gutmann: Jüdische Zeremonialkunst. Frankfurt am Main, 1963. Nev-Tamid-Verlag 167 SCHEIBER SÁNDOR: B. Blumenkranz,: Juden und Judentum in der mittelalterlichen Kunst 167 1967 / 3. sz. 171 TARTALOMJEGYZÉK 172 TANULMÁNYOK 173 SOMOGYI ÁRPÁD: Esztergom régi ötvösművészetéről 173 VAYERNÉ ZIBOLEN ÁGNES: Kisfaludy Károly az Aurora képszerkesztője és illusztrátora 183 CZAGÁNY ISTVÁN: Műemlékhelyreállítási kérdések a Budavári palota újjáépítésénél 209 VITA 254 Molnár László: "Iparművészeti törekvések a reformkori Magyarországon" című kandidátusi értekezésének vitája - Mihalik Sándor opponensi véleménye 254 Voit Pál opponensi véleménye 258 Molnár László válasza 261 HORVÁTH TIBOR: A Magyar Régészeti, Művészettörténeti és Éremtani Társulat 1965. évi működéséről 267 KÖNYVSZEMLE 268 KÁKOSY LÁSZLÓ: H. Kastl: Der lateranische Obelisk in Rom. München, 1964. Heinz Moos Verlag [könyvismertetés] 268 HORVÁTH BÉLA: P. Brestyánszky Ilona: A kerámia és a porcelán története. Budapest, 1966. Gondolat Kiadó [könyvismertetés] 268 1967 / 4. sz. 273 TARTALOMJEGYZÉK 274 TANULMÁNYOK 275 ENTZ GÉZA: A középkori Magyarország falfestészetének bizánci kapcsolatairól 275 CZOBOR ÁGNES: Cornelis de Vos olajvázlata 285 MOLNÁR LÁSZLÓ: Széchenyi István és az iparművészet 290 KOÓS JUDITH: Az Art Nouveau (Jugendstil, Secessio) nyugat-európai kialakulása : Mesterek és törekvések 295 KUTATÁS 313 CZAGÁNY ISTVÁN: Egger Vilmos és Váradi Szabó János 313 KÖNYVSZEMLE 315 HORVÁTH VERA: Péczely Piroska: A keszthelyi Festetics kastély. Budapest, 1964. Képzőművészeti Alap Kiadó. Műemlékeink sorozat) [könyvismertetés] 315 PEREHÁZY KÁROLY: Pogány Frigyes: Róma. Budapest, 1967. Corvina Kiadó [könyvismertetés] 316 BIBLIOGRÁFIA 331 B. GÖNCZI ÉVA - SZABÓ ERZSÉBET - ZENTAI LÓRÁND: Az 1965. évi magyar művészettörténeti irodalom bibliográfiája 331

Item Type: Journal
Publisher: Akadémiai Kiadó
Additional Information: Művészettörténeti értesítő 16. évfolyam (1967)
Subjects: N Fine Arts / képzőművészet > NX Arts in general / művészetek általában > NX4 Art history and criticism / művészettörténet, műkritika
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 17 May 2014 19:43
Last Modified: 26 Oct 2023 08:47
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/522

Actions (login required)

Edit Item Edit Item