REAL-J

Művészettörténeti értesítő, 1965

Művészettörténeti értesítő, 14 - 1965.

[img]
Preview
Text
MUVTORTERT_14_1965.pdf

Download (400MB) | Preview
[img] Text (Tartalomjegyzék)
MUVTORTERT_14_1965.txt

Download (4kB)

Abstract

1965 / 1. sz. 1 TARTALOMJEGYZÉK 2 TANULMÁNYOK 23 FENYŐ IVÁN: A budapesti Szépművészeti Múzeum Parmigianiö rajzaiból 23 RÓZSA GYÖRGY: Romeyn de Hooghe és a magyarországi török háborúk 39 MOLNÁR LÁSZLÓ: Iparegyesület és az iparműkiállítások 47 TÓTH ERVIN: A XX. század fametszete : A jelenkori stílustörekvésekről 62 ADATTÁR 81 MOLNÁR JÓZSEF: A lesarkítás elméletének alkalmazása a törökvilág emlékanyagában 81 MOLNÁR JÓZSEF: Szulejmán szultán síremléke Turbéken 86 WEINER MIHÁLYNÉ: Markup Béla szobrászművész orosz tárgyú munkái 89 KÖNYVSZEMLE 95 GENTHON ISTVÁN: Pataki Dénes: A magyar rajzművészet. Budapest, 1960. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata [könyvismertetés] 95 JAJCZAY JÁNOS: Ledács Kiss Aladár - Szütsné Brenner Klára: Ismerjük meg a keleti szőnyegeket. Budapest, 1963. Gondolat Kiadó [könyvismertetés] 96 BEDŐ RUDOLF: Az 1963. évben megjelent külföldi folyóiratok szemléje 106 1965 / 2. sz. 121 TARTALOMJEGYZÉK 122 TANULMÁNYOK 123 MOJZER MIKLÓS: Tanulmányok a Keresztény Múzeumban II.: MS mester zászlai 123 LÁNCZ SÁNDOR: A szocialista realizmus történetéből (1949-1956) 133 KUTATÁS 169 HORVÁTH BÉLA: Lenin a margón 169 HORVÁTH BÉLA: Kernstok Károly "Este" című képéről 174 VITA 181 ARADI NÓRA: Kontha Sándor "Mészáros László" című kandidátusi értekezésésnek vitája, 1964. XII. 8-án a Magyar Tudományos Akadémián - Opponensi vélemény 181 VÉGVÁRI LAJOS: Opponensi vélemény 183 KONTHA SÁNDOR: Válasz 184 KÖNYVSZEMLE 187 VÉGH JÁNOS - PROKOPP MÁRIA: Boskovits Miklós - Mojzer Miklós - Mucsi András: Az esztergomi Keresztény Múzeum Képtára. Budapest, 1963. Akadémiai Kiadó [könyvismertetés] 187 FARKAS ZOLTÁN: Lengyel Géza: A szépmesterségek kezdete: Ferenczy István sorsa. Budapest, 1964. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata. 192 szöveg és 29 képoldal [könyvismertetés] 190 SZABÓ JÚLIA: Mándy Stefánia: Vajda Lajos. Budapest, 1964. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata [könyvismertetés] 190 PEREHÁZY KÁROLY: Dercsényi - Gólya - Entz: Magyar műemlékvédelem 1959-1960. Budapest, 1964. Akadémiai Kiadó [könyvismertetés] 194 1965 / 3. sz. 201 TARTALOMJEGYZÉK 202 NÉMETH LAJOS: Gondolatok Fülep Lajos munkásságáról 203 FERNECZKY GÉZA: Tíz esztendő a magyar képzőművészeti kritika hőskorából : Portré Lyka Károlyról és Fülep Lajosról 209 KOMÁRIK DÉNES: Fülep Lajos írásainak bibliográfiája 217 TANULMÁNYOK 221 A régi magyar művészet periodizációs problémái : Hozzászólók: Dávid Katalin, Mályusz Elemér, Heckenast Gusztáv, Klaniczay Tibor 221 HAULISCH LENKE: A szentendrei festészet fogalmának tisztázásához 244 KÖRNER ÉVA: Hozzászólás a "szentendrei művészet" -fogalom kérdéséhez 257 BENCZE GYULA: Képzőművészetünk tegnapja, jelene, fejlődésének néhány kérdése 259 1965 / 4. sz. 273 TARTALOMJEGYZÉK 274 TANULMÁNYOK 275 ENTZ GÉZA: Az egri bencés monostor 275 MIHALIK SÁNDOR: Magyar ötvösművek Amerikában 281 ROZVÁGYINÉ TOMBOR ILONA: A Pétsvárady ötvöscsalád 291 SOMOGYI ÁRPÁD: Adatok a székesfehérvári ötvösség történetéhez 295 KUTATÁS 302 TYIHOMIROV, A.: Rombauer János ismeretlen műve 302 HORVÁTH TIBOR - ENTZ GÉZA - WEINER MIHÁLYNÉ: A Magyar Régészeti, Művészettörténeti és Éremtani Társulat 1964. évi működéséről 305 VITA 308 Koós Judit: "Kozma Lajos helye és szerepe a XX. századi művészet történetében" című kandidátusi értekezésének vitája, 1964. V. 27-én a Magyar Tudományos Akadémián 308 POGÁNY Ö. GÁBOR: Opponensi vélemény 309 KOÓS JUDIT: Válasz 311 KÖNYVSZEMLE 315 BEDŐ RUDOLF: Az 1964. évben megjelent külföldi folyóiratok szemléje 315

Item Type: Journal
Publisher: Akadémiai Kiadó
Additional Information: Művészettörténeti értesítő 14. évfolyam (1965)
Subjects: N Fine Arts / képzőművészet > NX Arts in general / művészetek általában > NX4 Art history and criticism / művészettörténet, műkritika
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 17 May 2014 19:40
Last Modified: 26 Oct 2023 08:49
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/520

Actions (login required)

Edit Item Edit Item